Spread the love

V Severní Karolíně ve Spojených státech lidé, kteří navštěvují nedělní kázání, zažili zase jednu z horkých chvilek. Místní pastor Sean Harris vztekle pobíhal mezi uličkami a vtloukal lidem do hlavy, jak se mají chovat v případě, že jejich dítě začne mít určité znaky homosexuála.

Místní byli útočným výstupem rozhořčeni – nikdy by totiž své děti nechtěli kvůli odlišně sexuálním projevům tlouct – a rozdivočelého pastora filmovali nebo jen nahrávali zvukový záznam. Jeho vystoupení s názvem Vítězové a poražení pak skončilo na YouTube, v amerických médiích a pastor byl nucen se omluvit a vysvětlit, co svým kázáním zamýšlel.

Na svém blogu Sean Harris píše, že jeho slova, která se objevila na internetu, byla vytržena z kontextu právě homosexuály.

„Je jasné, že bych si měl dávat větší pozor na to, co říkám, ale někdy říkám věci, aniž by byly dostatečně zřejmé. Doufám, že jste pochopili můj záměr v kontextu celé kazatelské služby… K té nahrávce, chci, aby si byl každý jist, že NEVĚŘÍM, že fyzické násilí je schopné vyřešit zženštělé nebo homosexuální chování. Rodiče by neměli mlátit svá batolata ani děti. (Nakonec jenom evangelium Ježíše Krista má tu sílu, aby odvedlo (člověka) ze sexuální nemravností a chování, včetně zženštilosti).“

Zvukový záznam:

Dále upozorňuje, že do Božího království se nedostane jen tak někdo. „Nebo nevíte, že nečestní nevstoupí do Království Božího? Nenechte se mýlit: ani sexuálně amorální, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži, kteří praktikují homosexualitu, ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani podvodníci se nedostanou do Božího Království.“

Podle baptistického pastora je tedy homosexuál přinejmenším v závěrečné boží milosti na rovni zlodějům a podvodníkům.

Pastor se tak pustil do místních rodičů zejména kvůli navrhovaným změnám v Severní Karolíně, které mají jasně definovat, že manželství je možné pouze mezi mužem a ženou. V nedělním projevu se však vyjádřil, že homosexuální sklony u malých dětí by měly být „rozdrceny jako šváb“ a že pokud otcové spatří své syny, že se chovají jako dívky, měli by jim uštědřit pořádný políček. Zvládnout se musí také holky s mužatskými sklony. „Bude se chovat jako holka a chodit jako holka a mluvit jako holka a vonět jako holka, a to znamená, že bude krásná a bude atraktivní a bude se hezky oblékat.“

Na svém blogu však už tak přísný není – váží slova, která má napsat, nicméně to vypadá, že to, co vyřkl před lidmi v afektu, nyní jen lépe přeformulovává.

Stále doporučuje fyzické trestání a opírá se o stránky Bible. Rodiče by měli cvičit své děti v disciplíně ve světle evangelia.

„Rodiče by měli zvážit svou odpovědnost za to, jaký nástroj pro disciplínu použijí v životě svého dítěte (Př 19,18) Občas to může zahrnovat vhodné a přiměřené fyzické prostředky (Přísloví 10:13) … na dětských hýždí (Přísloví 22:15, 23:13), tuto metodu je třeba považovat za nápravu, nikoliv za trest (Přísloví 23:13) a tato náprava bude mít za následek u dítěte fyzické a duchovní zlepšení (Přísloví 23:14).“ Závěrem však dodává, že nepodporuje trestání, které vede k modřinám.

Jako omluvu za své vystoupení také uvádí, že jeho slova na kázání nebyla plánovaná, řekl to, jak to cítí, protože „Boží slovo je jasné a zženštělé chování je bezbožné. Nebudu kvůli tomu dělat kompromisy.“

Pastor ukazuje, jak jednat s chlapci a dívkami. Závěrem vychází omluva, že „nechtěl nikoho urazit a že neřekl nic, co by úmyslně urazilo gaye a lesbičky.

Zde jasně gestikulativně instruuje, jak jednat s chlapci, jejichž zápěstí je ležérně zženštěle položené dolů. Po té mluví o dívkách: „Bude se chovat jako holka a chodit jako holka a mluvit jako holka a vonět jako holka, a to znamená, že bude krásná a bude atraktivní a bude se hezky oblékat.“