Knihy

Finanční management z nakladatelství Grada.

Share

Petra Růčková, Michaela Roubíčková: Finanční management

Osvědčené nakladatelství Grada přichází na trh s další výbornou publikací z oblasti ekonomie. Tentokrát není určena pouze úzkému okruhu odborníků, ale širší odborné veřejnosti – manažerům, podnikatelům a zcela jistě i studentům ekonomie, kteří se zabývají problematikou nadnárodních korporací a řízením společností (investicemi počínaje, přes zdroje financování, finanční a poměrové analýzy či řízení kapitálové struktury nebo finanční plánování).

Nespornou výhodou publikace jsou ukázky uvedení teorie do praxe. Autorky doplnily knihu řadou fiktivních modelových případů, ale i reálných údajů a dat vztahujících se ke skutečným ekonomikám.

Za zmínku jistě stojí i pasáž věnovaná dividendové politice, která je rozhodně nedílnou součástí správy korporací. Po zajímavém náhledu do historie vyplácení podílu na zisku a zmapování různých přístupů k této problematice se autorky věnují praktickým otázkám. Jak vybrat vhodnou dividendovou politiku? Jaké faktory ovlivňují toto rozhodnutí? A jak je to se zpětným odkupem akcií? Jaké jsou jeho možnosti a důsledky?

Zaujmou i poslední kapitoly publikace. Jsou věnovány velmi aktuálnímu tématu – Corporate Governance. A to jak ve světě, tak v podmínkách České republiky.

A pokud se po prostudování této knížky budete chtít těmto tématům nadále věnovat, pak jistě oceníte seznamy doporučené literatury a webových stránek, které jsou připojeny ke každé kapitole.

Soňa

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy