Glosy

Slyšeli jste už o Spoluspotřebitelství? Je to idea, která brzy změní náš svět.

Tvrdí to magazín TIME, který zařadil spoluspotřebitelství mezi 10 idejí, které radikálně změní svět v nejbližším období. Rozumnou volbou dneška již není vlastnit, ale sdílet.

Nalezli jsme velmi zajímavé stránky a požádali jejich majitele, aby nám podal bližší informace o projektu. Zjednodušeně se jedná o jakousi “sousedskou výpomoc”, která nabývá globálních rozměrů. Nápad se nám zdá super. Stránky a rovněž i článek je v českém i slovenském jazyce. Myslíte si i vy, že je projekt přitažlivý a má budoucnost?

Jak se dále píše v článku magazínu: jednoho dne se podíváme zpět na 20. století a budeme se divit, proč jsme vlastnili tolik věci. Po tisíciletích, ve kterých žila většina lidí z ruky do úst, v 20. století průmyslové ekonomiky Západu a nakonec i velká část zbytku světa začala chrlit spotřební zboží. A všichni víme, kam to dospělo …

Není proto asi až tak překvapivé, že tendence k racionálnějšímu využívání zdrojů začínají v posledních letech vznikat právě v kolébce této spotřeby, Spojených státech Amerických.

Skutečným benefitem spoluspotřebitelství je podle ní však opětovný vznik komunit a společenství, v nichž si její členové přesto, že se dosud neznali, navzájem důvěřují.

Princip spočívá v tom, že věci, které vám 360 dnů do roka jen někde leží a čekají na použití, poskytnete ostatním. Věci, které nepoužíváte nebo používáte minimálně a je vám jich líto vyhodit nebo darovat, protože to bylo drahé nebo je můžete ještě někdy potřebovat, tak mohou posloužit zatím jinde. Vždyť vám zas na oplátku někdo půjčí to, co potřebujete vy. A ušetříte oba.

Už nejen pro sociální a ekologicky smýšlející menšinu se stává důležitá pomoc jiným, ochrana životního prostředí a minimalizace negativních dopadů na okolí. Toto jsou totiž “vedlejší efekty” spoluspotřebitelství, jehož výhody si uvědomuje stále větší část populace.

Koncept byl obhájený Rachel Botsmanovou a Roo Rogersem, spoluautory “What ‘s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption” (Co je moje je Vaše: Vzestup spoluspotřebitelství).         Botsmanová ve své řeči na TEDx konferencí v Sydney v roce 2010, popisuje spoluspotřebitelství jako “nový sociálně-ekonomický velký nápad slibující revoluci ve způsobu, jakým konzumujeme”.      Botsmanová vidí spoluspotřebitelství jako sociální revoluci, která umožňuje lidem “vytvářet hodnoty ze sdílených a dostupných zdrojů tak, že vyvažují osobní sobeckost s dobrem větší komunity”.

Princip fungování OdKomunity.sk a OdKomunity.cz, prvního a zatím jediného takového společenství na Slovensku a v Čechách, je jednoduchý. Po zaregistrování se, nahrajete věci, které chcete půjčovat. Pokud si někdo bude chtít něco od vás půjčit, kontaktuje vás a domluvíte se na předání věci. Za věc můžete požadovat bezpečnostní zálohu. Jen co se vám věc vrátí, vy vrátíte zálohu. Obdobně si můžete i vy půjčovat od ostatních uživatelů. Drtivá většina uživatelů půjčuje své věci nezištně. Také členství v komunitě je bezplatné.

Kromě jiného vám tento princip umožňuje využívat i ty nejlepší dostupné věci, které byste si jinak možná nedopřáli. Stačí se dohodnout s několika lidmi v komunitě, kteří bydlí ve vašem okolí, na koupi požadované věci. Složit se na ni a společně ji využívat. Možností je nekonečně mnoho. Vysavače, sekačky, kuchyňské roboty, nářadí a množství jiných věci, které můžete mít k dispozici v nejvyšší třídě za zlomek ceny základního modelu.

Nezištná sousedská výpomoc bývala běžným jevem. V budoucnu, naštěstí pro nás všechny, bude opět. Vítejte v naší komunitě na www.odkomunity.sk a www.odkomunity.cz.

 

 

Marián Repáň (ideový otec stránky)

zdroj: wikipedia.org

 Počuli ste už o Spoluspotrebiteľstve? Je to idea, ktorá čoskoro zmení náš svet.


 

Tvrdí to magazín TIME, ktorý zaradil spoluspotrebiteľstvo medzi 10 ideí, ktoré radikálne zmenia svet v najbližšom období. Rozumnou voľbou dneška už nie je vlastniť ale zdieľať.

Ako sa ďalej píše v článku magazínu, jedného dňa sa pozrieme späť na 20. storočie a budeme sa diviť, prečo sme vlastnili toľko veci. Po tisícročiach, v ktorých žila väčšina ľudí z ruky do úst, v 20. storočí priemyselné ekonomiky západu a nakoniec aj veľká časť zvyšku sveta začala chrliť spotrebný tovar. A všetci vieme, kam to dospelo…

Nie je preto asi až tak prekvapivé, že tendencie k racionálnejšiemu využívaniu zdrojov začínajú v posledných rokoch vznikať práve v kolíske tejto spotreby, Spojených štátoch Amerických.

Koncept bol obhájený Rachel Botsmanovou a Roo Rogersom, spoluautormi “What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption” (Čo je moje je Vaše: Vzostup spoluspotrebiteľstva).    Botsmanová vo svojej reči na TEDx konferencií v Sydney v roku 2010, opisuje spoluspotrebiteľstvo ako “nový sociálno-ekonomický veľký nápad sľubujúci revolúciu v spôsobe, akým konzumujeme”.      Botsmanová vidí spoluspotrebiteľstvo ako sociálnu revolúciu, ktorá umožňuje ľuďom “vytvárať hodnoty zo zdieľaných a dostupných zdrojov tak, že vyvažujú osobnú sebeckosť s dobrom väčšej komunity”.    Skutočným benefitom spoluspotrebiteľstva je podľa nej však opätovný vznik komunít a spoločenstiev, v ktorých si jej členovia napriek tomu, že sa doteraz nepoznali, navzájom dôverujú.

Princíp spočíva v tom, že veci, ktoré vám 360 dní do roka len niekde ležia a čakajú na použitie, poskytnete ostatným. Veci, ktoré nepoužívate alebo používate minimálne a je vám ich ľúto vyhodiť alebo darovať, lebo to bolo drahé alebo to môžete ešte niekedy potrebovať, tak môžu poslúžiť zatiaľ inde. Veď vám zas na oplátku niekto požičia to, čo potrebujete vy. A ušetríte obaja.

Už nielen pre sociálne a ekologicky zmýšľajúcu menšinu sa stáva dôležitou pomoc iným, ochrana životného prostredia a minimalizácia negatívnych dopadov na okolie. Toto sú totiž „vedľajšie efekty“ spoluspotrebiteľstva, ktorého výhody si uvedomuje čoraz väčšia časť populácie.

Princíp fungovania OdKomunity.sk a OdKomunity.cz, prvého a zatiaľ jediného takéhoto spoločenstva na Slovensku a v Čechách je jednoduchý. Po zaregistrovaní sa, nahráte veci, ktoré chcete požičiavať. Ak si niekto bude chcieť niečo od vás požičať, kontaktuje vás a dohodnete sa na odovzdaní veci. Za vec môžete požadovať bezpečnostnú zálohu. Len čo sa vám vec vráti, vy vrátite zálohu. Obdobne si môžete aj vy požičiavať od ostatných užívateľov. Drvivá väčšina užívateľov požičiava svoje veci nezištne. Taktiež členstvo v komunite je bezplatné.

Okrem iného vám tento princíp umožňuje využívať aj tie najlepšie dostupné veci, ktoré by ste si inak možno nedopriali. Stačí sa dohodnúť s niekoľkými ľuďmi v komunite, ktorí bývajú vo vašom okolí, na kúpe požadovanej veci. Zložiť sa na ňu a spoločne ju využívať. Možností je nekonečne veľa. Vysávače, kosačky, kuchynské roboty, náradie a množstvo iných veci, ktoré môžete mať k dispozícií v najvyššej triede za zlomok ceny základného modelu.

Nezištná susedská výpomoc bývala bežným javom. V budúcnosti, našťastie pre nás všetkých, bude opäť. Vítajte v našej komunite na www.odkomunity.sk a www.odkomunity.cz.

 

Marián Repáň

ideový otec stránky

 

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy