Share

Pevné oko (slip stitch)

Nejzákladnější vzorová řada na řetízku. Protáhnete háček skrz řetízkové oko, obtočíte přízí a protáhnete přes oči, abyste na háčku měli pouze jedno oko.

Krátký sloupek (single crochet)

Patří k nejzákladnějším technikám v háčkování a je velmi snadný.

Protáhnete háček očkem v řetízku, přehodíte přízi přes háček a protáhnete obtočenou přízi skrz očko v řetízku. Na háčku vám zůstaly dvě očka. Znovu přehodíte přízi přes háček, protáhnete. Na háčku zůstalo už jen jedno očko.

Dvojitý sloupek (double crochet)

Velmi snadno a rychle se naučíte a pochopíte, jak dělat dvojitý nebo též nazývaný dlouhý sloupek. Důležité jsou na videu pro vás první dvě minuty, po té se v tichosti vše opakuje do konce řady. Změna nastává až v 3:57, kdy se ukazuje začátek nové řady.

Začnete tím, že otočíte přes háček přízi, přeskočíte tři očka v řetízku a protáhnete háček až u třetího oka. Na háčku pak máte tři oka. Přehodíte ještě jednou přízi přes háček a protáhnete ji přes dvě oka najednou tak, že se zastavíte u posledního oka. Na háčku máte tak nyní dvě očka. Obtočíte přízi ještě jednou přes háček a protáhnete přes zbylá oka.

Když pokračujete v háčkování dalších dlouhých (dvojitých) sloupků, už nevynecháváte hned tři oka v řetízku, ale háčkujete do každého dalšího, které máte v řadě.

Vynechání oček je tedy jen na začátku řetízku z důvodu, aby vzor dlouhého sloupku nebyl u kraje řady deformovaný, sešikmený.

Proto při každém dalším dlouhém sloupku pokračujete tak, že otočíte přes háček přízi, protáhnete háček očkem v řetízku, kde opět obtočíte přízi a protáhnete zpátky s tím, že na háčku vám zůstanou dvě poslední očka. Znovu přehodíte přízi a zbylá očka protáhnete, až vám zůstane na háčku pouze jedno.

Trojitý sloupek (triple crochet)

Obtočíte dvakrát přízi kolem háčku a na začátku řady v řetízku přeskočíte první čtyři oka a vložíte háček až do pátého oka. Je to ze stejného důvodu jako u dvojitého (dlouhého) sloupku: aby při krajích vzor nebyl deformovaný.

Na protažený háček přehodíte přízi a provlíknete skrz řetízkové oko. Pak znovu obtočíte přízi a provlíknete až ke dvěma zbylým očkám. Znovu přehodíte přízi a protáhnete, až vám zbyde pouze jedno oko na háčku.

V dalším pokračování na řetízku již nevynecháváte oka a ve stejném principu pokračujete do konce řady.

Dvakrát obtočit přízí – protáhnout očkem – obtočit přízí jednou – protáhnout (na háčku jsou čtyři oči) – obtočit jednou – protáhnout – na háčku jsou tři oči – obtočit jednou – protáhnout – na háčku jsou dvě oči – obtočit jednou – protáhnout – na háčku je jedno oko.

Polosloupek (half-double crochet)

Obtočíte přízi přes háček a na začátku řetízkové řady přeskočíte dvě oka a provléknete řetízkem. Obtočíte přízi na provléknutý háček a protáhnete řetízkem. Na háčku máte nyní tři oka. Obtočíte ještě jednou přízi a protáhnete všemi oky naráz.

Dále již pokračujete hned v následném oku řetízku.

Obtočit přízi – provléknout – obtočit – protáhnout očkem (tři oči na háčku) – obtočit přízi a provléknout všem naráz – zůstává jen jedno očko.

Čtyřnásobný sloupek (quadruple crochet)

Na začátku řady třikrát obtočit řetízek přízí a přeskočit pět ok v řetízku. Do šestého oka v řetízku protáhnout háček a obtočit přízí. Protáhnete řetízkem a na háčku máte pět očí.

Obtočit přízí a protáhnout třemi oky. Znovu obtočit přízí a protáhnout opět třemi oči. Obtočit přízí a protáhnout až do konce, kdy zůstává na háčku jen jedno oko.

V dalším čtyřnásobným sloupku už pokračujete hned do vedlejšího oka, žádné se nevynechává.

Háčkování do kruhu

Při háčkování do kruhu začnete tím, že vytvoříte řetízek – počet ok, jak potřebujete. Čím větší počet, tím bude vnitřní otvor větší. Řetízková oka spojíte pevným bodem. Budete-li pokračovat v krátkém sloupku, je potřeba na začátku uháčkovat nejprve dvě řetízková oka, aby výsledný tvar nebyl deformovaný. Samozřejmě o to více očí, pokud budete pokračovat v dlouhém (dvojitém), trojitém či čtyřnásobném sloupku. U dlouhého sloupku tedy na začátku další řady uháčkujete tři volná řetízková oka.

Dále pokračujete tak, že zabodáváte háček pod řetízková oka a háčkujete sloupky. Je to, jako byste obmotávaly háčkováním daný kroužek. Podle potřeby uháčkujete od deseti do dvaceti sloupků. Kolik je opravdu potřeba, poznáte sami – utvořené kolečko musí být ploché, nesmí se kroutit. Počet sloupků je rozdílný podle typu příze i háčkování. Poslední sloupek se spojí s řetízkovými oky, které jste utvořili na začátku řady.

V další řadě pokračujete opět volnými řetízkovými oky a pak v každém oku sloupku uháčkujete minimálně dva nové sloupky. Je v tom jasná geometrie ze základní školy – obvod kruhu se od středu dál zvětšuje.

Vše děláte pravidelně, aby se utvářelo hezké stejné kolečko.

Háčkujeme takto čepice či třeba různé kytičky a další ozdobné tvary do kruhu.

 

 

Dinopark – fotogalerie
Porovnali jsme za vás: Dinopark Plzeň a Dinopark Vyškov

MŮŽEŠ POSTOUPIT DÁL

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>