Spread the love

Stenberk 071_m

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha se i letos vydává den před svým slavnostním zahájením na objevnou výpravu Po stopách Antonína Dvořáka. Tentokrát zve své příznivce v neděli 4. září na cestu historickým vlakem s parní lokomotivou do Dvořákovy rodné Nelahozevsi, kde se slavný skladatel před 175 lety 8. září narodil a prožil prvních dvanáct let svého života. Kroky návštěvníků povedou do skladatelova rodného domu i kostelíku svatého Ondřeje, kde na kůru, ještě velmi mladý, Dvořák hrával na housle. V programu nechybí ani zastavení na Zámku Nelahozeves, kde se uskuteční koncert v podání našich předních klavíristů Ivo Kahánka a Davida Marečka. Pořadatelé Dvořákovy Prahy nalezli inspiraci v programu koncertu, který se uskutečnil tamtéž roku 1889 za Dvořákovy osobní účasti, a stejně jako tehdy zazní několik Dvořákových děl pro čtyřruční klavír: 1. Slovanská rapsodie, Slovanský tanec č. 8, Valčík A dur č. 1 a ouvertura k Tylu Můj domov. A jako obvykle je pro účastníky připraven i zasvěcený výklad festivalového muzikologa dr. Davida Beveridge.

Název obce Nelahozeves, nevelké vísky nedaleko Kralup nad Vltavou, by zcela jistě nikdy nepronikl za hranice českých zemí nebýt skutečnosti, že se právě zde 8. září 1841 narodil jeden z nejvýznamnějších světových skladatelů Antonín Dvořák. Pro skladatelovu pozdější závratnou uměleckou dráhu však byly klíčové zejména první hudební podněty, které získával právě v Nelahozevsi. Produkce venkovských „muzik“ v hostinci jeho rodičů, hra jeho otce na citeru, zpěv dělníků z Itálie, kteří se tehdy podíleli na stavbě železnice, hudba při mších v kostele sv. Ondřeje a inspirativní osobnost místního kantora-hudebníka Josefa Spitze, to vše tvořilo podhoubí, z nějž později vzklíčil Dvořákův bohatý umělecký odkaz.

V Nelahozevsi žil mladý Antonín do svých dvanácti let, kdy se přestěhoval do nedalekých Zlonic. Pokud je známo, své rodiště později navštívil ještě několikrát. Jedna z těchto návštěv se odehrála 7. dubna 1889, kdy se na zdejším zámku zúčastnil koncertu sestaveného nejen z jeho vlastních děl; hudební produkci tehdy připravily chovanky zdejšího dívčího ústavu. A právě tímto hudebním vystoupením je inspirován koncert v rámci programu Po stopách Antonína Dvořáka.

Festival Dvořákova Praha splácí dluh, který máme vůči našemu největšímu skladateli, mimo jiné neopakovatelnými a půvabnými výlety do autentických míst spojených s Dvořákovým životem. Od roku 2013, kdy se uměleckého vedení festivalu ujal Marek Vrabec, se cyklus Po stopách A. D. stal důležitou součástí programu a půvabnou festivalovou ouverturou. V autentických prostorách zní Dvořákova hudba spojená s těmito místy. První objevná výprava vedla do Lužan, kde Dvořák navštěvoval významného mecenáše Josefa Hlávku, a zazněla zde Lužanská mše. Rok nato se festivaloví návštěvníci vypravili do Zlonic, kde v tamějším kostele zazněla Dvořákova symfonie „Zlonické zvony“. V loňském roce se díky vstřícnosti skladatelovy rodiny uskutečnila „návštěva“ Dvořáka na jeho milované Vysoké ve vile Rusalka a i tam, v nedalekém kostelíčku ve Třebsku, zazněla Dvořákova hudba.

Vstupenky v ceně 290 Kč (včetně dopravy) jsou v prodeji na www.dvorarkovapraha.cz. Program v Nelahozevsi začíná v 11.00. Parní vlak bude vyjíždět z Masarykova nádrží v Praze a bude se vracet tamtéž.

 Tisková zpráva

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words‘]