Share

Ilustrátorku Renátu Fučíkovou fascinuje historie. To je zřejmé z jejich autorských knížek. Nedávno jí vyšla nová životopisná kniha věnující se osobnostem českých dějin. Tentokrát se Renáta věnovala Antonínu Dvořákovi. Mne však zaujal jiný její projekt – a tím je plakát Královna Dagmar.

Na první pohled se zdá, že v rukou držíte útlou knížku, která bude plná obrázků a krátkých textů. Jakmile však odstraníte fólii a otevřete přebal, vykoukne na vás plakát složený z dvaceti obrázků, na kterých je zmapována cesta české princezny z rodu Přemyslovců – Markéty – na dánský trůn.

Postupně se dozvíte, že Markétu zaslíbil její otec, český král Přemysl, dánskému králi Valdemarovi. Ona má ze sňatku strach, její rodiče se brali z velké lásky a ona zná Valdemara jen z vyprávění. Neví, jak se zachovat. Proto požádá o radu svou tetu – abatyši Jiřského kláštera Anežku Přemyslovnu. Ta jí připomene, že ženy rodu Přemyslovců jsou moudré a statečné. A tak Markéta odjíždí do Dánska, kde se provdá za krále Valdemara a přijímá nové jméno Dagmar. Stane se z ní moudrá a šlechetná královna, kterou Dánové milují. Láska Valdemara a Dagmar je brzy přetržena královninou smrtí. Dánsko na svou královnu Dagmar nikdy nezapomnělo.

O českých princeznách na evropských trůnech se mnoho nedozvídáme. Renáta Fučíková svým projektem tento nedostatek se pokusila trošku napravit. Zvolená forma plakátu se mi jeví jako jedinečná a velmi chytrá. Na celistvé ploše se dostanou čtenáři stručné a výstižné informace – slovem i obrazem. Lehce pak dokáže vše zařadit do evropského kontextu a prohloubit si znalosti z české, ale i evropské historie. Nemyslím si, že jde pouze o učební pomůcku. Dokáži si velmi dobře představit takový plakát i v pokojíku malé slečny. V každém případě je to velmi příjemné podívání, které rozvíjí znalosti s vtipem a originálně. Za to patří autorce velký dík.

RENÁTA FUČÍKOVÁ (1964)

Vystudovala VŠUP v Praze, obor Ilustrace a užitá grafika. Od roku 1988 ilustruje knihy, časopisy, vytváří komiksy pro děti, divadelní programy, poštovní známky. Ilustrovala mimo jiné „Letopisy Narnie“, pohádky Hanse Christiana Andersena, bratří Grimmů a Oscara Wildea, čínské a keltské pohádky, knihy Aleny Ježkové „Staré pověsti české a moravské“, „Příběhy českých knížat a králů“, „Karel IV.“ a „77 pražských legend“. Dále ilustrovala knihy Renaty Štulcové „Růže a krokvice“ a „Mojmír. Cesta pravého krále“, knihu Josefa Krčka „Vánoce. Putování do Betléma“ a knihu „Školníci“ Miloše Kratochvíla. Její obrázky doprovázejí i autorské knihy „Vyprávění ze Starého zákona“, „Vyprávění z Nového zákona“, „T. G. Masaryk“, „J. A. Komenský“ a „Historie Evropy. Obrazové putování“.

Za svou práci byla mnohokrát oceněna doma i v zahraničí, je zapsána na Čestnou listinu IBBY a v letošním roce byla navržena na Cenu Astrid Lindgrenové.

Vydáno autorčiným vlastním nákladem v roce 2012

S autorkou se můžete setkat na Facebooku.

Zdroj foto – Jana Semelková a archiv Renáty Fučíkové