Knihy,  Tiskové zprávy

Svět knihy: Slovensko – (po)čítajte s nami

Spread the love
Share

Čestným hosťom na tohtoročnom 19. ročníku medzinárodného  knižného veľtrhu Svět knihy Praha 2013 bude Slovensko, ktoré predstaví českej verejnosti 20 prekladov diel slovenských autorov, publikovaných v období od posledného, 18. ročníka veľtrhu vo vydavateľstvách Akropolis, Větrné mlýny, Fra, Volvox Globator, Práh, Host, Paseka, Kniha Zlín, Slovenský literárny klub v ČR a Slovensko – český klub, Havran, CooBoo. Za 16 rokov fungovania grantovej Komisie Slolie vyšlo v Čechách s jej podporou okolo 70 prekladov zo slovenskej literatúry. Literárne informačné centrum, gestor každoročnej účasti slovenských vydavateľov na medzinárodných knižných veľtrhoch  a zároveň gestor čestného hosťovania SR v Prahe, pripravilo viac ako 60 sprievodných podujatí priamo na knižnom veľtrhu i mimo neho a privezie do Prahy viac ako 70 slovenských autorov, ilustrátorov, hercov i hudobníkov. Na veľtrhu budú čítať zo svojej najnovšej tvorby laureáti a finalisti Anasoft Litera, najvýznamnejšej slovenskej literárnej ceny za prózu Pavel Vilikovský, Balla, Marek Vadas, Monika Kompaníková, Pavol Rankov, Veronika Šikulová, Dušan Dušek, Peter Krištúfek, Juraj Šebesta, Silvester Lavrík, Daniel Hevier, či majster modernej autorskej rozprávky Ján Uličiansky.

Pri príprave sprievodného programu sa organizátori opierali o tri významné výročia – storočnica Dominika Tatarku, 1150. výročie príchodu cyrilo-metodskej misie na územie Veľkej Moravy a v neposlednom rade 20. výročie vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky. Pri príprave sprievodného programu brali organizátori slovenskej prezentácie na zreteľ aj hlavné obsahové témy tohtoročného Světa knihy Čteme jedním dechem, Rozmanité cesty poezie. Petr Borkovec, český básnik a editor, pripravil knižný výber slovenskej poézie, do ktorého sú zahrnutí  Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Erik Jakub Groch, Eva Luka, Nóra Ružičková a Valerij Kupka. Tento výber vychádza vo vydavateľstve Fra v slovenskom jazyku  a je jednou z možných odpovedí na otázku, či využijeme možnosť čítať literatúru iného národa v origináli, ktorú nám ponúka blízkosť našich jazykov. Do Prahy pricestujú aj básnici Dana Podracká, Juraj Kuniak a Ján Zambor, ktorí budú čítať zo svojich prebásnení Proglasu, ako aj Peter Šulej či Michal Habaj. Spisovateľ a režisér Silvester Lavrík pripravil dve inscenácie. V divadle  Viola to budú Zápisnice s Ikarom, inscenované poetické predstavenie z tvorby slovenských básnikov 20. storočia v sprievode hudby v podaní  Jozefa Luptáka a Borisa Lenka. Druhým predstavením bude Metropolka, nadľahčené a vtipné slovenské a české literárne a hudobné spomínanie. Ďalšie spomienky odznejú na stretnutí expremiérov Petra Pitharta a Jána Čarnogurského pod názvom (A)politická talkshaw.

Slovenskými účastníkmi na koncerte Poezie v hudbě, ktorý sa bude konať v O2 aréne, budú legendárni hudobníci Trojka Zuzany Homolovej a zoskupenie Karpatské chrbáty pod vedením spisovateľa Branislava Jobusa.

Organizátori slovenskej prezentácie na MKV Praha budovali jej program s dôsledným zameraním na rozličné druhy publika, a teda so zameraním na odbornú i širokú verejnosť ako aj so zameraním na deti a mládež. Deťom je venovaný pestrý  4-dňový program, ktorý zahŕňa ilustračné workshopy za účasti špičkových ilustrátorov Martiny Matlovičovej, , držiteľky Zlatého jablka BIB 2009, Vlada Krála, nositeľa Ceny Ministerstva kultúry SR za vynikajúce  ilustrácie v prestížnej súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2012, úspešného  ilustrátora, scénického výtvarníka a pedagóga Petra Čisárika, ďalej inscenované čítania, premietanie slovenských animovaných filmov, hry a súťaže. Nebudú chýbať odborné semináre venované zvyšovaniu záujmu o čítanie u detí a mládeže ani výstavy ocenených ilustrácií z Bienále ilustrácií Bratislava.

Autorom dizajnu slovenského výstavného stánku je Pavol Choma z ateliéru Choma, vedúci Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU, a 42 slovenských vydavateľov bude na ňom vystavovať približne 600 titulov zo svojej produkcie.

Zámerom čestného hosťovania SR na Světe knihy Praha je nepochybne zvýšiť záujem v širokej českej i medzinárodnej verejnosti, rovnako ako vo verejnosti odbornej,  povedomie o slovenskej kultúre a o Slovensku všeobecne prostredníctvom literatúry a literárnych podujatí.

Očakávame, že konkrétnymi výsledkami čestného hosťovania SR na Světe knihy Praha 2013 budú okrem preložených a na českom knižnom trhu dostupných diel slovenských autorov aj ďalšie spoločné projekty v oblasti literatúry a kultúry, projekty literárne, mediálne, divadelné  a ďalšie.

Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

Program:

Svět knihy Praha – čestným hostem Slovensko

19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival začne za necelé dva týdny. Ředitelka Světa knihy Dana Kalinová představila ve čtvrtek 2. května program veletrhu, který je velmi bohatý a pestrý.  Od 16. do 19. 5. 2013 bude Praha patřit knihám.  Po tu dobu se uskuteční na 30 výstav, 17 filmových představení a 27 divadelních představení.  V Průmyslovém paláci své knihy vystaví 339 vystavovatelů na 192 stáncích.

I letošní ročník veletrhu je plný zajímavých pořadů pro děti a mládež, každý den od čtvrtku do neděle se bude něco dít. K akcím, které připravují pro své čtenáře čeští nakladatelé, se letos připojí rozsáhlý program určený dětem, který uchystal letošní čestný host veletrhu – Slovensko. Na tiskové konferenci o všech akcích (tedy nejen o těch pro děti) pohovořila ředitelka Literárního informačního centra Bratislava, paní Miroslava Vallová. Atraktivní program s mottem „Slovensko (po)čítajte s nami“ zahrnuje čtení slovenských autorů, výstavy, debaty i zajímavé soutěže.  Z pořadů pro děti určitě nevynechejte:

ŠTVRTOK 16. 5. 2013
10.30 – 11.30
Priatelia z knižnice
Výtvarný workshop mladého slovenského ilustrátora a tvorcu animovaných
filmov Vlada Krála na motívy úspešnej knihy Jána Uličianskeho. Moderuje:
Ľubica Kepštová

12.30 – 13.30
Barbora Škovierová: Pyžamový týden / Pyžamový týždeň
Prezentácia česko-slovenskej knihy pre deti o rozdieloch medzi
slovenčinou a češtinou.

12.00 – 12.50

Ján Uličiansky: Malá princezna
Scénické čítanie pre deti aj ich rodičov za prítomnosti autora.
Účinkujú: Lenka Janíková a Petra Bučková

13.00 – 13.50

Na rovnakej vlne
Slovenská vydavateľka Magdaléna Fazekašová a český vydavateľ Martin
Vopěnka predstavia plody svojej spolupráce.
Hostia: Daniel Hevier, Ján Uličiansky

PIATOK 17. 5.
10.00 – 10.50

Hájnikova žena
Variácia Miroslava Dacha na klasickú lyricko-epickú skladbu Pavla
Országha Hviezdoslava Hájnikova žena.
Réžia: Lukáš Brutovský Hrajú: Anna Nováková, Daniel Zulčák, Michal Rosík

11.00 – 11.50

Kafkov druhý život
Scénické čítanie z hry Milana Richtera o živote, aký osud Kafkovi
nedožičil. Moderuje: Jana Štroblová
Účinkujú: Martin Veliký, Richard Trsťan, Vanda Károlyi Konečná, Viera
Kučerová

10.30 – 11.30
Věra Ludíková: Malý básnik
Výber z poézie pre deti českej poetky Věry Ludíkovej, preložený do
slovenčiny a nemčiny, doplnený ôsmimi slovenskými básnikmi. Moderuje:
Věra Ludíková

12.00 – 14.00
Zahrajme sa na Slniečko
Výtvarný a literárny workshop Aleny Wagnerovej a Ľubice Kepštovej o
časopiseckej tvorbe a knižnej ilustrácii, v ktorom sa deti zahrajú na
redaktorov, maliarov a spisovateľov.

Kompletní program svátku knih a čtenářů, který k jaru v Praze patří je k dispozici na www.svetknihy.cz.

Zdroj foto: www.svetknihy.cz

TZ

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words’]

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy