Glosy,  Pro rodiče

Ředitelé škol mohou zavést Comenia Script. Zabránit tomu mohou jen rodiče.

Share

Před vánočními svátky Ministersto školství zveřejnilo oficiální schválení nového písma pro žáky základních škol, Comenia Scriptu (CS).

Dva roky se CS pokusně ověřoval a podle závěrečné zprávy, jak uvádí ministerstvo školství, nové písmo děti baví, vyhovuje například i levákům nebo žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Autorkou CS je Radana Lencová. Ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012 bylo na 33 vybraných základních školách toto písmo ověřováno, zdali je vhodné co nejširšímu spektru dětí. Původně navržené písmo tedy bylo na základě dvouletých zkušeností ještě upraveno.

Důvodem ke změně stávajícího písma na novější modernější formu byly hlavně dotazy rodičů žáků, kteří měli zkušenosti ze zahraničí. Žáci ve Velké Británii, USA, Finsku, Dánsku, ale i jinde, běžně používají k psaní tiskací písmo.

Zkušenosti z našich školních lavic jsou zejména ty, že děti po dva roky pilují krasopis psacího písma, které záhy po odložení písanek opouští, vytvářejí si vlastní styl, mnohdy kombinací psaného a tiskacího písma a pro některé další čtenáře často nečitelný. Tomu by měl CS zabránit svou jednoduchostí a snadnou přizpůsobivostí.

V současné době základním školám nebrání téměř nic k zavedení Comenia Scriptu. Odmítnout ho  mohou pouze rodiče. Podmínkou pro školy, které se budou chtít rozhodnout zařadit nové písmo do výuky, bude právě souhlas rodičů. Tisková zpráva Ministerstva školství však neuvádí, zdali souhlas bude vyžadovaný pro všechny třídy prvního ročníku a opakovaně pro každý školní rok, tj. pro nové prvňáčky. Zároveň rodiče budou upozorněni na eventuální komplikace při přestupu žáka na jinou školu. Učitelé budou v písmu vzdělávání v Národním institutu dalšího vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s autorkou písma Radanou Lencovou.

Ministerstvo školství doporučuje Comenia script jako jednoduché, moderní a praktické písmo, vhodné pro dysgrafiky, leváky, bilingvní nebo růžně handicapované žáky. Vyhledáváte-li právě základní školu, která využívá Comenia script, tuto informaci se dočtete v jejich školním vzdělávacím programu. Již nyní si můžete zakoupit všechny didaktické materiály a písanky s novým písmem. Vydává je nakladatelství Svět (možno použít také jejich e-shop (www.nakladatelstvisvet.com)

Aktuální příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option='2' srp_thumbnail_wdg_width='120' srp_thumbnail_wdg_height='120' srp_wdg_excerpt_length_mode='words']

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy