Spread the love

Stále se někde dočítám, že děti nečtou, nechtějí číst, nebo je čtení nebaví. Pak si prohlížím fotky, na kterých dětem září oči, drží v ruce knížku a skoro se s ní mazlí. Ano, není to se čtenářstvím ideální, ale díky nadšeným „buditelkám“ z knihoven se řady knihomilů neztenčí na minimum. Martina Nováková z dětského oddělení Městské knihovny v Moravském Krumlově přináší zprávu o úžasném nápadu speciálních Čtenářských pasů.

Pasování prvňáčků na čtenáře, různé čtenářské aktivity pro žáky dalších ročníků – to je třeba ocenit, šířit a podporovat. Kdy si konečně „moudří“, kteří hospodaří v této zemi, uvědomí, že tyto aktivity si zasluhují pozornost a dotace – ne nákup laskomin jako ceny pro děti do soutěží (nápad bývalého ministra Dobeše) či kuchařka, kterou svět neviděl (ale o to víc stála, vzpomínáte?).

Čtenářské pasy pro třeťáčky z Moravského Krumlova

Městská knihovna Moravský Krumlov připravila ve školním roce 2011/12 pro žáky třetích tříd místních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Šlo o nový projekt, který navazoval na předcházející projekty pro první a druhé třídy na Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Do projektu se zapojilo 55 žáků ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní. Opět šlo o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožnila žákům výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny. V průběhu celého školního roku si malí čtenáři vedli do pasů záznamy. Sledovali základní údaje o knize – autora, název knihy, počet stran, jméno hlavního hrdiny, jméno ilustrátora, v jaké zemi se děj knížky odehrává a také ji přidělili počet bodů, podle toho, jak se jim daná knížka líbila. O přečtené knize povyprávěli svým spolužákům ve škole a přečetli úryvek z kapitoly, která je zaujala. V měsíci červnu proběhlo v knihovně vyhodnocení tohoto projektu, z každé třídy byl vybrán nejlepší čtenář, který získal za svou snahu knihu, ostatní pak sladkou odměnu. Děkujeme za sponzoring Jednotě Moravský Krumlov.

Nejlepší čtenáři:

Zdeňka Stixová a Sabina Kunčíková z 3. třídy ZŠ Ivančická

Natálie Klaková a Pavla Nováková ze 3. A a 3. B ZŠ Klášterní

Jana Semelková

Nakladatelství JaS