Glosy

Vědci pracují na nové formě života – operační systém bude vkládán přímo do buněk

Share

Počítače se čím dál více zrychlují a stále je více zatěžujeme různými úkoly a aplikacemi. Jednou však současná forma růstu za daných podmínek nebude moci už nabírat takových rozměrů, jaké bychom potřebovali. Vědci samozřejmě hledají způsoby, jak na tomto poli nezpomalit technologický růst.

Ale počítače, notebooky nebo chytré telefony nejsou jedinou doménou, která podle vědců vyžaduje vlastní operační systém. Dalším polem působnosti jsou živé biologické buňky.

Skupina vědců z Nottinghamské univerzity v Anglii představila svůj pětiletý plán s náklady 1,58 milionů dolarů.

Jedná se o velmi odvážný výzkumný projekt s názvem AudACiOus (v překladu „odvážný“, složenina z  towArds a Universal BiologicAl-Cell Operating System) pro velmi drobný „hardware“.

Jestliže tento ambiciózní projekt bude úspěšně realizován, jeho výsledkem bude zásadní průlom pro syntetickou biologii, obor, který v sobě kombinuje biologii, chemii, fyziku, informatiku a výpočetní techniku a je s to tyto technologie využít v rámci buněk, kde budou plnit nové biologické funkce. Mohou to být třeba bakterie, které by mohly produkovat biopalivo nebo očkovací látky apod.

Celý výzkum a další následné bádání by postupně mohlo vést k vytvoření zcela nové buněčné formy života, která by byla schopna dělat spoustu různých funkcí – od odstraňování popílku ze životního prostředí až po léčení virů v lidském těle.

Natalio Krasnogor, profesor počítačových věd na Univerzitě v Nottinghamu řekl: „Mělo by to mít rozsáhlý vliv na mnoho z těchto klíčových otázek, kterým právě nyní lidstvo čelí.“


Není to však první krok do neznáma. V dané oblasti v loňském roce Jay Keasling, profesor bioinženýrství na Kalifornské univerzitě publikoval článek, který popisoval své laboratorní úspěchy s E.coli a produkcí paliva. Pro ty, kteří chtějí detailně prostudovat dané téma, pak prosím zde. Ale veškerý proces je za současných podmínek značně nákladný a pracný. Podle Keaslinga to znamená, že „pro každou jednotlivou aplikaci“ začínáte vlastně „od nuly. Musíte začít celou konstrukci biologických kořenů od nuly.“ Podle počítačové terminologie to znamená, že musíte pokaždé „napsat celý nový operační systém“.

Proto vědci doufají, že budou schopni vytvořit takový operační systém, do kterého by se mohly znovu naprogramovat různé aplikace (princip mobilu).

Krasnogor však poznamenal: „Pravdou je, že tu není žádná záruka, že uspějeme.“

 

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy