Share

V roce 1993 vyhlásila OSN 15. květen Mezinárodním dnem rodiny. Rodina by měla být pro každého místem bezpečí, opory a porozumění. Ne vždy tomu tak ale bohužel je. Proto se Sdružení Linka bezpečí snaží pomáhat nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Většina problémů dětí je způsobena dysfunkcí rodiny, proto se Sdružení Linka bezpečí zaměřuje kromě pomoci dětem (Linka bezpečí 116 111) také na pomoc rodičům (Rodičovská linka 840 111 234), říká Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky (RL).

Posláním RL je poskytovat krizovou pomoc a rodinné a výchovné poradenství rodičům, prarodičům a ostatním rodinný příslušníků. Její služby však mohou využít také pedagogové mateřských, základních a středních škol. Nejčastějšími problémy, které se na RL řeší, jsou rodinné vztahy a výchovné postupy ve vztahu k dětem.

Rodiče se na Rodičovskou linku obracejí i pro poradenství týkající se obtížné rodinné situace, např. rozvodu, sporu o dítě, úmrtí člena rodiny či špatné sociální situace.

Podoba rodiny se u nás zásadně mění. V rámci evropských zemí jsme na třetím místě v počtu rozvodů. Mnoho dětí vyrůstá jen s jedním rodičem nebo se v průběhu svého života musí adaptovat na mnoho proměn ve svém rodinném zázemí, nemluvě o snižující se ekonomické úrovni rodin. Všechny tyto faktory mají výrazný vliv na pohodu a vztahy v rodině, které se též bezprostředně odrážejí ve výchově. Rodiče čím dál častěji potřebují bezpečný prostor pro sdílení svých starostí a obav či cítí potřebu s někým nezainteresovaným zkonzultovat své výchovné postupy. Rodičovskou linku považuji za ojedinělou, smysluplnou a profesionální sociální službu, která tuto možnost svým klientům nabízí, dodává Mgr. Kateřina Schmidová.

RL je k dispozici na telefonním čísle 840 111 234 (jedná se o bílou linku, u níž je hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min. včetně DPH) každý všední den: po-čt 13–19 hod. a v pá 9–15 hod.

Kromě telefonního kontaktu je možné také využít E-mailovou poradnu RL na adrese pomoc@rodicovskalinka.cz. Odpověď přijde nejpozději do tří pracovních dnů. Tento způsob mohou využít ti, kteří nechtějí nebo nemohou využít telefonické služby, např. sluchově postižení.

Více informací se dozvíte na www.rodicovskalinka.cz.

 

Publikace pro rodiče

Sdružení Linka bezpečí každoročně vydává sborník, který se vždy zaměřuje na aktuální témata, řešená v daném období na Lince bezpečí a Rodičovské lince. V roce 2012 vydalo SLB odbornou publikaci s názvem Děti a online rizika. Kniha se zaměřuje na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život i vývoj mohou mít. Cílem této publikace je předat čtenářům nejen obecné informace, či odborné závěry, ale seznámit je také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení. Čtenáři v aktuální publikaci najdou texty zabývající se závislostí na internetu a způsoby, jak ji řešit, i informace ohledně nebezpečí, která internet skýtá – např. pronásledování a lákání na schůzky. Dále často zmiňovanou tematiku sexuálních obsahů a sexuálního chování na internetu (jakým aktivitám se sexuálním podtextem se dětští a dospívající uživatelé věnují a jak mohou jejich vývoj ovlivnit). Autoři se nevyhýbají ani dětským skupinám, jež jsou v souvislosti s online aktivitami stále opomíjené, tedy předškolákům a malým školákům. Zároveň neopomíjí ani pozitivní aspekty používání internetu dětmi a dospívajícími.

Publikaci je možno si stáhnout zde

Tisková zpráva

Nejnovější příspěvky na webu:

Strakaté pohádky ze šuplíku

Strakaté pohádky ze šuplíku

15. Listopad 2017

Vodníci, princezny, ale i strašidla a chytrá zvířátka jsou hrdiny pohádek Františka Nepila. Díky veselé knížce Strakaté pohádky můžete poznat na dvě desítky nových.   Strakaté pohádky pocházejí z pozůstalosti Františka Nepila. Většina z dvanácti pohádek patří k souboru, jenž sestavil ještě sám autor. Zdena Nepilová a Ivana Hutařová přidaly k osmi původním ještě čtyři, které vznikly ve zhruba stejné době a vyšly v dětských časopisech. František Nepil uměl kouzlit se slovy, hrál si s jazykem, miloval naši krásnou řeč a dobře vyprávěné příběhy. Z jeho fejetonů dodnes dýchá pohoda, klid a jemný humor. Stejné spisovatelské umění se skrývá i v autorových pohádkách. Seznamte se s pejskem, který se naučil od koček lhát

Veselý zvěřinec do kapsy

Veselý zvěřinec do kapsy

14. Listopad 2017

Žirafy, sloni, psi, hadi, opice. Tihle všichni a ještě mnozí další defilují v knize Kapesní zvěřinec. Útlá, drobná knížka se může stát velkým a vtipným dárkem.   Kapesní zvěřinec je přehlídkou nejrůznějších zvířat světa, divokých i zdomácnělých, vystupujících v něžných, humorných básničkách. Knížka, vycházející v nakladatelství Šulc – Švarc, se může stát ideálním dárkem pro sběratele knih Jiřího Žáčka, milou pozorností, kteří si rádi počtou v dobré poezii, ale i pro ty, jimž se prozatím básničky vyhnuly. Možná se lehké Žáčkovy rýmy stanou jejich novou láskou. Jiří Žáček je autorem svěžích a hravých básniček, dětských říkadel a apokryfů, něžných sonetů i písňových textů. Již dávno se zapsal