Knihy

Ukázka z knihy Ve stínu baobabů – nebezpečné elixíry věčného mládí a nesmrtelnosti.

Ukázka z knihy Jaroslav Mareš, Ve stínu baobabů. Afrika čarodějů, divokých zvířat a tajemství. Nakladatelství Motto, ve společnosti Albatrosmedia 2012.

„Bylo to něco ještě mnohem horšího než džu-džu. Ten klan už zanikl strašně dávno, neexistuje prý už několik set let. Nikdo už ani pořádně neví, jaké měl jméno. Říká se mu většinou klan čarodějů hrobových sošek nebo klan nesmrtelných.

Jeho představitelé, nejhroznější a nejmocnější čarodějové, kteří kdy po Africe chodili, dokázali prý vyrobit i elixír nadpřirozené síly, věčného mládí a dokonce nesmrtelnosti. Když se jejich pohřbené tělo rozpadlo, když se jejich duch osvobodil ze zaniklé tělesné schránky, vrátili se zpět do těla kohokoliv, koho si vyhlédli. Nebyli to běžní lidé, byli to zloduši. Naštěstí jich nebylo mnoho – nikoho dalšího mezi sebe nepřijímali. Jejich bratrstvo existovalo stále dál jen díky tomu, že se duch zemřelého čaroděje dokázal po určité době zmocnit těla jiného člověka. Tím se stali nesmrtelnými. Někteří je považovali dokonce za všemocné, protože jimi vyrobený elixír naprosto spolehlivě uzdravil každého, i toho, kdo měl už smrt na jazyku. Ti uzdravení se pak stávali jejich poslušnými nohsledy.“

„To snad nebylo ještě nic tak hrozného. Proč to byli takoví zloduši? Vždyť dokázali lidi zachránit před smrtí!“

Teď se do toho vložil i Mamadu:

„Takový čaroděj zachraňoval jen ty, které si předem vybral. Bohaté, mocné, takové, z nichž mohl něco mít. Nejhorší bylo, že tu nemoc na ně předtím většinou sám seslal. Nesmrtelný se tak stal nejbohatším v kraji, měl množství krásných žen. Byl neomezeným pánem, navíc nadán nadpřirozenou silou, stálým zdravím a neuvěřitelně dlouhým věkem. Všichni se ho obávali. Neodvažovali se proti němu nic podniknout. Kdo to zkusil, zaplatil to životem. To však ještě nebylo to nejhorší. Víš, jak takový nesmrtelný čaroděj ten elixír získával? Napřed unesl nějakého malého chlapce, tak dvanáct let. Pokud možno syna náčelníka nebo všemi váženého lovce. Když však nebyl nikdo takový zrovna k dispozici, spokojil se třeba i s vesnickým pasáčkem. Se svými pomocníky ho strašným způsobem umučil a z jeho slz, které při týrání jímal do zvláštní vysmolené nádoby, krve, některých rozdrcených tělesných částí, rostlinných šťáv a několika druhů koření pak lektvar připravil. Měla být do něj zakleta chlapcova životní síla.“

„Jak to líčíš, je to opravdu otřesné. Ale jakou to má spojitost s těmi hrobovými soškami?“

„Jak to už řekl Maurice, takový čaroděj dokázal překonat i vlastní smrt tím, že jeho duch opustil za určitou dobu zetlelou mrtvolu a vstoupil do jiného člověka. Jakmile si však svou oběť vybral, musel v jejím těle zůstat až do její smrt. Takto postižený muž se nejen začal chovat jako někdo úplně jiný, ale postupně se začala dokonce měnit i jeho tvář a tělesná podoba, takže nesmrtelný nakonec vypadal stejně jako v předchozím životě. Zlo se šířilo dál. Šlo to pořád dokola. Duch nesmrtelného si jen pár let v hrobě počkal, až jeho tělo zetlí a on bude uvolněn.“

„No dobře, co ale ty sošky?“

„Nebuď pořád tak netrpělivý. Dostaneme se k tomu. Kdysi dávno nejmocnější z malamů, dobrých čarodějů, objevil způsob, jak řádění nesmrtelných zastavit a znovuzrození jim znemožnit. Zhotovil kamennou sošku přesně zachycující tělesné rysy zemřelého čaroděje. Magickým obřadem jí vdechl kouzelnou moc a při pohřbu ji postavil do hrobu u hlavy mrtvého. Když se po čase jeho duch po zetlení mrtvoly uvolnil, snažil se jako obvykle co nejrychleji zakotvit v novém těle. Magickým kouzlem byl vlákán do sošky stojící hned vedle, a navíc představující jeho původní podobu. Jakmile do ní vstoupil, nemohl již ven. Kamenná soška nemohla nikdy zemřít a následně v hrobě zpráchnivět, zloduch v ní zůstal zakletý navěky…“ (48, 49)

Ukázka z knihy Jaroslav Mareš, Ve stínu baobabů. Afrika čarodějů, divokých zvířat a tajemství. Nakladatelství Motto, ve společnosti Albatrosmedia 2012.

Jsou již tedy místní v bezpečí? Jsou zloduši navždy uzavřeni v kamenných soškách? Co se ale stane, když se soška rozbije? Co vše mohou zapříčinit vykradači hrobů? Způsobují sošky v lidských rukách další nevysvětlitelná úmrtí?

Více o knize, kde je více tajemství a kouzel, v jednom z nejbližších příspěvků. Sledujte Superrodinu, přihlaste se na Facebooku, ať máte čerstvé informace hned po ruce.

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy