Share

„Tělo je energetický celek tvořený buňkami, velký zdroj síly, který nemůžeme zbavit jeho energetického pramene. Biochemické soli jsou součástí tohoto souboru látek umožňujících buňkám, aby řádně fungovaly a nepoškozovaly se. Každá z těchto malých buněk tvořících lidské tělo má svou vlastní funkci a zvláštní schopnosti. Každý orgán a každá tělesná soustava je tvořena těmito buňkami. Jejich strukturu a zdravotní stav určuje nepatrné množství biochemických solí, které buňku vyživují. V tom tkví skutečné tajemství zdraví. Každý minerál či biochemická sůl jsou zásadně dobré pro určitý orgán, tkáň nebo část organismu. Každý má svůj účel a hraje důležitou roli; bez nich bychom nebyli zdraví,“

uvádí MUDr. Hana Váňová svou knihu Praktické homeopatie, Využití dvanácti biochemických solí z nakladatelství Grada.

Nezřídka se homeopatie dostává do zorného úhlu skeptiků. A přesto navzdory všem mediálním výpadům roste počet lidí, kteří přicházejí do ordinací homeopatů. Nejčastěji se na odborníky obrací kvůli nemoci u dětí a svých nebo hledají alternativní způsoby léčby. Obvykle je s tím spojena nespokojenost s běžnou zdravotní péčí, špatná reakce na léky, nebo navzdory objektivním lékařským nálezům se pacient stále necítí dobře a snaží se najít řešení svých subjektivních potíží.

Kritici shledávají homeopatické preparáty jako placebo z důvodu jejich výroby. Přípravky jsou vyrobené formou mnohonásobného ředění tak, že v konečném produktu zůstává jen informace o původní látce. Tato nositelná informace podle homeopatů dokáže vyléčit projevy, které původní látka v neředěném stavu vyvolává.

Zajímavostí ze světa homeopatie je také fakt, že anglická královská rodina se homeopatiky léčí již po několik generací (viz Margery G. Blackie, Homeopatie – královská léčba). Dlouhověkost a vitalita Alžběty II. může být krásným příkladem, že o své zdraví královna jistě pečuje dobře.

Nová příručka z nakladatelství Grada Praktická homeopatie nabízí čtenářům úvodní vstup do homeopatie, vysvětlení principu ředění a v nejširším měřítku hluboký rozbor biochemických solí.

Princip ředění a osmotický tlak

Jednoduchým příkladem je třeba kuchyňská sůl. Když ji rozpustíme ve vodě, sůl už tady v původní formě není. Zmizí.

Nemůžeme ji ani vidět, ani hmatem prostorově vymezit. Jediný smyslový orgán, který pak sůl ještě dokáže vnímat, je jazyk prostřednictvím chuti. Co se tedy s touto látkou stalo? Je tu ještě? A v jaké se nalézá formě? Říká se, že je ve vodném roztoku. Lze ji chutnat a lze ji dokázat chemickými činidly, například přidáním dusičnanu stříbrného vznikne hustá bílá sýrovitá sraženina chloridu stříbrného. To dokazuje, že v roztoku byl obsažen chlor z kuchyňské soli schopný reakce. (19)

Co je to osmotický tlak?

Můžeme zde sledovat i tak zvaný osmotický tlak. Vliv může být viditelný například v nádobě, kde je na první pohled stejná voda oddělená preparovaným pergamenem. Za nějaký čas bude pergamen vyboulen na jednu stranu. Zrakem nevidíme, že v jedné části se nachází slaná a v druhé voda bez soli. Rozpuštěná látka se řídí principy plynu. Při pokračujícím zřeďování roztoku se látka rozpíná jako plyn a nakonec je tak řídká, že mizí i pro chuť a chemické metody.

Fungování principu homeopatického ředění (potencovaný roztok) versus běžného ředění (nepotencovaný roztok) např. u modré skalice je možné i experimentálně dokázat při klíčení rostlin. Velikost listů a kořenů v potencovaném a nepotencovaném roztoku jsou rozdílné a při opakovaných pokusech je vidět stále stejný poměr. Při potencování substance mizí, nejprve tělesné, pak chemické vlastnosti, ale stále více se objevuje biologická účinnost.

Potencovaný roztok má tři kroky, kdy z naředěné látky se vezme díl, který se v určitém poměru znovu naředí a rytmicky protřepe a následně se odebere opět díl a postupuje se stejně. Výsledek působení takto naředěné látky je odlišný oproti klasickému ředění, kdy přímo nalijeme konečné množství látky do vody, jaký by v propočtu vycházel pro potencovaný roztok.

Pozemská látkovost a kosmická podstata jsou dva póly, mezi nimiž se v nekonečných stupních rozprostírá přírodní bytí. (21)

V principu ředění je snaha převést jev nějaké látky do její podstaty.

V rytmickém zřeďování se látka rozplývá, ztrácí svou tělesnou podobu, přechází z pevného do tekutého stavu, resp. do stavu podobného plynu, a dospívá nakonec do ještě vyšších stupňů existence, které již nejsou hmotné. Homeopatie léčí nikoliv hrubými látkovými účinky, nýbrž prostřednictvím síly uvolněné ze své hmotné fixace.

Homeopatický lék je tak vlastně specifický bioregulátor působící ve směru vlastní reakce organimsu.

Působením homeopatického léku se harmonizují jednotlivé funkce v organismu a jejich rytmus. Tím se organismus učí, jak příště reagovat lépe.

Hlavním obsahem publikace je, jak již podtitul napovídá, podrobnosti o biochemických tkáňových solí, při kterých zdravotních problémech pomáhají, dávkování a jejich praktické využití. Odborné informace ocení lidé z oboru: sama autorka v současné době se nejvíce soustřeďuje právě na předávání svých homeopatických zkkušeností mladým lékařům; ale rovněž i laický čtenář, zajímající se podrobněji o homeopatii a alternativní způsoby léčby. Autorčiným krédem je: Medicína je jen jedna a homepatie je její součástí. Jinak řečeno: Neumí si svou praxi ani svůj život bez homeopatie vůbec představit.

O autorce

Mudr. Hana Váňová vystudovala Lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od začátku praxe hledala možnosti, jak rozšířit znalost medicíny i o jiné přístupy. Studovala akupunkturu, elektroakupunkturu a od 90. let převážně homeopatii. Je jednou ze zakládajících členů Homeopatické lékařské asociace.

MB

Nejnovější příspěvky na webu:

Velký knižní čtvrtek 19. října nabídne již příští týden 16 nových titulů + setkání s autory a autogramiády v Praze a Brně

Velký knižní čtvrtek 19. října nabídne již příští týden 16 nových titulů + setkání s autory a autogramiády v Praze a Brně

18. Říjen 2017

Velký knižní čtvrtek – 19. října – přinese na pulty knihkupectví 16 novinek. Čtenáře potěší nejen tematicky a žánrově pestrá kolekce knížek, ale také doprovodné akce, které 19. října do Městské knihovny v Praze a 26. října do Knihovny Jiřího Mahena v Brně přivedou hned několik autorů „velkočtvrtečních“ titulů.  Na programu jsou setkání s autory, besedy a autogramiády. Začátek je vždy v 17 hodin, vstup zdarma! Pozvání do Městské knihovny v Praze přijali: Michal Viewegh, Helena Třeštíková, Pavel Kosatík, Tomáš Šebek, Martina Formanová, Josef Karika, Milan Ohnisko, David Koller, Andrea Sedláčková, Petra Soukupová, Markéta Zahradníková, Martin Sodomka, Alice Flemrová a vzácný host

Vína ročníku 2017 ochutnáte poprvé už za měsíc. Svatomartinský přípitek na vinici sv. Kláry tentokrát potěší i milovníky hudby

Vína ročníku 2017 ochutnáte poprvé už za měsíc. Svatomartinský přípitek na vinici sv. Kláry tentokrát potěší i milovníky hudby

18. Říjen 2017

  11. listopadu v 11 hodin se poprvé otevřou lahve nesoucí na své etiketě ročník 2017. Jaká budou vína letošního ročníku? To napoví tradiční svatomartinský přípitek na vinici sv. Kláry v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Návštěvníci ochutnají jak vína svatomartinská, tak mladá vína od českých i moravských vinařů. Tentokrát nebude chybět ani hudební doprovod. Oslavte svátek mladých vína na vinici sv. Kláry. Z vinice sv. Kláry se návštěvníkům rozprostírá nejen nádherný výhled, ale její genius loci okouzlí svou příjemnou atmosférou. „Svatomartinský přípitek patří mezi oblíbené akce na vinici sv. Kláry, letos jej pořádáme už podvanácté. Jelikož tentokrát vychází tento den na víkend,