Glosy

Když naleznete v USA na své zahradě mamutí kosti, jsou vaše. V Česku nikoliv.

Spread the love
Share

Jakmile začnete kopat základy pro svůj dům v americké Iowě, je docela pravděpodobné, že můžete narazit na tisíce let staré kosti dávno vyhynulých mamutů.

Nejvíce vzrušující nález poslední doby jsou sice dva roky staré kosti, za to však extrémních rozměrů. První kosti mamutí skládačky byly nalezeny v červenci 2010, když otec se svými dvěma syny při procházce v lese a uždibování ostružin narazili na něco v potoce, co přilákalo jejich pozornost. Mysleli si, že se jedná o odhozený míč, ale jakmile došli blíže, zjistili, že objevili jakousi kost. Po vyhrabání byli ještě více šokování – jednalo se o stehenní kost mamuta, tedy dost obrovskou kost, kterou chlapec sotva mohl unést.

Podle Muzea přírodní historie při Univerzitě v Iowě je tento objev navzdory docela hojným nálezům v této oblasti neobvyklý právě svou velikostí. Kosterní pozůstatky byly nalezeny v místech, kde skutečně mamut zemřel, a to bylo před více než 12 000 lety. Teprve nyní se tyto nalezené pozůstatky spolu s některými dalšími převážejí k laboratorní expertíze.

Zajímavé je, že kdo ve Spojených státech nalezne na svém pozemku takový historický skvost, zůstává jeho majitelem. A muzeum, pokud chce pozůstatky studovat, musí se s ním  nějak dohodnout.

V českých podmínkách se řídí takový nález Zákonem o státní památkové péči. Pokud naleznete na své zahradě kosti nebo jiný historický poklad, jste povinováni to bezodkladně nahlásit Archeologickému ústavu, nejbližšímu muzeu nebo obci, která pak tyto instituce sama informuje. Zatímco muži ve Spojených státech se jali vyhrabávat mamutí stehenní kost, v českých podmínkách musíte dát okamžitě od všeho ruce pryč a ponechat tuto činnost pouze a jen Archeologickému ústavu AV ČR nebo tomu, koho ústav oprávní. Zástupce ústavu označí prostor nálezu a prakticky od té doby je toto místo pro vás a další lidi zcela tabu. Nemůžete tam vstupovat, a už vůbec ne nějak zasahovat.

Pokud však přesto sami objevíte nějaký archeologický poklad, máte nárok na nálezné. Jak uvádí zákon v §23 odst. 4: „Jde-li o archeologický nález uvedený v odstavci 2, má nálezce právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny materiálu; je-li archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. Nálezce má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem. O náhradě rozhodne a náhradu poskytne krajský úřad. Podrobnosti o podmínkách pro poskytování odměny a náhrady nálezci stanoví obecně závazný právní předpis.“

A podle zákona máte také „smůlu“: nemůžete být vlastníkem movitých archeologických nálezů. „Movité archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje, nejsou-li vlastnictvím státu nebo obce.“ (§ 23a odst. 1).

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy