Spread the love

Psychické poruchy mají mnoho podob a forem. Od nejmírnějších – jako jsou různé strachy, úzkosti, změny nálad, melancholie, plačtivost, smutek ze zklamané lásky nebo ztráty blízké osoby, zlost, vztek, agresivní chování, poruchy pozornosti a chování u dětí, záchvaty vzteku a zlosti nebo pláče a sebepodceňování,….. až po různé formy deprese, maniodeprese, sebevražedné sklony, sebepoškozování, rozdvojení osobnosti, schizofrenii.

Příčiny těchto stavů jsou velice různé a rozmanité. Důležitou roli jistě hrají dědičné sklony a rodinná zátěž, dále pak prostředí, ve kterém se člověk  pohybuje, jaké má rodinné zázemí, pracovní pohodu (nebo spíš nepohodu a stres) a způsob, jakým řeší problémy, co život přináší apod.

Různé a rozmanité jsou také stupně, v jakých se psychické potíže nachází. Každý občas pociťujeme strach, úzkost, vztek, zlost či pláč. To jsou ve své podstatě normální reakce na různé životní situace. Pokud tyto reakce odpovídají situaci a odezní, když situace pomine, nejedná se o poruchu. O poruchu se začne jednat až v momentě, kdy reakce neodpovídá dané situaci. Je normální plakat a cítit zármutek, když vám umře někdo blízký. Ale pokud pláčete a jste v depresi ještě dva roky po pohřbu, je zřejmé, že jste se „zasekli“ v tomto smutku, a nemůžete z něj ven. To už je stav, který je třeba začít léčit, protože situace již neodpovídá pacientovu stavu a on si zjevně není schopen sám pomoci.

Stejně jako ve smutku se lze „zaseknout“ prakticky v jakékoliv lidské emoci nebo prožitém traumatu. Je normální mít děsný strach, když vás honí lev, ale není normální mít stejný strach, když uvidíte v koupelně pavouka nebo na ulici psa či v ZOO v terariu hada.

Toto „zaseknutí se“ v prožitém traumatu, ať už bylo jakékoli (rozvod, podraz od kamaráda, úmrtí v rodině, vyhazov z práce, nehoda, neštěstí, šok, …), je pro člověka a jeho zdraví velice nebezpečné, protože na něj začne naše tělo reagovat nemocí. Dostane se do stavu „vykolejení“ a pokud mu není včas pomoženo vhodným lékem, není schopno samo se dostat zpět do stavu zdraví a onemocní. Jak – to je u každého trochu jiné podle jeho vrozených sklonů, stáří, síly….

Ze své pozice a léta zkušeností doporučuji řešit tyto problémy nejlépe homeopatickými léky.

Jak je možné, že právě homeopatie dokáže v těchto situacích pomoci?

Je to dáno právě její podstatou – tedy tím, čím léčí. Homeopatické léky léčí pomocí informace v nich obsažené, která se získává z různých látek (nerostů, minerálů, rostlin, kovů, živočichů,…) triturací, protřepáváním a ředěním, kdy z původní materie se díky paměti vody, přenáší informace v ní obsažená a každým dalším krokem výroby se zesiluje. Jaká informace se z které látky dostane, to se potom zkouší v provingu na dobrovolnících. Tito lidé si vezmou neznámý lék a celý měsíc zapisují změny svého stavu. Nejvíce změn z provingu se vždy objeví  na psychice zkoušejících.

Všechny tyto informace se pak pečlivě hodnotí, zapíší do rubrik repertoria, aby pak další homeopaté byli schopni v nich najít lék pro pacienta, který jim přijde do ordinace. A právě změny v psychice, různé strachy, úzkosti, nervozity, deprese, halucinace, smutky, záchvaty vzteku či smíchu a mnohé další projevy jsou u homeopatických léků velice dobře popsány a jsou hlavním vodítkem pro výběr léku a právě na ně nejlépe působí. Působí přímo na konkrétní příčinu pacientova stavu, tento „blok“ dokáží zcela rozpustit, a tím pacienta zbavit psychických potíží ať už jsou jakékoli a jakkoli staré.  Nejen že se pacient zbaví psychických potíží, ale odblokováním  těchto „bloků“  zároveň zanikne důvod pro rozvoj fyzické nemoci, která by jinak po čase propukla.

Dobrý homeopat se vás vždy zeptá „od kdy vás to trápí?“… protože právě tento bod zaseknutí se v problému je to, co hledá v repertoriu v rubrice „Onemocnění z …..“. To je ten „blok“, který homeopatika dovedou rozpustit a tím účinně léčit celou spoustu psychických i fyzických potíží.

Na rozdíl od různých antidepresiv, která  se snaží potlačit pocit smutku, působí homeopatický lék přímo na příčinu tohoto smutku. Odstraní „blok“, který způsobuje smutek, a tím zbaví pacienta deprese rychle, účinně, trvale a bez vedlejších účinků, kterých antidepresiva mívají požehnaně.

V případě léčby strachů a fobii si ani lepší a přesněji cílenou formu léčby nelze představit. Též léčba úzkostí homeopaticky bývá velice  úspěšná, pro pacienta překvapivě rychlá, trvalá  a bez nebezpečí poškození zdraví chemickými léky.

Jsou dokonce popsány i úspěšně vyléčené případy schizofrenie homeopaticky. I léčba takto závažných psychických poruch homeopatiky je možná, vyžaduje však velmi zkušeného homeopata a mnohdy i spolupráci širšího okolí.

Závěrem bych chtěla povzbudit všechny, kdo trpí strachem, úzkostí, depresí, či jinou formou psychických potíží, aby neváhali a co nejdříve se objednali u homeopata. Když bolí duše, není to vidět, ale je to mnohem horší, než když bolí tělo. A právě bolavou duši léčí homeopatie jako první. Svět je krásný a stojí za to žít beze strachu, v radosti a se sluncem v duši. A s tím dovede právě homeopatie významně pomoci.

Petra Cihlářová

www.homeopatie-praha.com

corner legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz