Spread the love

Od 1. září začne platit nová vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, která mimo jiné umožňuje na školách zkrátit desetiminutové přestávky na pět minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na 30 minut.

K dalším změnám patří zrušení nutnosti zkoušek na základní škole v České republice v případě, že byla školní docházka konána v zahraničí. Základní školy rovněž nejsou od následujícího školního roku povinováni vydávat žákům výstupní hodnocení na konci 9. ročníku.

Školám však přibudou další nové starosti, mezi nimi například dozor nad žáky v době polední přestávky, jestliže se žáci nenacházejí ve školní jídelně. Na prvním stupni se navýší počet hodin v dopoledním vyučování, aby se omezilo množství odpoledního vyučování. Tato změna včetně možnosti zkrátit přestávky má vyjít vstříc zejména dojíždějícím žákům.

Školy získaly také možnost rozšířit žákům prvního stupně organizaci plavecké výuky.

Do prvních tříd nastoupí 104 500 nových žáků, celkově na základních školách bude v následujícím školním roce přes 808 000 žáků. Na víceletá gymnázia a konzervatoře odchází 11 % žáků. Do středoškolského vzdělávání bylo přijato téměř 105 tisíc žáků (na gymnázia 22,7 tisíc žáků).

Více informací na MŠMT.

Foto legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz