Glosy

Kde všude kolem nás je jedovatá rtuť?

Share

Rtuť patří mezi prvky, jejichž vliv na živý organismus je bezvýhradně negativní. Snadno se do těla dostane, ale těžko se jí zbavujeme. V ledvinách může setrvat i několik desítek let. Koncentruje se dále ještě v játrech a v slezině a může tak vézt k chronickým onemocněním, které se nejprve mohou projevit banálně – studenými končetinami, vypadáváním vlasů, až po zažívací poruchy, neurologické a psychické potíže a závažná chronická onemocnění ledvin, revmatitida apod.

Jednorázová zvýšená dávka rtuti způsobuje křečovité bolesti břicha, průjmy a zvracení. Do organismu rtuť dostaneme buď dýchacími cestami nebo zažívacím traktem. Nebezpečné jsou kontaminované potraviny. Rovněž i obavy z možnosti náhodné kontaminace při rozbití domácího rtuťového teploměru, jehož prodej byl EU zakázán.

Rtuť je obsažena i v amalgánových plombách, které mají své odpůrce i příznivce. Na jednu stranu se zde hovoří o naprosté neškodnosti plomb, jiní hovoří o autoimunitních onemocněních, způsobených právě v souvislosti s rtutí v amalgánech. Nicméně, skutečnou obecně nevnímanou hrozbou jsou osudy amalgánových plomb po smrti jejich nositele, hlavně při zpopelňování zemřelých v krematoriích. MUDr. Miroslav Šuta, chomutovský lékař a specialista v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a publicista uvádí, že Evropané mají v ústech více než 1100 tun rtuti a každý rok končí jen v zemích EU asi 30 tun rtuti ze zubních amalgámů v půdě, 24 tun ve vodě a 23 tun v ovzduší.

Nejtoxičtější typem rtuti je metylrtuť. Nachází se v rybách, které se mohou objevit na našem jídelníčku, ale i na jídelníčku jiných „predátorů“.  Například ptáků.

Američtí vědci před krátkou dobou provedli výzkum obsahu rtuti v peří ptáků za posledních 120 let a byli překvapeni dramatickým zvýšením, které nejpravděpodobněji pochází právě z lidského znečištění. Vědci z Harvadské univerzity prozkoumali vzorky peří ze vzácných mořských ptáků ze dvou muzejních sbírek. Nejpodrobnějším studie se zabývala ohroženým albatrosem. Studované peří se datovalo do časového období 1880 – 2002 a ukázalo „rostoucí úroveň methylrtuti, která byla obecně v souladu s historickým globálním a regionálním nárůstem antropogenních emise rtuti v nedávné době,“ řekla studie.

Methylrtuť je neurotoxin, který může způsobit poškození centrálního nervového systému a pochází ze spalování fosilních paliv.

Stoupající hladiny rtuti v rybách a mořských plodech představují nebezpečí pro lidské zdraví. A pro těhotné ženy a malé děti je to obzvláště naléhavá výzva, aby omezily množství některých druhů ryb ve své stravě.

„Použití těchto historických ptačích per tímto způsobem představuje paměť oceánu,“ řekl spoluautor studie Michael Bank, vědecký pracovník v Ústavu pro životní prostředí zdraví na Harvardské škole veřejného zdraví.

„Naše zjištění je oknem do historických a současných podmínek v Pacifiku a je kritický k rybolovu pro lidskou populaci,“ řekl Bank.

Nejvyšší koncentrace rtuti v peří  byla spojována s ohroženými  ptáky v časovém horizontu po roce 1990, což se shoduje prudkým nárůstem znečištění z asijských emisí uhlíku v tichomořském regionu.

Znečištění rtutí v Asii se zvýšilo z přibližně 700 tun ročně v roce 1990 na 1,29 tisíc tun v roce 2005. A Čína představuje největšího producenta těchto znečišťujících látek; v roce 2005 to bylo 635 t.

Peří ptáků, které pocházelo před rokem 1940, ukazovalo nejnižší úroveň rtuti.

Albatros je uveden jako ohrožený pták v Mezinárodní unii pro ochranu přírody, která odhaduje, že asi 129.000 z nich žije v severním Pacifiku, především v blízkosti Havaje a Japonska.

Ptáci se živí zejména rybami, rybími jikrami, chobotnicemi a korýši.

Vysoké hladiny rtuti v peří by mohly naznačovat spojení mezi jejich vysoce rtuťovou stravou, a proto jich právě tolik vymírá.

Bank řekl, že „znečištění rtutí a jeho následné chemické reakce v prostředí mohou být významným činitelem, který zapřičiňuje pokles početnosti ptáků.“

A dodejme, že to byl jen výzkum peří ptáků. Jaké zajímavé ukazatele bychom mohli kriticky zaznamenat, kdyby taková studie mohla být implementována i na lidský rod.

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy