Knihy

Dějiny Ruska v datech, kniha, která nabízí víc, než byste čekali.

Co do obsahu je publikace Dějiny Ruska v Datech velmi obsáhlá, přesná a hlavně značně praktická. Každé konkrétní údobí či datum naleznete snadno systematicky na stránce. Texty jsou typologicky rozděleny do několika rozdílných oddílů, které se vzájemně prolínají a na sebe navazují.

DĚJINY RUSKA V DATECH, Marek Pečenka, Bohuslav Litera. Kniha vyšla v nakladatelství Dokořán.

Pro příklad v úvodu kniha představuje nejranější historicky významné ruské údobí – Kyjevskou Rus – krátkou dvoustránkovou statí, po níž následuje chronologický výčet dat (jakmile jsou známy konkrétní dny, jsou rovněž vyznačeny). Pohybujete se tedy snadno a hledáte-li jednu konkrétní událost, nemusíte zoufale studovat masivní hutné texty, než se vyčerpáni dopracujete k pár požadovaným řádkům. Chronologická data jsou přerušována graficky oddělenými odstavci s přiblížením určitého pojmu či tématu. Kniha je ještě doplněna fotografiemi a mapami.

Dějiny Ruska v Datech se stávají jednoduchým historickým kalendářem i přehlednou učebnicí pro studium.

Nahlédněme do dávné minulosti Ruska po některých zajímavostech

Víte, jak vznikl termín „Rus“? Jsou Rusové „Švédové“?

Etymologicky podle autorů to není tak jednoznačné. Dnešní historici se domnívají, že slovo Rus má skandinávský původ. „Jako Rusové se totiž sami nazývali ti Normané, kteří pronikali z Baltu do oblasti Ladožského a Oněžského jezera a odtud dále do Podněpří, kde v 9. století založili kyjevský stát. Šlo tedy patrně o označení normanského klanu a jeho rodového území ve Švédsku….“ (12) Však také ve finštině slovo Ruotsi znamená Švéd.

Mongolské jho nebo profitované období?

Kniha nabízí zajímavý objektivní pohled na období mongolské nadvlády v letech 1236-1462. Jistě si mnozí z učebnic dějepisu a z historických filmů pamatujete, že mongolští chánové, zejména Temudžin, neměli zrovna „jemnější“ mravy. Nicméně byť tvrdá politika té doby přesto nabízela Rusku značné možnosti rozvoje. Pokud Rusové nebrojili proti Mongolům, mohli v klidu bohatnout. Sňatky mezi Mongoly a Rusy byly na běžném pořadu dne a napomáhali kariérnímu růstu.

Komicky vyzní pak heroicky vyzdvihovaná bitva proti mongolskému jhu, ve které nepadla ani kapka krve. Znesvářené strany se utábořily na obou stranách řeky Ugry asi 250 km jihozápadně od Moskvy a po celou dobu táboření byly schopny akorát na sebe pokřikovat. Po čase se chán se svou armádou stáhl na jih, kde měl více starostí. A Ivan III. se vrátil hrdě do Moskvy.

Kronikáři se však dmuli pýchou a celou bitvu vylíčili jako velkolepé ruské vítězství.

V knize naleznete fotografii prvního sovětského osobního automobilu GAZ-A, jenž byl licenční kopií amerického Fordu A. Sovětská vláda a americký Ford spolu v roce 1929 uzavřeli dohodu, jejichž plodem byl v roce 1932 socialistický vůz s kapitalistickým zevnějškem a duchem. Dočtete se o první ruském básníkovi, který za stalinského režimu získal Nobelovu cenu. Že v roce 1898 byli Finové povinováni nastupovat do vojenské služby v ruské armádě. Že v roce 1798 Rusové zakázali dovážet francouzské knihy na své území.  A mnoho dalšího. Často jsou to informace, které splynuly či se vypařily v souvislosti s aktuálními nebo silnějšími tématy.

V Dějinách Ruska v datech shledáte to, o čem se v běžných učebnicích pro nedostatek místa nehovoří. Zajímavá a možná již zapomenutá ruská data ještě jednou připomeneme v dalším pokračování článku k této knize za několik dní.

Publikace končí rokem 2010.

Chcete tuto publikaci zdarma? Můžete ji vyhrát. Vítězi zašleme recenzní výtisk v případě, že odpoví správně na soutěžní otázku:

Jak dlouho „pobyly“ rakety krátkého dosahu v NDR? Počítejte od doby, kdy SSSR začal umisťovat první raketu na území NDR, do doby, kdy Sovětský svaz naopak první rakety krátkého dosahu začal stahovat. Není potřeba kalkulovat přesně na dny či týdny. Stačí odečíst jeden letopočet od druhého.

Do e-mailu admin@superrodina.cz napište odpověď + kontaktní adresu. V předmětu uveďte „Dějiny Ruska v datech“. Uzávěrka 19. 12. 2011.

Těšíme se na odpovědi.

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy