Ženy

Podle WHO počet nebezpečných potratů vzrostl téměř na polovinu!

Spread the love
Share
Ilustrační obrázek, zdroj: u11mkatz.edublogs.org

WHO varuje před nárůstem „nebezpečných“ potratů. Světová zdravotnická organizace předpokládá, že globální potratovost je stabilní a vychází v počtu 28 potratů na 1000 žen. Avšak narůstá podíl potratů, které jsou prováděny neprofesionálně a v nevyhovujících hygienických podmínkách.

V roce 1995 bylo provedeno z celkového množství 44 % potratů bez lékařského zásahu. V roce 2008 už to byla téměř polovina (49 %).
Právě takové mnohdy „zpackané“ potraty vedou často k úmrtí matek. Ženy jsou ohroženy infekcemi či vykrvácením.

120x240V rozvojových zemích patří potrat k jedněm z nejnebezpečnějších chirurgických zásahů. V Africe je 97% potratů bez lékařského dohledu. O mnoho lepší situace není ani v Latinské Americe. Zde podíl nebezpečných potratů činí 95 %. V Asii pak do 40 %, V Oceánii 15 % a v Evropě 9 %.

Ženy, často i velmi mladé dívky, v rozvojových zemích podstupují potrat z mnoha důvodů, často také aby uchránily čest rodiny. V mnoha zemích je interrupce nezákonná. WHO musela použít oficiální statistiky a nemocniční záznamy a matematické propočty.

Světová zdravotnická organizace došla k závěru, že počet potratů od roku 1995 klesl, ale dále již neklesá. Z důvodu nárůstu počtu obyvatel přibylo 2,2 milionů potratů v roce 2008 oproti roku 2003. V rozvojových zemích skončilo v roce 2003 celkem 36 % těhotenství potratem, v roce 2008 pak „jen“ 26 %.

V zemích, kde platí restriktivní zákony o potratech, nezaznamenaly snížení potratovosti.

Statistiky ukazují skutečnost, že ženám, které se rozhodnou ukončit své těhotenství, nakonec žádná restrikce nezabrání. Jestliže politika státu je v tomto směru ohleduplnější, může tak zajistit těhotným profesionální péči v nemocnicích pod lékařským dozorem a zabránit tak zbytečným ztrátám na životech.
Podstatná je také osvěta pro bezpečnější sex, možnosti antikoncepce a plánovaného rodičovství.

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy