Spread the love


Tak takhle běhá stoletý britský občan Fauja Singh s tradičním sikhským plnovousem a turbanem. Vytvořil tak nový rekord – i starci a považte, jak letití (!), mohou běžet maratón, v tomto případě v Torontu.

Fauja Singh se narodil v Indii v roce 1911, ale soutěžit v běhu začal až v 89letech po té, co ztratil sovu manželku a syna.

Jeho překladatelem a trenérem je Harmandar Singh.