Glosy

Konečná dohra s radioaktivním nálezem u dětského hřiště

Spread the love
Share

V Praze Podolí byli lidé před pár dny znepokojeny nálezem radioaktivity u dětského hřiště. Navíc k zjištění zvýšené hladiny záření se přišlo zcela náhodou. Policisté prostor zabezpečili a sledovali ve dnech 28.9. ve večerních hodinách a také 29. 9. Mobilní skupina SÚRO znovu změřila radiační situaci a poté bylo místo ohraničeno a vytyčena „nebezpečná“ zóna. Byť naměřené hodnoty nebyly životu ani zdraví nebezpečné.

„Z dosavadních měření vyplývá, že hodnoty dávkového příkonu v místě zvýšené radioaktivity se pohybují v rozmezí 0,5-1mSv/h.“ Uvádí tisková zpráva z měření z 29.9. Adodává: „Tyto hodnoty lze však naměřit pouze na malém prostoru, který je zabezpečen a vymezen, se vzdáleností od tohoto místa hodnoty výrazně klesají a jsou na úrovni, která nijak neohrožuje zdraví lidí.“

Důležité ale bylo nalézt zdroj.  A zamezit tak dalšímu šíření.


„Je na místě zde uvést, že hodnoty limitů ozáření, které jsou pro obyvatele stanoveny na úrovni 1mSv /rok, jsou stanoveny pro situace, kdy se plánuje záměrné použití zdroje ionizujícího záření a víme, že je lze za normálních okolností na tuto nízkou úroveň regulovat. Tyto hodnoty jsou tedy stanoveny velmi konzervativně a ani jejich několikanásobné překročení neznamená jakékoliv akutní nebezpečí pro lidské zdraví. V případech, jako je tento, kdy se někde vyskytne neočekávaně zdroj záření ( jedná se o mimořádnou situaci), je prováděna zpětně (retrospektivně) analýza nastalé situace, limity nelze aplikovat, a hodnotí se skutečné dopady a realizované dávky. Až potom je možno něco říci o možných účincích a realizovat konkrétní opatření.“ Uvádí zpráva Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

******************

Reklama:

on-line půjčka, Server 1U za 990,-/měsíčně, Ulovto.cz – Slevy až 90%, SLEVY NA MÍRU – vybírejte z celé škály to, co přesně potřebujete, portál hromadného nakupování www.slevoclub.cz

*******************

Specializovaná firma hned druhý den po ohlášení zvýšeného výskytu radioaktivity nalezla zdroj, kterým byl váleček obsahující zářič 226Ra. Zdroj byl převezen do laboratoře. Okamžitě po odstranění tohoto problematického nálezu klesly hodnoty radioaktivity na normální úroveň.

„V laboratoři ÚJV Řež se zjistilo, že dávkový příkon kontaktně přímo na válečku je asi 150 mSv/h, v 1m pak 150 mikro Sv/h, odhad aktivity zatím přepočtený z měření jiných radiových zdrojů (jehel) o známé aktivitě je asi 9,75 GBq ( čti gigabekerelů),“ uvádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

„Udělali jsme si první velmi konzervativní scénáře pro odhad dávek, které mohli občané při pobytu na hřišti obdržet – pokud bychom učinili předpoklad, že někdo pobýval cca 1h denně po celý rok ( zahrnujeme i zimní období – což je málo pravděpodobné, ale odpovídá právě konzervatismu odhadu) na nejbližším vhodném místě – což byla lavička v blízkosti místa nálezu ( nepředpokládáme, že by se někdo válel přímo na zemi v blízkosti toho nevábného odpadkového koše) – vychází nám zhruba 3,5 mSv za rok – což je v podstatě dávka obdržená za rok od přírodního pozadí a není důvod k obavám ze závažných zdravotních účinků. I kdyby tato situace trvala po několik let – stále by se jednalo o dávky srovnatelné s dávkami obdrženými např. při jednom CT vyšetření.“

Není se tedy čeho obávat.

Další otázkou samozřejmě zůstává, jak se zdroj dostal poblíž hřiště. Kdo celý tento problém (a na jak dlouho) zapříčinil. Doufejme také jen, že ostatní lokality jsou “čisté” a nebudeme se muset spoléhat na náhodné chodce s přístrojem, kteří měření provádějí spíše jako koníček.

 

 

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy