homeopatie Petra Cihlářová
Homeopatie,  Petra Cihlářová,  zdraví

Je homeopatie jen obchod s iluzí?

Share
homeopatie Petra Cihlářová
Zdroj: homeopatie Ing. Petra Cihlářová

V magazínu Týden 11. března 2012 vyšel článek Homeopatie je obchod s iluzí – pohledem nehomeopata. Tuto „hozenou rukavici“ symbolicky pozvedávají homeopaté, aby se rovněž mediální cestou mohli bránit. Přečtěte si článek paní Ing. Petry Cihlářové, homeopatky. Rovněž také můžete pokračovat na text paní MUDr. Gabriely A. Rečlové – MUDr. Rečlová zvedá hozenou rukavici: Homeopatie, iluze či skutečnost?

.

.

V 18. století byla opravdu medicína v žalostném stavu a tehdejší léčebné postupy připomínaly inkvizici a její právo útrpné více než co jiného. A v této době lékař Samuel Hahnemann experimentálně objevil a posléze detailně rozpracoval zákonitosti léčby ve svém Organonu léčebného umění.

 

Připojte se k nám na Facebook. Hledáme zajímavé fanoušky, kteří se nebojí říci svůj názor. Sledujte nové informace, užijte si články a soutěže.  Superrodina je na Facebooku

Kdo si dá tu práci a přečte jej, zjistí, že jsou zde popsány zákonitosti léčebné metody od prvotního určení, co je nemoc, co je třeba léčit, až po to, jak to udělat, aby se pacientovi navrátilo zdraví co nejšetrněji a trvale. Tento svůj systém nazval homeopatií, právě proto, že je založena na léčení podobného podobným.

Co je na celé knize nejpozoruhodnější, je její nadčasovost. Sotva dnes někdo čte lékařské postupy té doby, na tož, aby se jimi řídil, ale podle základů položených v Hahnemanově Organonu postupují homeopaté na celém světě dodnes.

Jedná se o ucelenou léčebnou metodu, která má jasně stanovený cíl i postup, jak ho dosáhnout. Cílem není nic menšího než vracet nemocným zdraví (§ 1) či jak si můžeme přečíst v §2 „Nejvyšším ideálem léčby je rychlé, nenásilné, trvalé obnovení zdraví, nebo odstranění a zničení nemoci v celém jejím rozsahu, a to co nejkratším, nejspolehlivějším způsobem, na základě jasně pochopitelných principů.“

Hahnemann naprosto nepopírá fyziologické procesy v těle a jeho vědomosti o nich jistě odpovídaly době, ve které žil. Nikdy také o homeopatických lécích netvrdil, že by ovlivňovaly přímo je a už vůbec ne chemickou cestou.

Když se opět vrátíme k jeho Organonu, dočteme se v § 9 „Ve zdravém stavu je člověk ovládán duchovní životní silou (autokracií), která hmotné tělo (organismus) oživuje v podobě dynamis a udržuje všechny jeho části v obdivuhodně harmonickém souladu pocitů a činností,…“ A dále v§ 10 „Hmotný organismus není bez této životní síly schopen pocitů, činnosti, zachovávání sebe sama, …“

Právě tato nehmotná, ale velmi důležitá síla, neboli dynamis, je tím místem, kde se rozhoduje o nemoci a zdraví. Když je vše v pořádku, dynamis udržuje naše tělo v obdivuhodně harmonickém souladu. Dojde-li však k poruše v jejím proudění, člověk ho začne pociťovat na svém těle jako nemoc. Příčiny mohou být různé – přílišný stres, úmrtí v rodině, infekce, rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání, strach, …

Chceme-li léčit člověka, potřebujeme léčit jeho dynamis – životní sílu, neboť to ona je zodpovědná za zdraví i nemoc každého z nás.

K léčení nehmotné dynamis potřebujeme nehmotné léky. Potřebujeme dodat správnou informaci a to ve formě, jakou si je dynamis schopna přečíst.

A byl to právě Hahnemann, který zjistil, jak z různých hmotných látek získat informace v nich obsažené. Dodnes není věda schopná dokázat, jak je možné, že to funguje, ale to je její problém, ne homeopatie či homeopatů. Pravda zůstane pravdou, ať se rozhodnete jí věřit nebo ne. Jenom lež potřebuje, aby jí lidé věřily, jinak by zanikla. Stejně tak homeopatie nepřestane léčit jenom proto, že jí někteří vědci nevěří. To je v celku jejich věc.

A námitka placeba? Pro mne jako pro homeopatku je to opravdu veliká, veliká škoda, že placebo hraje v homeopatické praxi tak malou roli. Bylo by krásné jen sedět, mile se usmívat, dávat všem ze stejného pytle malé cukrové kuličky a všichni by se vlivem placeba cítili lépe. Fakt je mi dost líto, že to takhle nefunguje. Dost se musím namáhat a pěkně se nadřu a zapotím, než se mi podaří najít správný lék. O letech studia ani nemluvě. Škoda.

Petra Cihlářová.

Více http://www.homeopatie-praha.com

petra@homeopatie-praha.com

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy