Glosy

Výsledky výzkumu: Nejvíce SMS prosviští v Indonésii a v Keni. Němce nechávají mobily a Facebook chladnými.

Velmi zajímavé výsledky přinesl průzkum Global Pew Research Center, který proběhl ve 21 zemích světa. Ukazuje například, že lidé z chudších zemí odesílají podstatně více textových zpráv než lidé z bohatších států. A že navzdory bohatství či bídě mladí vzdělaní lidé se snaží obsáhnout všechny dostupné technologie.

Nejvíce textových zpráv odešlou Indonésané

Mobilní telefony dnes vlastní ohromné množství lidí a využívají je především k telefonování. Jak je to však s textovými zprávami? Největší zájem o zasílání SMS se ukázal v nejchudších zkoumaných zemích: v Indonésii (96%), Keni (89%) a v Libanonu (87%). Kolem 80 % pak odesílají textové zprávy lidé v Polsku, v Mexiku, v Japonsku a v Číně. Zhruba na 70 % uživatelů mobilních telefonů v Západní Evropě si také rádo ťuká zprávy do svých telefonů, vyjma Němců, kteří tvoří jen 56 %. Ještě slabší zájem byl pak zjištěný v Indii a Pákistánu (49 % a 44 %).

Fotografování je tradiční výsadou Japonců

Nejvíce posedlý fotografováním a natáčením videí na mobilu jsou Japonci (72 % japonských majitelů mobilů), za nimi jsou pak Mexičané (61 %), Španělé (59 %) a hned na to Egypťané (58 %). Velmi málo fotografií a videí pořídí lidé v Libanonu (33%), v Keni (31 %), v Německu (27 %) a Indii  (26 %). Nejnižší číslo však zaznamenali Pákistánci (9 %).

Online jsou  na mobilu v Izraeli (47 %), v Japonsku (47 %) a v USA (43%).

A jak jsme na tom se sociálními sítěmi?

Populární jsou na celém světě, zbožňují je hlavně Izraelité (53 %) a lidé ze Spojených států (50 %). Dále pak Britové, Rusové a Španělé. Na sociálních sítí tráví svůj volný čas co do počtu zejména lidé z bohatších států, a to hlavně kvůli rychlejšímu připojení k internetu. Pro chudší národy je připojení k rychlému internetu příliš drahé.

Navzdory různým státním ekonomikám v každé zemi mladí a vzdělaní lidé se snaží, aby obsáhli všechny dostupné technologie. Lidé do třiceti let a absolventi vysokých škol mají podle výzkumu tendenci používat své mobilní telefony k více účelům než starší ročníky a lidé s nižším vzděláním. To platí také o užívání sociálních sítí.

K nejoblíbenějším sociálním sítím patří Facebook.

Méně jak polovina lidí ve Velké Británii (43%), v Rusku (43%), Španělsku (42%), v Litvě (39%) a v Polsku (39%) se připojuje k sociálním sítím. Zajímavé ale je sledovat poměr u lidí, kteří mají skutečný přístup k internetu, zdali je sociální sítě zajímají či nikoliv. Sic například v Indonésii má přístup na internet pouze 14 procent lidí, pak těch 14 procent se dělí na 12 %, kteří chodí na sociální sítě, a dvě procenta, které sociální sítě vůbec neinteresují. Podobná čísla jsou například v Rusku (49 % lidí s internetem znamená v součtu 43 % na sociálních sítí a 6 % na jiných webových stránkách). Podstatné rozdíly byly zaznamenány v Německu, kde 79 % uživatelů na internetu sdílí sociální sítě jen 35 % a zbylých 44 % se zajímá o jiné informace. (Dále Francie 35 % a 38 % a tak dále)

Vyšší užívání sociálních sítí bývá často v souvislosti s politickými nepokoji. Změny od roku 2010 byly právě zaznamenány hlavně v Egyptě a v Rusku.


Více informací o průzkumu zde. V tabulkách však Českou nebo Slovenskou republiku budete hledat marně. Průzkum proběhl v těchto zemích: USA, Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko, Litva, Polsko, Rusko, Ukrajina, Turecko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Izrael, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Pákistán, Mexiko a Keňa.

Poslední výzkumy, v nichž najdete online výsledky České republiky, pocházejí z roku 2009. Podobně je na tom i Slovensko.

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy