Glosy

Učitelé žádají rodiče o podporu a podpisy na petici

Zdroj: vlada.cz

V rámci Strategie boje proti sociálnímu vyloučení vláda schválila na období do roku 2015 plán, kterým chce redukovat množství základních praktických škol, dříve známých jako zvláštní školy. Jejich žáci by měli být zařazováni do běžných základních škol.

Slevoweb
Je otázkou, zdali jistě původně zamýšlený vstřícný krok zmocněnkyně pro lidská práva a vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, nakonec nepřinese obecně v klasickém školství velké problémy a zpomalování výuky běžných žáků.

Učitelé nesouhlasí a žádají o podporu formou petice

„Naše školy nejsou na takovouto změnu personálně ani materiálně připraveny. V praxi by situace vypadala tak, že např. žák z praktické školy, který bude zařazen do 5. ročníku v naší škole, bude mít upravený individuální vzdělávací plán a paní učitelka ho bude učit podle učiva druhé třídy, protože s ostatními žáky není schopen pracovat. Může nastat situace, že takovýchto dětí přijde do třídy k vašemu dítěti třeba pět. Velice se obávám, že takovýto krok sníží úroveň vzdělávání všech dětí,“ uvádí petice na jedné základní škole v Pardubicích.

Pokud se chcete zapojit svým podpisem do petičního archu, pak ke stáhnutí je zde. Rovněž si můžete prověřit, zdali základní škola, které navštěvuje vaše dítě, neorganizuje podobnou akci.
Traveldiscount.cz 8

Strategický plán zahrnuje více než sto opatření

Strategický plán (zde jeho znění v pdf) byl schválen vládou již ke konci září. Obsahuje více než sto opatření pro oblast školství, práce a sociálních věcí, vnitra, místního rozvoje a Agentury pro sociální začleňování.

„Strategie je zásadním dokumentem pro naplňování politiky sociálního začleňování v nejbližších třech letech. Obsahuje legislativní návrhy, které nijak nezvýší náklady státního rozpočtu, a také návrhy, které budou vyžadovat finanční krytí, které si však rezorty budou muset najít v rámci svých rozpočtových kapitol. Ve svém důsledku však mohou státnímu rozpočtu přinést dlouhodobou úsporu v řádu miliard korun ročně, které dnes stát vydává na řešení problémů způsobených sociálním vyloučením, jako například nyní na Šluknovsku,“ říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková pro server vlada.cz. (Podrobnosti naleznete zde.)

Nařízení povinné školní dochází v MŠ

K některým bodům, se kterými Strategie počítá, je např. „možnost nařídit povinnou školní docházku pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, aby se předcházelo jejich zaostávání při následné školní výuce.“
Slevoweb
Bezpochyby všichni budeme souhlasit, že školní docházka v mateřských školách, zejména pak v posledním čtvrtém ročníku, je pro děti velmi přínosná. Děti se zde učí základním pravidlům, znalostem a dovednostem, aby byly pak schopny lépe zvládat základní školu.

Začleňování všech dětí, většinových i menšinových z různých národností a etnik, dětem tak snáze rozšiřuje obzory a přirozenou cestou se učí různorodosti kultur. A proto již dnes ve školkách a školách mají spoustu přátel, jejichž rodiče nebo jeden rodič pochází z různých koutů světa.

Pokud by nařízení povinné školní docházky ve svém důsledku nezpůsobovalo naopak nemožnost umístit pro nedostatek míst ostatní děti, které se běžně hlásí, pak by neměly být obavy toto nařízení aplikovat. Můžeme jen doufat, že strategické nařízení povede k navýšení počtu míst v předškolních zařízeních a ne k odmítání ostatních dětí v dnes již tak tíživých podmínkách, kdy sehnat místo v MŠ je pro rodiče mnohdy nad lidské síly.

Některé další strategické body

Strategický plán se rovněž zaměřuje na řešení případů lichvy v „ghettech“ a zajištění bezplatné právní pomoci pro nemajetné oběti zločinů. Dále na podporu sociálního podnikání a pomoci k tak zvanému postupnému zaměstnávání od přechodu z veřejné služby k standardnímu zaměstnání. A další body, k detailnímu prostudování zde.
745x100_wellness-darky

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy