Tiskové zprávy

Nebezpečný výrobek s obsahem kadmia a olova

Zdroj: MInisterstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další varování před nebezpečným výrobkem. Tentokráte se jedná o čínský produkt s názvem VERONA PEAR, odlivky 30 ml, který byl zajištěn ve Dvoře Králové.

Jsou to čiré skleněné odlivky, na nichž jsou obrázky větví s hruškami.

Nebezpečnost výrobku spočívá v uvolňování kadmia a olova. Takovýto výrobek by neměl přijít vůbec do kontaktu s potravinami.

„Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí,“ uvádí tisková zpráva.

Více informací naleznete zde.
Prozdravi.cz

%%wpcs-237%%-date%%id%%

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy