Share

V roce 1993 vyhlásila OSN 15. květen Mezinárodním dnem rodiny. Rodina by měla být pro každého místem bezpečí, opory a porozumění. Ne vždy tomu tak ale bohužel je. Proto se Sdružení Linka bezpečí snaží pomáhat nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Většina problémů dětí je způsobena dysfunkcí rodiny, proto se Sdružení Linka bezpečí zaměřuje kromě pomoci dětem (Linka bezpečí 116 111) také na pomoc rodičům (Rodičovská linka 840 111 234), říká Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky (RL).

Posláním RL je poskytovat krizovou pomoc a rodinné a výchovné poradenství rodičům, prarodičům a ostatním rodinný příslušníků. Její služby však mohou využít také pedagogové mateřských, základních a středních škol. Nejčastějšími problémy, které se na RL řeší, jsou rodinné vztahy a výchovné postupy ve vztahu k dětem.

Rodiče se na Rodičovskou linku obracejí i pro poradenství týkající se obtížné rodinné situace, např. rozvodu, sporu o dítě, úmrtí člena rodiny či špatné sociální situace.

Podoba rodiny se u nás zásadně mění. V rámci evropských zemí jsme na třetím místě v počtu rozvodů. Mnoho dětí vyrůstá jen s jedním rodičem nebo se v průběhu svého života musí adaptovat na mnoho proměn ve svém rodinném zázemí, nemluvě o snižující se ekonomické úrovni rodin. Všechny tyto faktory mají výrazný vliv na pohodu a vztahy v rodině, které se též bezprostředně odrážejí ve výchově. Rodiče čím dál častěji potřebují bezpečný prostor pro sdílení svých starostí a obav či cítí potřebu s někým nezainteresovaným zkonzultovat své výchovné postupy. Rodičovskou linku považuji za ojedinělou, smysluplnou a profesionální sociální službu, která tuto možnost svým klientům nabízí, dodává Mgr. Kateřina Schmidová.

RL je k dispozici na telefonním čísle 840 111 234 (jedná se o bílou linku, u níž je hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min. včetně DPH) každý všední den: po-čt 13–19 hod. a v pá 9–15 hod.

Kromě telefonního kontaktu je možné také využít E-mailovou poradnu RL na adrese pomoc@rodicovskalinka.cz. Odpověď přijde nejpozději do tří pracovních dnů. Tento způsob mohou využít ti, kteří nechtějí nebo nemohou využít telefonické služby, např. sluchově postižení.

Více informací se dozvíte na www.rodicovskalinka.cz.

 

Publikace pro rodiče

Sdružení Linka bezpečí každoročně vydává sborník, který se vždy zaměřuje na aktuální témata, řešená v daném období na Lince bezpečí a Rodičovské lince. V roce 2012 vydalo SLB odbornou publikaci s názvem Děti a online rizika. Kniha se zaměřuje na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život i vývoj mohou mít. Cílem této publikace je předat čtenářům nejen obecné informace, či odborné závěry, ale seznámit je také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení. Čtenáři v aktuální publikaci najdou texty zabývající se závislostí na internetu a způsoby, jak ji řešit, i informace ohledně nebezpečí, která internet skýtá – např. pronásledování a lákání na schůzky. Dále často zmiňovanou tematiku sexuálních obsahů a sexuálního chování na internetu (jakým aktivitám se sexuálním podtextem se dětští a dospívající uživatelé věnují a jak mohou jejich vývoj ovlivnit). Autoři se nevyhýbají ani dětským skupinám, jež jsou v souvislosti s online aktivitami stále opomíjené, tedy předškolákům a malým školákům. Zároveň neopomíjí ani pozitivní aspekty používání internetu dětmi a dospívajícími.

Publikaci je možno si stáhnout zde

Tisková zpráva

Nejnovější příspěvky na webu:

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

16. Červen 2018

Famózní úspěch této knihy v zahraničí lze podle mě přičítat dvěma věcem: nádherně a jímavě, leč velmi překvapivě rozbalovaným charakterům postav. A potom příběhu, ve kterém si čtenář každého věku i založení najde to svoje. Od mystiky k akčnosti, od jemných linií příběhu, až po chvíle, kdy jednotlivé řádky zazní jako osudové volání do boje. Dívka, která upíjela měsíc je jednou z obětovaných holčiček, které se každoročně nechávají napospas v černém lese pro zlou čarodějnici. Ne, nikdo se neptá, co se s dětmi stane... Ale jedno je jisté. Z druhé strany lesa je už na cestě čarodějnice, obyčejně má nějakou tu ptačí podobu, aby se jí rychleji cestovalo,

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

16. Červen 2018

Odpočinek sladký jako nadýchaná šlehačka. Mozek odpočívá, duše se usmívá a od jemného vtipu a plné chuti vám radostí poskakuje každá buňka v těle. Jo, tak takové čtivo je vážně na jedničku. A Hans Rath to skutečně umí. Když Bůh praví, že si musíte promluvit, nedá se to odmítnout. Za prvé by to byla škoda, za druhé by to vůbec nešlo, protože vás ten člověk bude neustále pronásledovat. No jo, když jste psychoterapeut, tak je to první volba. Protože možná to je skutečně tak, Bůh šest dní tvořil lidstvo, sedmý den odpočíval a osmý vyhledal psychologa. A volba padla na Jakoba Jakobiho v Berlíně. Jednu