Spread the love

Vojtěch Otčenášek, Mechanické rybičky. Ekologický komiks. Nakladatelství Edika ve společnosti Albatrosmedia, a. s. 2012.

Nastává hypotetická situace: lidé přestali naslouchat přírodě a přes veškerá varování v podobě přírodních katastrof dále ničili svou rodnou planetu.

Vedlo to k jejímu zániku. Dříve než zmizelo ze světa všechno živé, jeden vynálezce, který žil v ústraní, vytvářel přístroje, jež se tolik podobaly živým tvorům. Byly to mechanické ryby, kraby, ba mnoho mořských živočichů – a ti se po čase sami začali vyvíjet. Po vědci se slehla zem; vlastně již nezbylo nic živého na Zemi, neboť nečasy a živly zmítanou planetu již obývali jen mechaničtí tvorové.

Hlavní příběh se týká dvou vědcem vyrobených rybiček, které prozkoumávají okolí a dostanou se ještě dál. Možná se jim podaří někde ve vesmíru nalézt nový skutečný život.

Mechanické rybičky patří k dobře zpracovanému komiksu pro děti, jenž ukazuje, kam by svět mohl dospět, pokud se nebudeme starat o svou živou modrou planetu. Možná někde ve vesmíru existují jiní obyvatelé, kteří si dokážou vážit hodnot přírody, její rozmanitosti a užitečnosti – a to nejen pro lidi.

Komiks snadno zaujme každého školáka. Díky velkým srozumitelným obrázkům a krátkým doprovodným textům se velmi rychle čte. Děti pak mohou vzájemně, s rodiči nebo dalším dospělým diskutovat o negativních dopadech nešetrného zacházení s životním prostředím, o radiaci, hromadění netříděného odpadu a tak dále.

Vojtěch Otčenášek ilustroval již řadu knih, nejčastěji z nakladatelství Motto, Miloš Palatka-ALMI a CPress.