Knihy

Voda v domě a na chatě – efektivně můžeme využít všechny typy vod

Spread the love
Share

Jan Šálek a kolektiv, Voda v domě a na chatě. Grada 2012.

Globální problémy s nedostatkem pitné vody jsou notoricky známé. Umíme však vhodně a citlivě šetřit pitnou vodou a využívat ostatní druhy vod?

Základní dělení je vody na pitnou, užitkovou, odpadní a srážkovou. Jak zacházíme s použitou vodou, ovlivňuje tak i kvalitu a množství pitné vody, zejména v místech, kde je obecně vody nedostatek. Současným trendem je tedy prosazování komplexního pohledu na hospodaření s vodou v obytných budovách („Ekologická sanitace“).

Zdrojem pitné vody může být veřejný vodovod nebo studna. Používáním pitné vody vznikají odpadní vody. Norma uvádí 150 litrů na osobu a den. Ve skutečnosti se však produkce pohybuje kolem 100 litrů na osobu den. Na rozdíl od Spojených států, kde je spotřeba i přes 300 litrů na os/den.

Snahou je ekologické a šetrné hospodaření a minimalizovat dopady znečištění odpadních vod na člověka. Nový rozměr získává využití srážkových vod. Doposud se srážkové vody odváděly co nejkratší cestou do nejbližšího vodního toku. Navrhují se však nové postupy, které uplatňují principy udržitelného rozvoje území a napodobují přirozené odtokové poměry. Situace je však složitější na zastavěných plochách, ve městech, kde nepropustné plochy (silnice, střechy apod.) mohou tvořit až 70 %. Srážkové vody mohou mít však plnohodnotné využití např. v rodinných domcích k splachování WC, k praní prádla, k závlaze zahrádek. V této souvislosti publikace rovněž řeší například zasakovací rýhy, průlehy, šachty apod.

Vítané je další využití šedé vody z praní a umývání. Šedá voda je splašková voda, která neobsahuje fekálie a moč. Odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Může být znovu využita například k splachování záchodů.

Domácnosti vyprodukují zhruba 55 % šedé vody. Komerční budovy pak kolem 27 % z celkové produkce odpadních vod.

Publikace se věnuje využití, řešení a dopravě odpadních vod, druhům jímek, žump, septiků… Zajímavým a ekologicky nejspíš nejpřitažlivějším řešením čištění vody jsou vegetační kořenové čistírny. Základním principem je, že odpadní voda prochází substrátem s mokřadní vegetací. K přírodním čistícím způsobům patří dále zemní (půdní) filtry. Příroda sama o sobě má spolu s citlivými lidskými zásahy úžasné možnosti čištění a regenerace. Efektivně lze využít také akvakultury k čištění a dočišťování odpadních vod. Je to řešení s pomocí rostlin tzv. plovoucích umělých mokřadů nebo volných plovoucích rostlin.

Uměle vytvořené plovoucí mokřady je možno používat ke zlepšení kvality vody, druhovému obohacení biotopů a vylepšení estetického dojmu u dočišťovacích a okrasných nádrží. Předpokládá se, že kořeny rostlin hrají hlavní roli v čisticích procesech na základě skutečnosti, že voda je v přímém kontaktu s rozsáhlým kořenovým systémem pod plovoucí rohoží. (87)

Závěrem knihy Voda v domě a na chatě je vybraná legislativa a právní normy k danému tématu. Publikace je vhodnou příručkou při stavbě nových obytných staveb nebo jako šetrné ekologické řešení při rekonstrukcích a úpravách starších staveb. Spolu s ní můžete řešit efektivní využití všech typů vod a svádění odpadní vody do jímek, septiků… či využít přírodního čištění. Různé možnosti mají své výhody i nevýhody. Můžete si tak vybrat nejadekvátnější způsob řešení “na míru”. V jednotlivých kapitolách jsou také detailní technické nákresy, fotografie, výpočty a tabulky s důležitými statistickými daty.

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy