Kultura,  Tiskové zprávy

Šance pro mladé talentované autory – Cena Maxe Broda 2013

Share

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 19. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esejCena Maxe Broda. Letošní témata: 130. výročí narození Franze Kafky. Proč číst Kafku? Esej o svobodném vyjádření názoru ve veřejném prostoru. Kde leží jeho hranice? (K případu Pussy Riot v Rusku, filmu Nevinnost muslimů v USA a dalším…). Peníze v lidském životě. Soutěž je určena mladým lidem do 20 let. Uzávěrka pro odevzdání textů je 3. dubna. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v červnu. Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč.

Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní přes sto studentů a studentek z celé republiky, za 19 let existence soutěže jejich počet přesáhl dva tisíce. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová. Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu.

Soutěžní žánr eseje organizátoři nevybrali náhodou. Nejlépe rozvíjí písemné schopnosti studentů, vede je k samostatnému uvažování, k promyšlenému písemnému vyjádření názorů. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl. „Výběr témat vždy pečlivě zvažujeme. Záměrně nevolíme lehké úkoly, právě naopak. I když samozřejmě přihlížíme k věku soutěžících a jejich dosud malým životním zkušenostem, jsme si vědomi, že nejmladší tvůrčí generace, nezatížená všednodenním lopocením, může svými myšlenkami a neotřelostí názorů jen překvapit,“ vysvětluje Daniela Uherková ze Společnosti Franze Kafky

Nad Cenou Maxe Broda převzal záštitu slavný izraelský spisovatel Amos Oz. A jeho výzva k soutěžícím? „Pište s náruživostí, ale i opatrnou přesností.“

Kontakt:

Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1

http://www.franzkafka-soc.cz/spolecnost/

 

Společnost Franze Kafky

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Podařilo se jí mnohé: od postavení pomníku Franze Kafky, přes první vydání souborného díla Franze Kafky v českém jazyce ve vlastním Nakladatelství Franze Kafky, po vybudování Centra Franze Kafky, kulturního střediska se společenským sálem a knihovnami v srdci pražského Josefova, v Široké ulici. Společnost Franze Kafky má přibližně 1 000 členů z celkem 23 států světa.

TZ 2media/Společnost Franze Kafky

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words’]

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy