Spread the love

František Emmert, Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě, Nakladatelství CPress ve společnosti Albatrosmedia, 2012.

Československý zahraniční odboj za 2. světové války na západě patří k publikacím, které obsahují nejen důležité informace, vztahující se ke svému tématu, ale – a to vás jistě hodně osloví – je dokonale graficky zpracována. Na kvalitním papíře se nachází řada autentických fotografií; i pozadí textu tvoří textury historických snímků. Celkově kniha působí jako retro deník jedné historické epochy.

Součástí knihy jsou také kopie dokumentů – Mobilizační rozkaz, Odvodní lístek příslušníka československé zahraniční armády, Osvědčení o letecké zkoušce adepta letectví z roku 1942, Karta československého letce, Znaky československých perutí, Rozkazy 11. pěšímu praporu z podzimu 1941, Dobová vojenská mapa 11. pěšího praporu z podzimu 1941 a Štědrovečerní jídelní lístek (!) polní kuchyně o Vánocích z roku 1941.

Knihu není nutné číst postupně podle chronologických dat, ale můžete se věnovat vybraným kapitolám nebo otázkám dle aktuální potřeby a zájmu.

Kapitoly se zabývají základními úseky vzniku zahraničního odboje v letech 1938 a 1939, českými a slovenskými dobrovolníky v Polsku v roce 1939, československou armádou ve Francii v roce 1939 a 1940, exilovou vládou a armádou ve Velké Británii v letech 1940 až 1945. Samostatnou kapitolou jsou naši letci ve Francii, československá jednotka na Blízkém východě do roku 1943 a Obrněná brigáda u Dunkerqu a návrat do vlasti 1944 až 1945.

Text je zpracován v základním tématu kapitoly s vloženými sloupci při kraji obou stránek se zajímavostmi (např. Francouzi v československé armádě, nejznámější českoslovenští interbrigadisté, české názvy polských měst a obcí, osobnosti jako Ludvík Svoboda, Lev Prchala, Ludvík Krejčí a další).

„Tato kniha popisuje jednotlivé události a kroky, které na Západě vedli českoslovenští politici a zejména vojáci. Jejich boj za fyzické přežití národa, jemuž pod nacistickou okupací hrozila germanizace a vyhlazení, začínal za krajně nejistých podmínek – za relativně malého zájmu světových mocností a bez jasné perspektivy obnovy předválečného státu. Avšak jejich vytrvalé úsilí bylo odměněno v momentu, kdy se celá Evropa ocitla ve vážném nebezpečí,“ uvádí obálka knihy.

Tato publikace je krásným a kvalitním poděkováním českým a slovenským dobrovolníkům, letcům, všem, kteří se podíleli na zahraničním odboji. Fotografie pocházejí z Vojenského historického archivu.