Share

Eva Mrázková, Smělá pěnkava zběsile pěla bělostnému měsíci, nakladatelství Edika ve společnosti Albatrosmedia, a. s. 2012.

Další knížka v řadě šikovných a zábavných gramatik pro děti na prvním stupni základní školy. Tentokrát se soustředíme na pravopisné hrátky s „bje, vje, bě, pě, ve, mě, mně“ a předpony „s, z, vz“.

Nejen „testy“ děti procvičí, ale také krásné grafické znázornění, jak daný gramatický jev správně napsat a použít. U slov jsou vykreslené obrázky, doplněná synonyma a vysvětlený význam. Rozdíly, kdy psát na začátku „s“ a kdy „z“ (například slova svolit a zvolit, sbít a zbít apod.),proč je důležitý kořen slova při psaní „je“ nebo „ě“ apod.

Všechna cvičení jsou doplněna klíčem, takže i když by rodiče – dávno už vyšlí z lavic základní školy – váhali, nahlédnutí do barevných listů s výsledky je může ujistit a také napomoci v zopakování si těchto jevů rovněž pro sebe.

Procvičit si danou látku lze nejen v doplňovačkách, ale také formou osmisměrek a křížovek.

Vřele doporučuji každému školáčkovi. S malou copatou Aničkou, která je jakýmsi průvodcem ze školy, a jejím kouzelným perem, je radost psát a číst. Není potřeba mechanicky opisovat dlouhé texty. Vhodné tvary mohou školáci doplnit rovnou na chybějící místa nebo si je jen říkat nahlas.

Knížka je nádherně ilustrovaná Janem Šenkyříkem.

Nepřehlédněte stejně výbornou knížku, díky níž si děti zábavnou formou procvičí vyjmenovaná slova – 

Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině. Hravá knížka s vyjmenovaným slovy. Pamatujete si vše?