Share

V roce 1993 vyhlásila OSN 15. květen Mezinárodním dnem rodiny. Rodina by měla být pro každého místem bezpečí, opory a porozumění. Ne vždy tomu tak ale bohužel je. Proto se Sdružení Linka bezpečí snaží pomáhat nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Většina problémů dětí je způsobena dysfunkcí rodiny, proto se Sdružení Linka bezpečí zaměřuje kromě pomoci dětem (Linka bezpečí 116 111) také na pomoc rodičům (Rodičovská linka 840 111 234), říká Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky (RL).

Posláním RL je poskytovat krizovou pomoc a rodinné a výchovné poradenství rodičům, prarodičům a ostatním rodinný příslušníků. Její služby však mohou využít také pedagogové mateřských, základních a středních škol. Nejčastějšími problémy, které se na RL řeší, jsou rodinné vztahy a výchovné postupy ve vztahu k dětem.

Rodiče se na Rodičovskou linku obracejí i pro poradenství týkající se obtížné rodinné situace, např. rozvodu, sporu o dítě, úmrtí člena rodiny či špatné sociální situace.

Podoba rodiny se u nás zásadně mění. V rámci evropských zemí jsme na třetím místě v počtu rozvodů. Mnoho dětí vyrůstá jen s jedním rodičem nebo se v průběhu svého života musí adaptovat na mnoho proměn ve svém rodinném zázemí, nemluvě o snižující se ekonomické úrovni rodin. Všechny tyto faktory mají výrazný vliv na pohodu a vztahy v rodině, které se též bezprostředně odrážejí ve výchově. Rodiče čím dál častěji potřebují bezpečný prostor pro sdílení svých starostí a obav či cítí potřebu s někým nezainteresovaným zkonzultovat své výchovné postupy. Rodičovskou linku považuji za ojedinělou, smysluplnou a profesionální sociální službu, která tuto možnost svým klientům nabízí, dodává Mgr. Kateřina Schmidová.

RL je k dispozici na telefonním čísle 840 111 234 (jedná se o bílou linku, u níž je hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60 Kč/min. včetně DPH) každý všední den: po-čt 13–19 hod. a v pá 9–15 hod.

Kromě telefonního kontaktu je možné také využít E-mailovou poradnu RL na adrese pomoc@rodicovskalinka.cz. Odpověď přijde nejpozději do tří pracovních dnů. Tento způsob mohou využít ti, kteří nechtějí nebo nemohou využít telefonické služby, např. sluchově postižení.

Více informací se dozvíte na www.rodicovskalinka.cz.

 

Publikace pro rodiče

Sdružení Linka bezpečí každoročně vydává sborník, který se vždy zaměřuje na aktuální témata, řešená v daném období na Lince bezpečí a Rodičovské lince. V roce 2012 vydalo SLB odbornou publikaci s názvem Děti a online rizika. Kniha se zaměřuje na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život i vývoj mohou mít. Cílem této publikace je předat čtenářům nejen obecné informace, či odborné závěry, ale seznámit je také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení. Čtenáři v aktuální publikaci najdou texty zabývající se závislostí na internetu a způsoby, jak ji řešit, i informace ohledně nebezpečí, která internet skýtá – např. pronásledování a lákání na schůzky. Dále často zmiňovanou tematiku sexuálních obsahů a sexuálního chování na internetu (jakým aktivitám se sexuálním podtextem se dětští a dospívající uživatelé věnují a jak mohou jejich vývoj ovlivnit). Autoři se nevyhýbají ani dětským skupinám, jež jsou v souvislosti s online aktivitami stále opomíjené, tedy předškolákům a malým školákům. Zároveň neopomíjí ani pozitivní aspekty používání internetu dětmi a dospívajícími.

Publikaci je možno si stáhnout zde

Tisková zpráva

Nejnovější příspěvky na webu:

Velmi lidské povídky

Velmi lidské povídky

29. Březen 2018

Muž, jenž podezřívá ženu z nevěry, žena toužící po dítěti, chlapík, který naoko zvládá vše, ale moc dobře ví, že je jen šikovný babral. Ti a mnozí jiné jsou hrdiny povídek v nové sbírce Nelidské zdroje. Monika Petrlová už čtenářům předvedla, že povídka je jejím oblíbeným literárním útvarem. Po dvou úspěšných povídkových souborech – Hafni! a jiné povídky a Mrkev pro vězně – se vrací se třetí sbírkou Nelidské zdroje. Nelidské zdroje se v deseti povídkách zaměřují na dnešní uspěchanou dobu, kdy nás společnost tak trochu tlačí k rychlosti, odtažitosti, z lidí se stávají zdroje a ze všech jsou manažeři, asistenti  či specialisté. Mezilidské vztahy však nikdo

Enrique Barrios: Ami, vnitřní civilizace

Enrique Barrios: Ami, vnitřní civilizace

27. Březen 2018

„Když jsme přijeli, myslel jsem si, že se Ami a jeho kosmická loď navrátí v prvních dnech letního období, ale strávil jsem téměř dva měsíce marným čekáním na skalách, kde jsme se předtím dvakrát setkali. Prázdniny už pomalu končily, zanedlouho jsme se měli vrátit do města a pořád nic. Toto smutné čekání změnilo mé prázdniny ve skličující, nekonečně dlouho trvající okamžiky. Každý den jsem chodil na skály na pláži a dlouhé hodiny, někdy až dlouho do noci, jsem pozoroval oblohu a přál jsem si spatřit známý létající předmět. Při každé světlušce, která nade mnou prolétla, mi srdce poskočilo nadějí, ale vždycky se