zdraví

Seriál o chřipce: 2. je lepší prevence než očkování?

Share

Bojíte se chřipky, jste těhotná a nechala jste se očkovat? Uvádíme zde resumé ze zajímavého článku (originál zde).

Připojte se k nám na Facebook  Superrodina je na Facebooku

Obecně si myslím, že pokud se člověk nechává očkovat proti chřipce, musí mít k tomu samozřejmě důvod – je vystaven vyššímu riziku infekce této nemoci.

Je však také důležité si uvědomit, že ne pokaždé, když nás přepadne rýma, bolesti v krku a hlavy, že se jedná o chřipku. Reklamy v televizi na různé preparáty proti těmto příznakům vždy mluví pouze a jen o chřipce. Jako by mezi těmito příznaky existovalo jasné rovnítko důsledek chřipka. Ale může to být jen pouhé nachlazení, angína a další “nechřipkové” onemocnění.

Dalším faktem je, že existuje značné množství typů chřipek. Ne proti všem vás očkování ochrání.

Článek se týká negativ a úmrtími spojenými s očkováním v letech 2009 až 2011 proti  chřipce. Nikde není uvedeno, že by autorka článku měla zdravotní vzdělání.

Slevuška.cz - sny za akční cenyČlánek uvádí, že studie prokázala, že očkování proti chřipce ochrání statisticky jen 1,5 osob ze 100. Nikoliv 60 a více procent. „Věděli jste, že existují doslova tisíce různých virových kmenů? Jak oni rozhodnou, které z nich budou dány do vakcíny? Po té, co WHO dá své doporučení, u kterých z kmenů cítí, že budou nejvíce nebezpečné, každá země se sama rozhodne, zdali bude či nikoliv následovat toto stanovisko.“ V USA, odkud autorka článku pochází, o tom rozhoduje FDA (Správa potravin a léčiv)

V Česku pak NIKO (Národní imunizační komise). U nás je očkování proti sezónní chřipce nepovinné, dobrovolné očkování. „Očkování je doporučeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi. Vakcinace se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví.

A dále uvádí:
„Na základě odborných analýz a diskuse o situaci v Evropě je doporučeno každoroční očkování proti chřipce u těchto dvou skupin populace:
1. starší osoby – věková skupina osob ve věku 65 let a více,
2. osoby jakéhokoli věku (včetně dětí) s chronickým stavem, zahrnujícím následující kategorie nemocí:
•chronická onemocnění dýchacího systému včetně diagnózy asthma bronchiale,
•chronická onemocnění srdce a cév,
•chronická onemocnění ledvin a jater,
•chronická metabolická onemocnění včetně diabetu1,
•osoby s nedostatečností imunitního systému (vrozenou nebo získanou),
•osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).
V těchto případech je očkování včetně očkovací látky hrazeno z prostředků zdravotního
pojištění na základě znění zákona č. 48/1997 Sb.“

Vakcinaci proti chřipce mohou rovněž v ČR absolvovat těhotné ženy v jakémkoliv stádiu těhotenství.
„Obecně se doporučuje zaměstnavatelům, aby nabízeli možnost zvýhodněného či bezplatného očkování proti chřipce svým zaměstnancům, neboť je to pro všechny výhodné jak ze zdravotního, tak i ekonomického hlediska.“ (zdroj MZ)

Ale vraťme se k inkriminovanému článku.

Autorka ze Spojených států se však obává, že vakcinace je nevhodná pro těhotné ženy. Cituje příbalový leták k vakcinaci proti ptačí chřipce (zdroj: zde), že nebyly provedeny stude na zvířatech, a proto je vakcinace těhotným doporučena jen v nejnutnějších případech. Neví se, zdali vakcinace může či nikoliv poškodit plod. Opatrnost se týká také u kojících matek.

Rok po té se prý řádek o těhotných ženách z přívalového letáku „vytratil“.

Studie uvedená zde: uvádí, že v letech 2009/2010, kdy docházelo k očkování proti H1N1 (chřipkový vir typu A) došlo ve Spojených státech 1588 potratů či mrtvě narozených dětí. Druhý odhad hovoří o 3587 případech. Kritika padla na výrobce vakcinace, že předem neinformovali o důsledcích očkování. Proti těmto číslům se postavila Eileen Dannemann, ředitelka NCOW a řekla, že dále doporučuje očkování proti chřipce pro všechny lidi, včetně těhotných žen.

Později se však postoje změnily na základě dalších zjištění.

„Nejprve na začátku pandemie H1N1“ bylo „30 úmrtí matek“, říká Eileen Dannemann, „Právě tato úmrtí … vedla k agresivní kampani na očkování populace těhotných žen s netestovanou vakcínou proti H1N1. CDC (Centrum pro kontroly nemoci a prevence) nakonec zjistilo, že tam bylo 56 úmrtí matek, za předpokladu, že plody zemřely s nimi, dodává Eileen Dannemann.

Také bylo potvrzeno, že tyto matky neměly virus H1N1 a jejich smrt tedy nemohla být zapříčiněna ptačí chřipkou. Z tohoto důvodu pak Eileen Dannemann doporučila neočkovat těhotné ženy proti H1N1. „Důrazně doporučujeme, aby CDC zrušila … svá doporučení očkovat těhotné ženy…“

Lépe než očkování je prevence, doporučuje autorka.

České Ministerstvo zdravotnictví vydalo českou verzi letáku „Chřipka, jak chránit sebe a své okolí“
– Při kašlání a kýchání si přikrývejte nos a ústa kapesníkem určeným pro jednorázové použití
– Použité kapesníky ihned po použití vyhoďte do odpadkového koše.
– Ruce si pravidelně myjte vodou a mýdlem.
– Projeví-li se u vás příznaky chřipky, kontaktujte lékaře.
– Projeví-li se u vás příznaky chřipky, udržujte od ostatních lidí odstup alespoň jedem metr.
– Projeví-li se u vás příznaky chřipky, zůstaňte doma a nechoďte do práce, do školy nebo na místa s větší koncentrací lidí.
– Neobjímejte se, nelíbejte a nepodávejte si ruce při pozdravu.
– Nedotýkejte se očí, nosu či úst špinavýma rukama.
(zdroj MZ)

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy