Spread the love

Když se řekne Jičín, každý si okamžitě vybaví Rumcajse, Manku a jejich malého loupežnického synka Cipíska. Samozřejmě se u hrdinů Václava Čtvrtka a Radka Pilaře také při našem dnešním výletě zastavíme, ale nejdříve vás chceme pozvat na setkání se židovskými spisovateli v českých zemích a dalšími židovskými památkami v tomto krásném Valdštejnově městě.

Valdická brána

Židovské osídlení v Jičíně je doloženo již od poloviny 14. století, od roku 1362 se připomíná Židovská ulice. V polovině 16. století, po vypovězení Židů z Čech, museli všichni Židé Jičín opustit. Za Albrechta z Valdštejna se místní židovská obec opět obnovila, jejím ochráncem se stal vévodův finančník, a někdejší primas Židovské obce v Praze, Jakub Baševi z Treuenberka.

Obecně prospěšná společnost BAŠEVI (hádáte správně, po kom byla pojmenována) vznikla v roce 2002 z popudu skupiny přátel, kteří na sebe vzali odpovědnost pečovat o židovské památky na Jičínsku a pořádat kulturní akce. Prostřednictvím přednášek a seminářů předávají veřejnosti co nejucelenější obraz o židovské kultuře, náboženství, tradicích a historii židovského národa a státu Izrael. Jejich snahou je přispívat svou činností ke zvýšení zájmu veřejnosti o židovské památky, a tím i k rozvoji cestovního ruchu v regionu Českého ráje a okolí.

schodiště v bývalé Židovské škole

Díky jejich činnosti tak můžete v Jičíně navštívit objekt bývalé Židovské školy. Zrestaurovaný moderní empírový nájemní dům s osmiosým stylovým průčelím vznikl podle projektu místního stavitele Josefa Opolzera. Jičínská židovská obec zřídila v přízemí školní třídu, zimní modlitebnu a jednací místnost. Nyní zde najdete stálou expozici o židovských spisovatelích v českých zemích.

Krásná výstava je věnována židovské literatuře 19. a 20. století, hlavním osobnostem i jednotlivým literárním žánrům v němčině i češtině. V několika místnostech se seznámíte díky přehledným a zajímavě koncipovaným tabulím s počátky židovské literatury a následně s konfliktem tří kultur – české, německé a židovské – jež se v naší zemi odnedávna střetávaly. Velká část je pochopitelně věnována katastrofálnímu období 1933 – 1945 a následnému totalitnímu režimu. Chronologicky řazená expozice představí na dvě stě německy i česky píšících autorů.

Zvláštní pozornost je věnována také novinářům, Jičín se totiž může pochlubit slavným rodákem – Karlem Krausem. Kraus byl známým rakouským protiválečným publicistou.

„Člověk nemá míti k životu poměr kritika, nýbrž patriota.“
Karel Poláček

Budete-li chtít ještě zůstat u prozkoumávání židovských památek, kousek od literární expozice najdete nenápadnou synagogu. Uvnitř je k vidění nádherně zrestaurovaná klasicistní výmalba a vrcholně barokní schránka na tóru. Zajímavostí je, že tato pochází, podle slov průvodce, z kostela jezuitské koleje.

Jičínská synagoga v Židovské ulici

Na začátku jsem slíbila, že se v pozvánce dostane i na jiné slavné „rodáky“ z Jičína. Vrátíte-li se na Valdštejnské náměstí, najdete tam Galerii Rumcajsův svět Radka Pilaře. Interaktivní expozice potěší malé i velké a ukáže vám pohádkový svět Českého ráje. Můžete si roztočit hodiny na Valdické bráně nebo rozhýbat tančící víly. Mimo výstavy připravili v Jičíně také Cipískovu stezku. Na Valdštejnském náměstí je začátek i konec více než dvoukilometrového zábavného okruhu, na němž najdete některá z nejpříjemnějších zákoutí města Jičína.

I autorka článku se v galerii vyřádila…

Kousek od Valdické brány na vás také vykoukne Rumcajsova ševcovna, kde mohou děti objevit kouzlo verpánku, starých časů a pohádkového světa slavného Čtvrtkova loupežníka.

Rumcajsova ševcovna

Ať už tedy vyrazíte do Jičína za Rumcajsem, skalami a hlubokými hvozdy, nebo budete raději brouzdat městem a objevovat krásy historie i literatury, rozhodně zde najdete oázu klidu, množství pozoruhodných památek a krásné okolní přírody.

 

 

http://www.mesto-jicin.cz/
http://basevijc.webnode.cz/

 

 

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words‘]