Spread the love

Společnice, konkubíny, kněžky lásky či nočňátka, to je pouze několik něžných pojmenování pro vykonavatelky nejstaršího povolání. Ne, nezabloudili jste do lingvistického článku. Dnes vás zveme k prohlížení obrázků z erotického života Pražanů, ke knize Nevěstince a nevěstky. 

Nevěstince a nevěstky jsou dalším zajímavým počinem z edice Zmizelá Praha. V této edici vycházejí publikace věnované zaniklým a proměněným stavbách i prostředí, ve kterém Pražané žili své každodenní životy. Již jste se díky Zmizelé Praze mohli podívat do světa zmizelých nádraží, tramvajových tratí, továren a jiných staveb či například starých sportovišť. Nyní máte i jedinečnou šanci „ochutnat“ ztracený svět křivolakých uliček, honosných i špinavých náleven, hampejzů a jiných schovaných místeček, kde nočňátka lovila své klienty.

Knížka je rozdělena do dvou částí. Ve faktografické kapitole zjistíte něco málo o historii prostituce a jejím vývoji u nás. Zároveň se autoři zabývají erotickou fotografií, literaturou, jednoduše proberou pražskou erotiku od A do Ž. A že byla Praha i za první republiky centrem lásky, dokazuje i dobový bedekr Kde se Praha v noci i ve dne baví, který říkal: „Je celá řada těch, kteří jedou do Prahy jenom proto, že si chtějí vyhodit z kopejtka. Hlavně nač se těší, je to, že půjdou tam, kde jsou ženské.“

Zbytek bezmála dvousetpadesátistrankové publikace tvoří fotografie se skvělými popisky. Na více než 250 obrázcích se můžete s autory vydat na úžasnou a zábavnou výpravu po pražských erotických zákoutích. Místní fotografie, často již dávno neexistujících podniků, časem zašlých uliček i zbouraných domů, se střídají s vkusnými dobovými erotickými snímky, které vzrušují i dnešního čtenáře.

A když už budete mít dost čtení, můžete s knihou v ruce vyrazit i na vlastivědnou vycházku a některá ze zmíněných míst navštívit, abyste zjistili, co se v hnízdech prostituce nachází dnes. Mnohdy budete opravdu překvapeni…

Nevěstince a nevěstky, Radim Kopáč, Josef Schwarz
Nakladatelství Paseka, www.paseka.cz

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words‘]