Knihy,  Soňa Rivera

Účetnictví podle mezinárodních standardů, nová publikace z nakladatelství Grada

Spread the love
Share

Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013

Nakladatelství Grada vydalo další obsáhlou praktickou publikaci shrnující podstatné aspekty účtování a vykazování podle mezinárodních standardů. Kniha je určena nejen subjektům, které jsou povinné řídit se pravidly IFRS, ale také pro širší odbornou veřejnost.  Jistě ji uvítají také studenti ekonomického zaměření, pro které může být výborným doplňujícím studijním materiálem.

Publikace je rozčleněna do čtyř kapitol. V prvé se autoři zabývají vývojem IFRS. Poměrně detailní náhled do historie i současnosti účetních standardů, souvisejících institucí, právních a účetních předpisů a dalších aspektů, které tuto oblast formovaly a ovlivňovaly. Autoři neopomíjí ani politické vlivy, nebo účetní podvody a reakce na ně v USA a v Evropě.

V následujících kapitolách se autoři zabývají shrnutím mezinárodních standardů účetního výkaznictví a shrnutím interpretací.

Tyto kapitoly nenahrazují autentický text IFRS, mají být jen určitým shrnutím mezinárodních standardů a interpretací, aby si čtenáři učinili alespoň rámcovou představu o nich. Jsou zde přehledně uvedeny standardy IAS i novější IFRS. U každého standardu je nejprve stručně v bodech zmíněno, co stanoví, a poté jsou jednotlivé body podrobněji rozepsány. Pro lepší představu nabízíme malou ukázku:

„IAS 17 Leasingy (Leases)

Standard stanoví:

– definici leasingu,

– leasing v účetní závěrce nájemce

– leasing v účetní závěrce pronajímatele a

– zaúčtování prodeje a zpětného leasingu.

 A) Definice leasingů

Leasing (lease) je smlouva, ve které pronajímatel poskytuje nájemci právo užívat aktivum po stanovenou dobu za jednorázovou platbu nebo řadu plateb. Definice leasingu zahrnuje smlouvy o nájmu aktiva, které obsahují ustanovení umožňující nájemci nabýt vlastnictví aktiva po splnění dohodnutých podmínek. Tyto smlouvy se někdy označují jako smlouvy o splátkovém prodeji (hire purchase contracts).

Finanční leasing (finance lease, capital lease) je leasing, který převádí všechna podstatná rizika a užitky (risks and rewards spojené s vlastnictvím aktiva. Vlastnické právo může, ale nemusí být na konci vztahu převedeno. …“ (konec ukázky)

Poslední oddíl knihy obsahuje 65 příkladů, které příhodně doplňují teorii z předchozích kapitol a nastiňují praktické využití v konkrétních situacích, např. koupě oběživa od centrální banky a prodej oběživa centrální bance, úvěr poskytnutý jiné bance, finanční leasing osobního automobilu ze strany pronajímatele i ze strany nájemce, odložená daň a její úpravy a mnoho dalších.

Text je hojně doplněn anglickými ekvivalenty odborných termínů, což v praktickém využití vyloučí výběr nevhodného překladu a může tak být přínosem pro všechny, kteří komunikují se svými obchodními partnery v anglickém jazyce.

Autory publikace jsou Prof. Ing. Josef Jílek, CSc. a Ing. Jitka Svobodová, oba jsou vrchními experty České národní banky. Profesor Jílek přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, je světově uznávaným odborníkem v řízení finančních rizik, bankovnictví, finančních trzích a měnové politice. Ing. Jitka Svobodová se orientuje na účetnictví bank a finančních institucí, absolvovala řadu zahraničních stáží, např. ve Federal Reserve Bank of Chicago nebo v Banque de France. Oba autoři se významně podílí na aplikaci mezinárodních standardů účetního výkaznictví do českého právního systému.

Soňa Rivera

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words’]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Účetnictví podle mezinárodních standardů, nová publikace z nakladatelství Grada

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy