Knihy

Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině. Hravá knížka s vyjmenovaným slovy. Pamatujete si vše?

Eva Mrázková, Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině. Nakladatelství Edika ve společnosti Albatrosmedia, a. s. 2012

Vyjmenovaná slova bývají často zapeklitou stránkou českého jazyka, a to nejen pro malé žáčky. Značné množství špatných známek se dá snadno „ulovit“ při diktátech plných chytáků s homonymy, která dítkám připadají zcela stejná, leč mají odlišný význam. A právě proto je tu to zrádné i/y.

A ruku na srdce, vyrostete ze školních lavic a občasné hrubky se znovu vrátí. Byť jsme mohli být sebepečlivěji protrénovaní těžkými diktáty. Zejména starší generace učitelů dbala na to, aby klasický diktát na vyjmenovaná slova nebyla procházkou růžovým sadem a ani po hodině nemohli žáci jistojistě v šuškandě potvrdit, zdali jsou si jisti, jak se všechna slova správně píšou. V této souvislosti si vždy ráda vzpomenu na film Marečku, podejte mi pero. „Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc…“

Dlouho mi vrtalo hlavou, co je to „zavile“. Kdo jste na tom obdobně, pak zavile znamená „tvrdošíjně, zatvrzele, zarputile, zarytě“. Prostě s tím vytím nehodlali přestat.

Když vaše dítko přinese špatnou známku z diktátu, rodiče pochopitelně z toho radost nemají. Co s tím? Nutit potomka, aby přes víkend ulehl nad svou učebnicí, nemusí mít vždy kýžené výsledky. Stejné texty, které už tolikrát probrali ve škole, a stejně z nich přinesl špatnou známku… Problém neúspěchu může být také někde jinde. Rozumí všem těm slovům, které se v rámci výuky vyjmenovaných slov píší na tabuli a do sešitů? Vzpomeňme jen na výše  slavné „zavile“. Chápe rozdíl mezi homonymy? Potřebuje se procvičit, ale nad jinými texty, aby ho učení bavilo?

Jsem moc ráda, že nakladatelství Edika vydalo tuto barevnou hravou knížku na procvičování vyjmenovaných slov. Knížka je praktická, poutavá, a protože působí dojmem, jako že jde jenom o hru, zláká i děti, které tuto látku ve škole ještě neprobíraly.

U každé obojetné hlásky jsou vypsaná všechna vyjmenovaná slova, vysvětlen jejich význam a doplněno o další tvary (například u slovesa „mýt“ vznikají příbuzná slova – mýdlo, umyvadlo, myčka, mýval, mydlář, mydlina, omyvatelný, mycí, umývárna, pomyje (splašky po mytí nádobí). Do přehledných barevných tabulek jsou pak uvedeny homonymní rozdíly, oblíbené chytáky v diktátech: kdy psát měkké a tvrdé y, sic to vypadá všechno stejně.

Zvládnete jednoduchý diktát?

Následuje mnoho cvičení s mezerami pro doplnění. Dítě je tedy nemusí přepisovat celé a vyčerpat se již samotným opisováním, ale doplňuje pouze vhodné i/y. Aby si bylo jisté, že vše dělá správně – a také aby vy jste neztratili pevnou půdu pod nohama, jestliže také u nějakého slova zapochybujete – je ke každému cvičení za lekcí připraven klíč.

Testy jsou doplněny cvičeními s obrázky, osmisměrkami a křížovkami – právě zde si dítě prověří, zdali skutečně rozumí významům slov.

Dětem se knížka bude líbit už na první pohled a ani jim nebude vadit, že u ní leží třeba v nedělním odpoledni. Budou si hrát a přitom se toho spoustu naučí.

Knížka je doplněna hravými křížovkami.

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy