Glosy

Město Pardubice uznalo svou chybu – v nových přihláškách k zápisu do MŠ je již zohledněno zaměstnání matky.

Spread the love
Share

Město Pardubice přiznalo chybu. Nová kritéria, která nezohledňovala zaměstnání matek, způsobila v zápisech do mateřských škol absolutní kolaps. Prvopočáteční vzniklá situace uváděla 350 nepřijatých dětí. V převážné míře se jedná o tříleté děti, které díky nízkému bodovému hodnocení byly předběhnuty staršími dětmi nebo dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Minimálním počtem bodů k přijetí bylo dvacet. Právě tolik bodů zajišťovalo trvalé bydliště v Pardubicích. Dále rozhodoval věk dítěte a další kritéria.

Matky na mateřské dovolené nyní měly možnost přihlásit své starší dítě do mateřské školky a v případě, že mu bylo minimálně čtyři roky, měly vysokou pravděpodobnost, že uspějí. Na rozdíl od matek, které chtěly zapsat své tříleté dítě, neboť po skončení mateřské musejí nastoupit do zaměstnání.

Absolutní kolaps vedl město k hledání nových míst. Nejprve bylo ohlášeno 109 a po jednání Rady z 29. května se počet navýšil na celkových 111 nově vzniklých volných míst. Stále to však znamená, že zhruba 240 dětí nemá šanci zapsat se k předškolnímu vzdělávání.

Ve dnech 25. až 29. června se ve 27 mateřských školách v dopoledních hodinách koná druhé kolo zápisu. Rodiče přinesou novou přihlášku, kterou již nemusí nechávat znovu potvrzovat u lékaře v případě, že již tak učinili v prvním kole, a ředitelky škol ještě téhož dne nejpozději do 15:30 rozhodnou o přijetí či nepřijetí dítěte.

Zařízení nabízejí v průměru čtyři volná místa.

Do přihlášky přibyla nová kolonka, zohledňující zaměstnání matky. To, čemu se ještě před měsícem město bránilo, nyní zpětně vrátilo do přihlášek. Jaký to má ale tentokrát smysl?

Rodiče si mezi sebou nyní kladou otázky – na jakém principu školky děti vyberou? Z desítek nepřijatých dětí, které mají velmi podobné či stejné bodové hodnocení, které je tím nejvhodnějším kandidátem? Jak budou ředitelky školek finálně volit?

Na Facebooku vznikla před pár dny nová stránka nespokojených rodičů, které chtějí tuto situaci řešit přímo s pardubickým magistrátem. Zatím je stránka v počátcích, nicméně je otevřená všem, nejen rodičům z Pardubic, kteří neuspěli při zápisech do mateřských škol, ale i dalším lidem, kteří buď nesouhlasí s nastavenými podmínkami, budou zapisovat své děti do škol třeba příští či přespříští rok či chtějí obecně vyjádřit názor k dané problematice. Stránka se aktuálně zaměřuje na Pardubice, nicméně nese název Předškolní vzdělávání pro všechny děti, takže je rovněž otevřená všem lidem a organizacím z celé republiky, kteří se zabývají touto problematikou a chtěli by zde zveřejnit různé informace.

Zástupci stránky připravují petici, ve které chtějí navrhnout městu různé způsoby řešení dané situace. Stornování předchozího kola zápisu je sice jednou z alternativ, ale ani oni nepředpokládají, že by město mohlo na něco takového přistoupit. Přesto ta možnost k jednání tu je. Nicméně je otázka, jak by město, ale i rodiče řešili novou situaci – opět nové zápisy a s tím spojené nové časové a finanční náklady. Skupina vidí příležitost v alternativních prostorách na základních školách, v postavení buněk k současným mateřským školám nebo v podpoře rodinných center v zakládání miniškolek. Finální podoba petice ještě nebyla dokončena.

Marcela Stehlíková

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy