Share

Foto: Vivek Joshi

Svastika patří k jedněm z nejstarších symbolů. Může být pravotočivá nebo levotočivá. Navzdory mnoha výkladům, určitá právní omezení vznikají se svastikou pravotočivou.

Je to lákavý jednoduchý symbol, který při kreslení různých čar se může neúmyslně objevit na papíře kdejakého malého dítěte. Připomíná jim vrtuli, kormidlo, bludiště, mohou to být i primitivní paprsky slunce nebo u starších pocit něčeho zakázaného, „silného“, aniž by znaly hloubku smyslu daného znaku. Hákový kříž (svastika) není tedy ani výmyslem nacistů. Pouze v jejich rukách tento historický symbol získal specifický podtext, nesoucí za sebou řadu násilných činů, nenávistné myšlenky a skutky a mrtvé z oltáře Třetí říše.

Svastika se objevuje již v neolitu 5 000 let před naším letopočtem, není však známo, že by měla jiný než dekorativní charakter. Hlubší myšlenkový podtext získává v buddhistickém, hinduistickém a dharmovém náboženském učení. Nepřináší sebou podmanění, segregaci, násilí, ale většinou je symbolem štěstí. Evropský turista může být někdy v rozpacích, když spatří tento miliony lidmi nenáviděný symbol v hinduistických chrámech či na místních špercích. V buddhismu symbolizuje rovnováhu protikladů a Buddhu a rovněž ho lze spatřit na některých Buddhových sochách. V Evropě a v USA před nástupem nacismu byla svastika na mnoha místech považována také za šťastný symbol. Objevovala se u finských a lotyšských letců, u polské armády, kanadských hokejistů apod. Nicméně všechny původní znaky přehlušila v západní kultuře pravotočivá svastika německých nacistů, vykládána jejími zastánci jako prapůvodní árijský symbol.

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, Hlava desátá: Trestné činy proti lidskosti

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka

§ 260

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

§ 261

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 261a

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Vystavení svastiky v západní kultuře jasně asociuje se sympatiemi k nacismu a Třetí říši a s antisemitskými a rasovými postoji. Pokud budete používat stejně pravotočivou svastiku jako buddhistický symbol inteligence a síly, nejspíš se setkáte v našich podmínkách přinejmenším zpočátku s jistým nepochopením.

Celebrita, která se objeví s hákovým křížem, si říká o mezinárodní skandál. Vzpomeňme jen na prince Harryho, který se na jednom maškarním večírku před asi sedmi lety objevil se svastikou na svém rukávu.

Samotný hákový kříž však zakázaný není; nemohly by se tak natáčet ani historické filmy, vytvářet sbírky či muzejní výstavy, tisknout publikace s historickou či náboženskou tematikou. Nutné je dokázat, že onen konkrétní symbol je používaný skutečně k podpoře a propagaci hnutí směřujících k potlačení lidských práv a svobod (často to musí být spojeno například s adorací na A. Hitlera, hailováním apod.). V tom případě hrozí pachateli odnětí svobody.

Propagace svastiky ve jménu buddhismu či hinduismu tedy trestná není.

Svým způsobem nás však mohou mít zločinecké skupiny v hrsti. Podobně jako hinduisté, kteří před pěti lety objížděli EU s požadavkem, aby jim byla legálně ponechána svastika pro jejich náboženství, se může v budoucnu hypoteticky dostat do rozporu i jiná společnost. Představme si jen, že by si genocidní skupina za svůj znak zvolila například dvouocasého lva, sochu Svobody nebo hvězdy EU.

Přesto se lze proti tomu bránit. V Litvě například začátkem letošního roku uznali svastiku jako historické dědictví země. Závěr soudu zněl, že svastika není jen symbolem Třetí říše a nacismu, ale hlouběji souvisí s jejich zemí. Mohli se tak radovat i místní neonacisté?

Rovněž také u nás pokud svastika – i viditelná na veřejnosti – nebude nijak souviset s podporováním nacismu, nemůže mít její uživatel problémy se zákonem v případě, že nedošlo například k dalšímu jinému přestupku či trestnému činu (např. ničení cizí věci apod.)

Nejnovější příspěvky na webu:

Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay mají dlouhou tradici

Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay mají dlouhou tradici

23. Červenec 2017

Knihy a inspirační karty Louise L. Hay patří už ke kultovním dílům. Tenhle malý balíček akorát tak do dlaně je rozkošným dárečkem jako bonbonek pro duši. Život v radosti je tím v moudrosti. Nebo je to naopak? S touhle slovní hříčkou si můžete hrát libovolně dlouho, stejně dlouho, jako si můžete probírat myšlenky těmito kartičkami od Louise L. Hay. Jsou roztomilé díky obrázkům Lucie Ernestové. A roztomilé pro každodenní výklad, když si potřebujete prostě „dát kafe“ pro duši. Nebo hladivé mléko s medem, kvalitní čaj?  Jak chcete, co máte rádi… „S radostí se každý den učím něco nového. Nemohu za druhé převzít jejich lekce. Každý den

Pravda skrytá v kopretině

Pravda skrytá v kopretině

12. Červenec 2017

Doktor Hamish Wolfe zabil čtyři ženy, snad protože byly při těle. Nebo možná nezabil, ale každopádně je za to odsouzen. Dokáže přesvědčit Maggie, známou obhájkyni ztracených případů, o své nevině? Britská autorka Sharon J. Bolton opět rozehrává nebezpečnou hru na pravdu a lež. Hamish Wolfe byl usvědčen a odsouzen za vraždu několika žen, tělo jedné se prozatím nenašlo. Jeho matka a podpůrná skupina, která kolem ní vznikla, věří, že ctihodný lékař by něčeho takového nebyl schopen. Stejně tak jeho nevině věří stovky fanynek, které Wolfovi píší, vyjadřují podporu, touží po něm, milují ho. Je opravdu možné, že všechny důkazy a obvinění