Knihy,  MB,  zdraví

Co všechno víte o čakrách? Rovnováha a meditace

Share

Univerzum sestává z kruhů rotující energie. Květiny, kmeny stromů, planety i lidé – vše se skládá z nepatrných kruhů rotujících uvnitř a toto vše sviští na velké kulaté Zemi, jež se na své oběžné dráze točí vesmírem. Tento kruh coby základní stavební prvek vesmíru představuje kolo života prostupující všemi aspekty existence.

V samém nitru každého z nás rotuje sedm energetických center, které se podobají kolu a jimž se říká čakry. Každá čakra jakožto vířící průsečík základních životních energií odráží určitý aspekt vědomí, který je pro náš život zásadní. Sedm čaker tvoří dohromady důmyslný vzorec celosti, jenž sjednocuje mysl, tělo i ducha. Čakry coby komplexní systém představují mocný nástroj pro osobní i planetární růst.

Čakry jsou organizačními centry pro příjem, vstřebávání a přenos životních energií. Naše čakry jsou stěžejní centra, která formují koordinační síť celého našeho komplikovaného systému tvořeného tělem i myslí. Čakry tvoří mýtický Duhový most, spojující článek mezi nebem a zemí, tělem a myslí, duchem a hmotnou, minulostí a budoucností.

Každá čakra, se kterou se setkáme, představuje stupínek v kontinuu mezi hmotnou a vědomím. Proto naše cesta obsáhne oblasti života, které začínají na somatické úrovni fyzického a instinktivního uvědomění, dále povede přes interpersonální úroveň sociální interakce, až nakonec dospěje do abstraktnějších říší transpersonálního vědomí. Pokud pochopíme, otevřeme a navzájem propojíme všechny čakry, překročíme propast mezi hmotou a duchem a dojde nám, že oním Duhovým mostem, který opětovně spojuje nebe se zemí, jsme my sami.

Čakry a jóga

Čakry jsou spjaty s jógovým učením a praxí. Slovo jóga znamená „jho“ (tedy spojení, napojení) a jedná se o systém filosofie a praxe uzpůsobený pro propojení smrtelného „já“ se svou božskou podstatou čirého vědomí.

Říká se, že Árjové vtrhli do Indie na válečných vozech, a původní význam slova čakra coby „kolo“ odkazuje na kola od vozů pronikajících Árjů. Tento výraz byl rovněž metaforou pro slunce, ono velké kolo, které se kutálí po obloze. Kolo rovněž symbolizuje nekonečný koloběh času nazývaný kálačakra. V tomto smyslu kolo představuje nebeský řád a rovnováhu.

Sedm čaker

Máme sedm základních čaker. Za pomoci moderní fyziologie můžeme dnes zjistit, že se nacházejí poblíž sedmi hlavních nervových uzlin, vycházejících z páteře. Starobylé texty zmiňují dvě vedlejší čakry – sóma čakru umístěnou přesně nad třetím okem a lotos ánandakanda, v němž se nachází nebeský strom splněných přání.

Na tělesné úrovni čakry korespondují s nervovými uzlinami, v nichž je velká míra nervové aktivity, a také se žlázami endokrinního systému. Ačkoliv na sobě čakry a endokrinní a nervový systém vzájemně závisí, neodpovídají žádné části fyzického těla, ale existují uvnitř těla jemnohmotného.

Přesto je jejich účinek na fyzické tělo silný, jak ostatně může dosvědčit každý, kdo má za sebou zkušenost s kundaliní. Nadměrná třetí čakra se projeví velkým, pevným břichem; stažená pátá čakra bude mít za následek ztuhlá ramena a bolest v krku; chabé propojení skrze první čakru mohou naznačovat tenké nohy či nemocná kolena. S otevřeností čaker souvisí rovněž poloha páteřních obratlů. Máme-li například propadlou hruď kvůli zakřivení páteře či špatnému držení těla, může to překáže srdeční čakře. Postava našeho fyzického těla může dokonce určovat náš vývoj v předchozích životech – v tomto životě na něj pouze navazujeme a pokračujeme v něm.

Kde se nacházejí čakry?

První čakra – nachází se u základny páteře a pojí se s přežitím. Jejím živlem je země.

Druhá čakra – nachází se ve spodní části břicha a pojí se s emocemi a sexualitou. Jejím živlem je voda.

Třetí čakra – nachází se v solárním plexu a pojí se se silnou osobností, vůlí a sebehodnocením. Jejím živlem je oheň.

Čtvrtá čakra – Nachází se v hrudní kosti a pojí se s láskou. Její živlem je vzduch.

Pátá čakra – Nachází se v krku a pojí se s jasnozřivostí, intuicí a představivostí. Jejím živlem je zvuk.

Šestá čakra – Nachází se uprostřed čela a pojí se s jasnozřivostí, intuicí a představivostí. Jejím živlem je světlo.

Sedmá čakra – Nachází se na vrcholu hlavy a pojí se s věděním, porozuměním a transcendentním vědomím. Jejím živlem je myšlenka.

V knize Velká kniha o čakrách naleznete na téměř 300 stranách detailní informace o tomto učení, doplněné řadou kreseb a cvičení pro jednotlivé čakry. V závěru knihy se nachází slovníček indických pojmů.

Informace vycházejí z knihy:

Anodea Judith, Velká kniha o čakrách. Úplný návod k použití vašeho systému čaker. Grada 2013.

– poznáváme systém čaker

– jak na sebe čakry vzájemně působí

– čakry a mezilidské vztahy

– jak rozvinout zdravé čakry u dětí

MB

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words’]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co všechno víte o čakrách? Rovnováha a meditace

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy