Spread the love

 

Matyáš Gallas byl zakladatelem rodu Gallasů (od druhé poloviny 18. století již jako rod Clam-Gallasů) u nás. Gallas sloužil ve vojsku Albrechta z Valdštejna. Po jeho zavraždění se na našem území usadil trvale, jelikož získal obrovské panství. Byl pánem Frýdlantu, Liberce, Hořiněvsi a Smiřic.

Po úspěšné bitvě u Nördlingen mu bylo svěřeno nejvyšší velení nad císařskou armádou. Podržel si je až do roku 1644. Toto je pouhý chabý nástin životních osudů generála Matyáše Gallase. Ať už vás historie baví jako koníček nebo se o ni zajímáte profesně, myslím, že budete s knihou spokojeni. Je rovněž úplně lhostejné, jak moc dobře znáte Matyáše Gallase. V jeho biografii téměř jistě objevíte některá málo známá zákoutí.

V knize, jednoduše pojmenované Matyáš Gallas (1588 – 1647), před vámi v časové souslednosti defilují generálovy životní události. Matyáš Gallas prožil závratnou vojenskou kariéru a stal se jednou z předních osobností třicetileté války. Původem italský šlechtic proslul jako výborný stratég, i když některé prameny uvádějí, že si vysloužil i přízvisko „kazivoj“. Čtenáři se díky autorovi, a jeho umění detailního vykreslení, podívají na všechna válečná pole, kterými prošel, a prožijí s ním hrůzy s boji spojené.

Životopis Matyáše Gallase, vydaný nakladatelstvím Grada, je jedinečný také tím, že je prakticky první knihou, která v ČR o slavném vojevůdci vychází. A nebojte se, můžete se samozřejmě těšit i na barevnou obrazovou přílohu.

 

 

MATYÁŠ GALLAS, Robert Rebitsch

vydalo nakl. Grada v roce 2013, www.grada.cz

 Helena Herynková

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words‘]