Knihy,  MB

Příjemný hlas Vladimíra Brabce přináší dětem staré řecké báje a pověsti.

Spread the love
Share

Staré řecké báje a pověsti. Audioknihy pro děti. Nakladatelství Fragment, 2011.

Napsala Jana Eislerová, vypráví Vladimír Brabec.

Starořecká mytologie patří k jedněm z nejoblíbenějších témat mezi dětmi a rovněž i dospělými – vždyť z ní vyvěrá evropská civilizace a filozofie a jednotlivé filozofické diskurzi na vysokých školách začínají právě rozborem mýtu a starověké řecké mytologie.

Každý z nás se rozličně vyzná mezi mnoha desítkami spletitých bohů a polobohů, ale není to snadné. Řekové jim přisvojili mnoho příběhů, rodinných vazeb a zásahů do lidských „osudů“, sic se místy trošku rozcházejí. Jejich příběhy jsou však silné a pro děti velmi lákavé. A není divu – vždyť téměř hraničí s pohádkou: dějí se zde (v dětských očích a myslích chápaná) „kouzla“ – Jak jinak by mohla Prométheovi znovu narůst orlem Ethonem vyklovaná játra (!). Pohybují se tu bájné bytosti jako kentaurové (napůl člověk a napůl kůň), hypnotizující sirény, kvůli jejichž hlasu námořníci posílali své lodě do skal, krásné nymfy podobající se naším vílám a rusalkám, Minotaurus s lidským tělem a býčí hlavou, okřídlený kůň Pegas a tak dále a tak dále.

Nejsou to snadné příběhy a skrývají v sobě více než jen bájnou fantazii starověkých Řeků. Přinášejí dobrodružství, ponaučení, vzpouru autoritám (bohům), lásku a vášeň a zdolávání překážek… Příběhy, jimž i po tisíci letech je věnováno mnoho knih, filmů a odkazů. A stále se pokládají za základ naší evropské vzdělanosti.

Pro děti již dříve byla vytvořena také řada barevně ilustrovaných publikací a animovaných filmů. A nyní se mi dostala do ruky audiokniha starověkých bájí a pověstí, napsaná Janou Eislerovou.

Jana Eislerová zpracovala pro děti již několik učebnic českého jazyka, převyprávěla Staré pověsti české, Gulliverovy cesty pro děti, Robinsona Crusoeho, Dobrodružství Toma Sawyera, Čtenářské deníky, Biblické příběhy a tak dále. Některé tituly vyšly rovněž jako audio.

Staré řecké báje a pověsti vypráví do dětských oušek Vladimír Brabec a upřímně – je to ta nejlepší volba. Nádherný hřejivý přátelský hlas Vladimíra Brabce vám navodí tu nejlepší atmosféru dob, kdy modré nebe musel držet statný Atlas, aby vám nespadlo do klína, kdy se rozhněvaní bojovníci skrývali v útrobách velkého dřevěného koně, či kdy nesmrtelný Herakles, odkojený náladovou Herou, byl schopen skolit kdejakého protivníka.

Jednotlivé namluvené příběhy jsou krátké tak, aby udržely dětskou pozornost. A poutavé. Hlas profesionálního herce navozuje pocit, jakoby vám báje z knížky předčítal hodný dědeček (snad se nebude pan Brabec zlobit kvůli tomuto familiérnímu přirovnání, ale domnívám se, že cit přednesu pro cílového posluchače – dítě – byl právě pro takové srovnání zamýšlen.)

Přeji příjemnou zábavu a ničím nerušený poslech.

Obsah:

1 Co si vyprávěli staří Řekové
2 Prométheus
3 Perseus a hlava Medusy
4 Perseus a Andromeda
5 Bellerofontes a Pegas
6 Hrdina Herakles
7 O strašné hydře a božské lani
8 Augiášovy chlévy, zkrocení Kerbera
9 Putování pro zlatá jablka Hesperidek
10 Pomstychtivý kentaur
11 Daidalos a Ikaros
12 Theseus a Minotaurus
13 Frixos a Hellé
14 Plavba pro zlaté rouno
15 Iasonova zkouška
16 Orfeus a Eurydika
17 Paris a tři bohyně
18 Proč Řekové vyhlásili válku Trojanům
19 Achilles a Hektor
20 O trojském koni
21 Odysseus na ostrově Kyklopů
22 Odysseova dobrodružství na moři
23 Odysseův návrat domů
24 Arion
25 Král Midas
26 Faethon, syn boha Helia

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy