Spread the love

Když se na život člověka podíváte zblízka, vypadá jako barevné kousíčky puzzle rozsypané z krabice. Teprve, až začnete kousky spojovat, ukazuje se celý obraz. Portugalský autor Alfonso Cruz ve své novele Kokoschkova loutka přesně takový obraz skládá.

kokoschokova loutka

V Cruzově knize není úplně snadné vybrat hlavního hrdinu, protože je jich hned několik. Kokoschkova loutka je složena ze tří zdánlivě nesourodých a nesouvisejících částí. Ale přesně jako při skládání puzzle je třeba vydržet a počkat, až obraz začne vystupovat.

Ocitáme se v Drážďanech, kolem zuří válečná vřava, padají bomby, a v obchodě s ptactvem pomalu vzniká celoživotní přátelství. Bonifác Vogel, kterému celá rodina zemřela při bombardování, nalezl útěchu v rodinném obchodě a starosti o malé zpěváčky. Ve skrýši, těsně pod podlahou obchodu, našel útěchu a útočiště Izák Dresner, když se tu schoval před vojáky, kteří mu před očima popravili kamaráda Perlmana.

Izák a Bonifác jsou si navzájem prospěšní, i když si Bonifác myslí, že hlas promlouvající k němu zpod podlahy je hlas jakéhosi dobrého anděla. Po skončení války mezi nimi dojde k nevyřčené dohodě, že ve vzájemné pomoci budou pokračovat. Když tito dva osamělí potkají v ruinách vybombardovaných Drážďan mladou dívku Cilii, rázem se z nich stane trio.

Další dvě části stojí na první pohled úplně mimo základní příběh. Ve druhé čteme zhuštěný děj knihy tajemného spisovatele a bohéma Matyáše Popa, abychom se ve třetí částečně vrátili k původní trojici, jejíž osudy ovlivnily další hrdiny.

Kokoschkova loutka je příběhem o hledání a nalézání, naději v bezbřehém moři beznaděje a pestrobarevnou mozaikou lidských osudů. Realistické, a přesto snové vyprávění plyne jako dravá řeka a čtenář si ani nestačí všimnout, že už dospěl ke konci. I když může Cruzova kniha na první pohled působit zmateně, opak je pravdou. Jen je třeba poodhrnout oponu a proniknout až pod podlahu Voglova obchodu.

Zajímavý příběh, lidský život všemi  jeho barvami a obrazy krásné jako živoucí díla samotného Chagalla, to vše se skrývá na stránkách knihy Alfonsa Cruze, kterou vydalo nakladatelství Argo.

KOKOSCHKOVA LOUTKA, Alfonso Cruz
vydalo nakladatelství Argo, v roce 2015
www.argo.cz

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words‘]