Knihy,  MB

Pro zájemce buddhistického učení vyšlo v nakladatelství Metafora: Bardo, Cesta smrti a znovuzrození.

Spread the love
Share

Lama Lodö, Bardo. Cesta smrti a znovuzrození. Unikátní dílo tibetského mistra sestávající z dosud nezveřejněných nauk! Nakladatelství Metafora, 2012.

Knížka Cesta smrti a znovuzrození vznikla z požadavku rozšiřování nauky dharmy na Západě. K vydání se podílel Lodö s několika dalšími žáky. Vychází ze série přednášek z roku 1978 o Tibetské knize mrtvých (Bardo Thödol), které proběhly v San Franciscu.

Osvětluje vadžrajánu, jinak označovanou také jako „tajnou cestu“, která díky zvláštním metodám umožňuje dosáhnout okamžitého osvícení. Je však nutné předem připravit tělo pomocí dharmických cvičení.

Smrt je součástí života. Buddhististické učení nabízí možnost se na ni připravit, dozvědět se, co dělat v okamžiku smrti a dokonce i po ní.

Zemřelý putuje bardem, snaží se dosáhnout osvícení a připravit se na znovuzrození. Smrtí život nekončí.

Bardo je přechodný stav. Existuje šest druhů barda – bardo života, snu, meditace, umírání, posmrtné bardo a poslední pátrání po znovuzrození v samsáře.

Bardo umírání čeká na nás všechny. Již v této chvíli bychom se měli začít připravovat na nepříjemné chvíle, jakými jsou bolesti a muka, která okusíme. Většina z nás nechce zemřít a většina z nás ani nedovolí sama o sobě o něčem takovém přemýšlet. Přesto je však jisté, že zemřít musíme všichni. Dokonce i Buddha stejně jako všichni, kdo dospěli k osvícení po něm, skonali. A pokud zemřeli oni, musíme odejít i my všichni ostatní. (18)

Podle buddhistického učení smrt není bezbolestná. Naše tělesná existence závisí na pěti vnitřních živlech (maso, tělesné tekutiny, tělesné teplo, dýchání a pleť), které korespondují s pěti vnějšími živly (země, voda, oheň, vítr a éter). Ve chvíli smrti se pět vnitřních živlů rozpouští. Abychom předešli strachu, dokážeme se meditací připravit na jednotlivé okamžiky a budeme vědět, ve které fázi rozpouštění se právě nacházíme.

Část publikace je věnována otázkám a odpovědím, které řeší například situaci sebevraždy, jak pomoci umírajícímu, otázky vnějšího a vnitřního dýchání a další, či  jak řeší buddhismus v posledních fázích života otázku léků proti bolesti.

Součástí knížky je malý slovníček pojmů, například s vysvětlením termínů bindu, bódhisattva, dákiní, čakra, garuda, jidam, lung, samsára a další. V závěru je uvedena upřímná modlitba k vadžaradhaře, úryvek:

„Vrozená moudrosti, zastřená mračny pěti jedů,
Nevědomím narušující naplňování dharmy,
Vinou omylů prodlévající výhradně u podmíněných činů.
Pane lásky, pohlížej na tyto bytosti nešťastného věku se soucitem.
Stačí setkání s tebou a svářící se city se uklidní.
Lék tvého nektaru podobné řeči rozptyluje naději i strach….“

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy