Share

Ilustrační obrázek, zdroj: The uprising of women in the Arab world

Ženy v arabském světě bojují přes sociální sítě proti omezování svých práv. Ať už to jsou ženy ze Saúdské Arábie, které chtějí ve své zemi legálně řídit auta. Tak silnější odezvu a prudký nárůst fanynek a fanoušků zaznamenaly facebookovské stránky s titulem – přeloženo – Povstání žen v arabském světě.

Odvážné ženy, ale také i muži, sounáležející s jejich názory, se fotografují s nápisy, protestující proti omezování lidských práv, uplatňovaných právě na ženách.

Stránky se rozjely 1. října 2011, každý den však přicházejí nové a nové podněty. Stránka má nyní přes 40 000 fanoušků a aktualizace mnohokrát za den.

Lidé zde vypovídají a protestují proti diskriminaci, dogmatismu a některým tabuizovaným tématům. Kampaň se rozjela v době největších revolučních zvratů v Tunisku a v Egyptě a v důsledku vážného ohrožení práv žen. Například v Tunisku byla jedna žena znásilněna dvěma policisty. A nyní čelí obvinění – je to její chyba, byla příliš vyzývavá a obscénní!

Aktivisté jsou zásadně proti navrhovaným změnám v nové egyptské ústavě, která chce legalizovat ženskou obřízku (!) a nižší věk ženy pro vstup do manželství. Některá užití islámského práva by mohla také ženám v Egyptě výrazně omezit právo na práci a vzdělání. Ženy jsou vytlačovány z veřejného dění zpátky za zdi svých domů.

Každý, kdo souhlasí s jejich kampaní, může vystavit svou fotografii s nápisem, souhlasím s povstáním žen v arabském světě a uvést důvody proč.

Fotografie uvádí například hesla: souhlasím s povstáním žen v arabském světě, protože panenství je moje věc!… protože mé tělo je jen a jen moje a nikdo nemá právo mne sexuálně obtěžovat… protože jsem proti násilí…

Muž z Jemenu píše: Souhlasím s povstáním žen v arabském světě, protože nesnáším dvojí normy! Jiný muž z Libanonu píše, že tak může muž sám povstat proti svému patriarchátu a stát se konečně člověkem.

Ženy chtějí být samy zodpovědné za své činy, starat se o svou rodinu a ne být druhořadé osoby ve společnosti, o nichž rozhodují muži. Chtějí odejít ze svého domu ven na ulici bez doprovodu, a ne až jim to bratr, otec nebo manžel dovolí.

Stále jsou právně muži v arabských zemích silnější. Dojde-li na soud, dítě je svěřeno otci. Problémy jsou i ohledně dědictví.

Zakladatelky popisují své stránky, v nichž chtějí svobodu myšlení, projevu, vyznání, pohybu, svobodu těla, volby oděvu, rozhodnutí, svobodu vzít si, koho chtějí, svobodu na rozvod, nezávislost, právo na vzdělání, práci, právo volit, vlastnit majetek, právo mít možnost starat se o své děti po rozvodu, rovnost ve společnosti, ochranu před domácím násilím a tak dále.

„Požadujeme plné uplatňování Všeobecné deklarace lidských práv pro arabské ženy stejně jako pro muže.“ A  „Pojďme šířit informace a vytvořit silnou solidární síť, sdílet své názory, odsoudit absurdní zákony našich zemí, a sdílet aktuální informace o vývoji a změnách, na kterých jsme pracovali.“