Share

Čeká vás zápis do základní školy, ale nejste si jistí, zdali je vaše dítě přiměřeně vyzrálé pro zahájení školní docházky? Dosáhne vaše dítě věku šesti let nejpozději do 31. srpna letošního roku?  Nebo již nyní uvažujete o odkladu?

O přijetí do základní školy rozhoduje několik faktorů, mezi nimi patří motorická zdatnost, samostatnost, jazyková vybavenost, logické uvažování, udržení pozornosti a další.

motorické zdatnosti náleží určitá adekvátní pohybová vyspělost. Je to jednoduché – podívejte se, jak vaše dítě vesele a šikovně skotačí na hřišti, zdali není záhy unavené, překonává-li jednoduché překážky stejně jako jeho vrstevníci. Při klidném postoji se nehrbí a udržuje správné držení těla.

Každé předškoláče by mělo zvládnout se samo obléci, přinést a odnést si talíř, nalít si nápoj, najíst se a používat příbor. Uklidit si své hračky, umýt si ruce, vyčistit zuby a další běžné drobnosti. Mělo by vědět, že při vstupu a odchodu z místnosti musí pozdravit, kdy má poděkovat a  jak se chovat ve skupině. Není pro něho problém zarecitovat básničku či zazpívat písničku. Zná své celé jméno a adresu.

Předškolák by také měl umět zacházet s nůžkami, lepidlem, hrát si s hračkami, pracovat se stavebnicemi, kreslit, držet správně tužku a štětec. A při kreslení vést plynulé tahy. Zkoušejte s ním vymalovávat, aniž by přetahovalo (není to tak jednoduché, jak se zdá).

Ne všude na světě jsou ideální studijní podmínky. Takto to vypadá například v Jižním Súdánu v roce 2002. Foto: usaid

Za překážku zahájení školní docházky nelze považovat neohrabané držení tužky či příboru. Drobné nedostatky se vychytají praxí během začátku školního roku. Nicméně vždy je dobré začít včas, nejlépe již v mateřské škole kolem čtvrtého roku. Trénujte s dítětem jemnou motoriku. Ideální uchopení se dobře praktikuje na trojhranné tužce. Existují také různé pomůcky (násady na tužky) pro správné držení.

Podívejte se, jak správně psát.

Některé děti ještě před nástupem do základní školy umí již přečíst všechna písmena a podepsat se hůlkovým písmem. Nic z toho není pro předškoláky důsledně vyžadováno. Rozhodně by však mělo znát barvy, rozeznat základní geometrické tvary, nalézt rozdíly na obrázcích, umět počítat po jedné alespoň do deseti a vytleskat slabiky.

Pro většinu dětí nejsou žádné tyto aktivity novinkou, a i když s nimi doma nestihnete vyzkoušet všechno, z mateřské školy si tyto dovednosti určitě odnesly.

Je mé dítě skutečně zralé pro školní docházku?

Řada rodičů podléhá obavám, zdali jejich dítě skutečně vše ovládá a uspěje u přijímacího pohovoru. Stres tohoto charakteru je víceméně zbytečný. Přirozeným vývojem a přátelskou nápomocí dítě snadno dozraje ve věku šesti let ke všem těmto dovednostem. Samo si vyhledává překážky, které chce překonávat. Výbornou pomůckou jsou různé sešity pro předškoláky, kde děti mají hledat rozdíly, rozlišovat mezi sebou větší a menší předměty, řešit různé hádanky a rébusy. A sami víte, jak děti s oblibou jezdí tužkou po papíře, když rozplétají cestu různými labyrinty, jak milují slovní hříčky a počítání různých figur a obrázků na stránce. Pro ně je učení skutečně radostí.

Nejčastější nedostatky

K největším nešvarům současnosti však bývá špatná artikulace, logopedické vady a slabá schopnost udržet pozornost.

Logopedické nedostatky lze odstranit většinou včasnou návštěvnou logopeda a každodenním trénováním.

Takto vypadala škola v Německu v roce 1930. Foto: Peng

Dítě by mělo zvládat mluvit ve větách, umět se zeptat a také odpovědět na otázku. Využívat správnou gramatiku; drobné nedostatky se postupnou rozšiřující slovní zásobou a praktickým mluvením odstraní, nicméně dítě v šesti letech by zejména mělo mít jasno ve správném užívání rodu, čísla, předložek apod.

Řečové znalosti lze také dobře vyzkoušet na formě vyprávění příběhu, převyprávění oblíbené pohádky apod.

U předškoláků se vyžaduje koncentrace po dobu deseti až patnácti minut.

Pokud si však přesto nejste jisti a potřebujete vývoj svého dítěte konzultovat s odborníkem, můžete navštívit například pedagogicko-psychologickou poradnu. I v tomto případě však musíte nejprve absolvovat zápis na základní škole a teprve později (například v jarních měsících) navštívit specialistu. Dítě zde bude po dobu zhruba 30-45 minut vypracovávat jednoduché testy a odpovídat na otázky. Nejedná se o nijakou přílišnou zátěžovou zkoušku či stres. Vše probíhá v příjemném rozhovoru a spolupráci. Na základě výsledků vám odborný pracovník vystaví potvrzení, zdali je vaše dítě přiměřeně vyzrálé k nástupu do první třídy následujícího školního roku. Může vám navrhnout také odložení školní docházky o jeden rok.

Nejnovější příspěvky na webu:

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

Kelly Barnhillová: Dívka, která upíjela měsíc

16. Červen 2018

Famózní úspěch této knihy v zahraničí lze podle mě přičítat dvěma věcem: nádherně a jímavě, leč velmi překvapivě rozbalovaným charakterům postav. A potom příběhu, ve kterém si čtenář každého věku i založení najde to svoje. Od mystiky k akčnosti, od jemných linií příběhu, až po chvíle, kdy jednotlivé řádky zazní jako osudové volání do boje. Dívka, která upíjela měsíc je jednou z obětovaných holčiček, které se každoročně nechávají napospas v černém lese pro zlou čarodějnici. Ne, nikdo se neptá, co se s dětmi stane... Ale jedno je jisté. Z druhé strany lesa je už na cestě čarodějnice, obyčejně má nějakou tu ptačí podobu, aby se jí rychleji cestovalo,

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

Hans Rath: A Bůh pravil: Musíme si promluvit

16. Červen 2018

Odpočinek sladký jako nadýchaná šlehačka. Mozek odpočívá, duše se usmívá a od jemného vtipu a plné chuti vám radostí poskakuje každá buňka v těle. Jo, tak takové čtivo je vážně na jedničku. A Hans Rath to skutečně umí. Když Bůh praví, že si musíte promluvit, nedá se to odmítnout. Za prvé by to byla škoda, za druhé by to vůbec nešlo, protože vás ten člověk bude neustále pronásledovat. No jo, když jste psychoterapeut, tak je to první volba. Protože možná to je skutečně tak, Bůh šest dní tvořil lidstvo, sedmý den odpočíval a osmý vyhledal psychologa. A volba padla na Jakoba Jakobiho v Berlíně. Jednu

holčička legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz