horoskop

HOROSKOP: LEDEN 2017 pro jednotlivá znamení

beran-free-image-pixabayBerani: Měsíc zúčtování

Berani budou mít první měsíc tohoto roku vyloženě měsícem zúčtování. Nejenže se jim budou vracet do života události z minulosti, zejména ty nedořešené, ty které vyžadují ještě přidat nějakou tu minci na váhy účtu „má dáti“, aby všechno bylo vyrovnané, ale mohou se se stejnými požadavky vynořovat i lidé. A mohou na vás mít různé požadavky. Budou chtít brát, ale také budou chtít dávat.

A nyní jde jen o to, jestli to budou účty příjemné nebo nepříjemné. Možné je obojí, protože tady každý dostává to, co zasel. Větší část měsíce můžete strávit v tomto podivném stavu, který až s koncem ledna začne pomalu mizet a projasní se vám mysl. Zpětně uvidíte první dny či týdny nového roku jako lehce zasněné, zastřené čímsi, co možná ani nebylo skutečné. Je tu náhlá změna vnímání, kdy se probudíte do své vlastní ostrosti, odvahy a do toho, co je pro vás typické. Akce! Jestli v tom budou hrát roli i události minulé, ty srovnané nebo minimálně na stůl dané účty? Uvidíte.

Poklidný a umolousaný leden se náhle změní v celkem rychlý měsíc, kdy události začnou nabírat spád. Vzhledem k tomu všemu může jít o různé situace:

  • Srovnané účty umožní pohnout se dál tam, kam sami chcete
  • Mohou to být také neočekávané nabídky, ke kterým byste se dříve prostě nedostali
  • Vaše okolí se natolik vyvrbí a vyjasní, že náhle sami uvidíte své chyby – nebo své dobré kroky – ve zcela jiném světle.
  • Může to být také návrat starých milých lidí či lásek nebo obecně období příjemných setkání s druhými, kteří vám možná jen mimoděk slůvkem pomohou vyřešit nějaké životní dilema.

Nechte leden uzrát jako dobré ovoce. I když se zdánlivě může zdát, že se dějí zmatky nebo se neděje vůbec nic, s postupujícím měsícem se ukáže, že právě to jste potřebovali, aby vznikly a dozrály přísady pro ten správný myšlenkový impuls, který vás posune dál. Co je nyní nejasné, to se postupně během měsíce nekompromisně a bez pochyb vyjasní.

6 pohárů – 6 mincí – Rytíř mečů

byk-free-image-pixabayBýci: Měsíc zmatků a nepříliš dobrých rozhodnutí

Pro Býky je leden jedním z nejobtížnějších měsíců vůbec za poslední dobu. Mimořádně silně budou nuceni se vypořádat se situacemi, které už ničemu neslouží, které jsou bolestivé nebo nefunkční. Navíc to mohou být, především citově laděné situace, které tím, jak je dotyční vyřeší, mohou způsobit ještě další bolest. A to jak druhým, tak jim samotným. Také to pro ně může být měsíc, kdy ještě nebudou konat, ale budou nad tímto tématem přemýšlet. Ten tlak z okolí a z nich samých je obrovský. Dělá to dojem, jako byste byli nuceni se protlačit úzkou škvírou, už to nejde zpátky, musíte tím prostě prolézt, a přitom moc dobře víte, že se do té škvíry moc dobře nevejdete a pěkně bolestivě si u toho odřete kolena. Na druhou stranu někde vzadu v podvědomí je pocit, že už to jinak nejde, že to udělat musíte a že vám to opravdu bude ku prospěchu. O tomto jsou tři karty ze čtyř, které tu jsou. Ta čtvrtá je o té bolesti, o tom bodnutí do srdce, po kterém už nebude nikdy nic jako dřív.

Jisti si ale můžete být jedním, ať už se vás to týká v jakékoliv formě a oblasti.

Pokud cítíte nějaké podobně laděné nepohodlí, leden vám jednoznačně ukáže, KDE je vaše místo. Vyvede všechno do extrémních podob právě tak, aby bylo vidět, co k vám nepatří a co ano.  I citovou bolest můžete vnímat až příliš, pro sebe až nezvykle. I to je potom ukazatel nové cesty. To, co se bude v lednu dít, je opravdu to, co byste měli řešit v celém letošním roce. Není to rozmar nebo náhoda, je to jasně předložené téma vašeho života, které potřebuje změnu. Nastavit nová pravidla, odejít ze starého, udělat nové plány. Je to vystavený účet za rok minulý, podtrženo sečteno, nyní je čas platit – co na něm je, to už se u každého může projevit různě.

6 mečů – 8 pohárů – 3 mečů – Král pohárů

 

blizenci-free-image-pixabayBlíženci: Vzhůru do toho, čeká na vás spousta práce

Blíženci mají leden v duchu velmi akčním. Zdá se, že velmi dobře vkročili do nového roku plni elánu a plánů, v rámci teoretické přípravy na budoucnost. S jasně formulovanými záměry a s chutí do nového. A zdá se, že to i většině Blíženců bude vycházet i dál. Pro své nadšení mohou najít nové spolupracovníky, nové přátele, přijdou jim do života jako na zavolanou lidé, kteří je podpoří v tom, co si naplánovali. Vyloučena, s tou poslední kartou, Dvojky pohárů, není vůbec ani nějaká láska nebo přátelský svazek, který vydrží delší dobu.

Je to pro vás měsíc spolupráce. Vyplatí se dívat se kolem sebe a snad i rozjíždět nové nápady, projekty, jste možná z mála těch, kterým se mohou dařit plnit novoroční předsevzetí. Leden je pro Blížence měsícem, ve kterém mohou mít pocit, že jim osud jde na ruku, že to dobré, co zamýšlí, se téměř okamžitě spojuje s nějakou náhodou, akcí či konkrétním člověkem, který je jako na zavolanou.  Využijte leden pro trpělivou a jasnou práci. Pro všechno, co jste odkládali a nyní k tomu máte chuť. Využijte každou chvilku energie, kterou máte a pusťte se do jakékoliv práce, protože přinese dvojitý výsledek. Je to šance obrazně za sebou nechat za leden tolik vykonaného a vytvořeného, kolik by se vám jindy podařilo třeba za půl roku.

Mimořádně akční měsíc, kdy všechno, co chcete, má potenciál se postupně stát skutečností. A to zvláště tam, kde máte angažované srdce, kde cítíte svůj vlastní smysl života.

Rytíř mečů – 3 mincí – 2 kalichů

rak-free-image-pixabayRaci: Zajímat vás budou hmotné hodnoty

Raci budou mít měsíc leden spíše v praktické rovině, na druhou stranu Kolo osudu jim může velmi příznivě zahýbat finanční sférou. Budou to ale výhry pro odvážné, zcela jasně se tu rýsuje nějaká lednová událost, která přinese otázku – „Chceš to takhle, nebo to zase vzdáš?“ Pokud po této šanci Raci odvážně sáhnou, pak mají, dalo by se říci, vystaráno na delší dobu… a pokud to vzdají nebo se budou nového obávat, pak je tu jako výsledek pnutí a nepohodlí hmotného charakteru, ne přímo bída, ale strach, že by se mohla jejich situace zhoršit.

Když se ale vrátím k začátku měsíce, je to pro ně měsíc, kdy se možná většina Raků rozhodla jít na svůj život jinak. Hmotněji.  Žádné city, žádné emoce, pěkně všechno vzít od podlahy takové jaké je a mít plné ruce práce. A to není nic špatného, protože leden můžete vnímat opravdu jako náročný den ve škole, která vás baví. Chvílemi budete unaveni, ale každé ráno se probudíte s pocitem, že to, co děláte, má smysl a že to prostě dáte.

Mohou to být životní situace, ve kterých se budete připravovat na budoucnost.

Situace, ve kterých budete sbírat svoji odvahu a pěstovat ji, protože máte vidinu nějakého výsledku.

Je to v jistém směru pro vás velmi pozitivně umanutý měsíc, kdy ale počítejte s tím, že osud se vás může čas od času zeptat, jestli to tak chcete, nebo jestli spadnete někam zpátky. Občas pomůže, občas popíchne nabídkou na „staré známé, ale ve výsledku pro vás už k ničemu“… Ke všemu přistupujte nově, s vědomím již nabytých zkušeností a nových znalostí, které se vám ve zvýšené míře budou právě v lednu odkrývat!

Páže pentaklů: 8 pentaklů – Kolo osudu – 4 mincí

lev-free-image-pixabayLvi: Je třeba to konečně rozseknout!

Do nového roku mohou Lvi ještě vstupovat poněkud se zpocenou hřívou a srstí. Unaveni rozhodováním nebo vidinou toho, že je nějaké další kolo rozhodování ještě čeká. Možná se vyplatí ještě chvíli počkat, nic nedělat a pouze spočinout v tom nepříjemném nijakém stavu, v němž se nic nechce pohnout kupředu. Ono se to totiž v průběhu ledna změní. Náhlé prozření, náhlé vyjasnění nebo prostě jen impuls z vás samých může způsobit, že najednou to, co se nijak nevyvíjelo, se stane zcela zřejmým, a především vás to okamžitě posune kupředu a do akce.

Leden je pro Lvy akčním měsícem obecně, skoro by se dalo říci, že s postupujícím časem se bude navyšovat i jejich energie, pokud jsou unaveni, to se bude v průběhu měsíce velice zlepšovat. Stejnou tendenci mohou mít i události kolem vás. Co nebylo zřejmé, co jste se snažili marně vyřešit nebo prohlédnout, se najednou samo od sebe pročistí, najednou bude vidět pravda. A to taková, že vám umožní se dát na cestu, přizpůsobit se jí a i sami se pohnout dál. Pro vaše okolí to může znamenat i to, že najednou jim budete vy sami připadat velmi rychlí, nečekaní, akční. Dozrají ve vás rozhodnutí, přijdou náhlé impulsy, které vyprovokují změny.

Stejné věci k vám mohou přicházet zvenčí. Náhlé nabídky, něco, co jste už nečekali… rozřešení situací, nové odvážné cesty a dobrodružství. Pocit začátku měsíce, že se nemůžete hnout z místa, konečně a s úlevou poleví…

7 pohárů – Král mečů – Páže pentaklů

panna-free-image-pixabayPanny: Všechno bude nové!

Panny mají jednoznačně jasno. Jako by s novým rokem vstupovali do života tak plni nového přesvědčení, že to snad více ani nejde. Dokonce se zdá, že jste ukončili to, co už vám nesloužilo, vstoupili jste do nového období, do nového roku s opravdu čistým listem papíru. A pokud jste to ještě neudělali, můžete k tomu ještě v lednu cítit pohnutky. Není to ale nepříjemný pocit, všechno to je spojeno s pocitem těšení se na nové… Máte pro to elán, máte pro to i citové zapálení a máte i hmotné zabezpečení nebo vědomí toho, že to, co chcete udělat má smysl a má potenciál do budoucna zajistit vám pocit spokojenosti, že to, oč usilujete, je praktická záležitost, na které lze stavět budoucnost.

Jako by pro tyto energie ani nebylo v lednu místo pro něco jiného. Akčnost je to veliká a tak nezbývá, než vám popřát hodně štěstí, protože ničím jiným, než svou vlastní budoucností, se asi v lednu zabývat nebudete. Snad tedy jen pár malých doporučení na cestu:

  • Správná cesta vede tudy, kudy cítíte potenciál, nadšení
  • Využijte vše, kde už máte nějakého „koně pod sebou“, tedy, kde už máte zkušenost, kde už si věříte, kde je něco nebo někdo, kdo vám na vaší cestě pomůže
  • Chvíle bezmezného nadšení využijte plodně. Mějte pořád po ruce tu „studenou sprchu“ reality a věřte si, protože když spojíte praktičnost a toto, pro vás snad až netypické, zapálení pro situaci, budete stoprocentně slavit úspěch.

Svět: Královna holí – Král pohárů – Páže pentaklů

vahy-free-image-pixabayVáhy: Cenný úhel pohledu

Váhy se pro lednové dění cítí unaveni. Snad v podobném stavu, v jakém je někdo, kdo právě přišel o domov. To sice trošku přeháním, ale někde v koutku duše se může čas od času objevit tento pocit, protože leden bude pro toto  znamení časem znovuzrození. Přelom roku a začátek roku 2017 ještě může být smutný,  unavený, beznadějný. Ty pocity mohou být vedeny až do extrému. Určitě je dobré upozornit na to, že Váhy mohou být přecitlivělé a mohou vidět věci na začátku nového roku spíše depresivně. Na druhou stranu právě to, co vás v tuto chvíli trápí a tíží, je to, co byste měli vzít do rukou a v průběhu celého roku nějak řešit.

Tu snahu mít budete už v lednu. Další karty jsou o tom, že se snažíte plánovat a dokonce o tom, že vám to půjde. Ožehavé situace vašeho života budou opravdu potřebovat v tuto chvíli vaši vlastní invenci. Zastavit se a začít plánovat. Podívat se na všechno z nadhledu. Promyslet buducnost. Vzít v potaz všechno, co máte  – a taky to, co nemáte. Leden vám nekompromisně ukazuje téma, které vám bere energii v životě. Snad zesílenými událostmi kolem toho, snad zesíleným smutkem a vnímáním. Snad vám najednou vadí to, co dříve nevadilo, dokapal pohár trpělivosti. Podobu to na sebe mohlo vzít různou. Důležité je, že vám zároveň s tímto snad až beznadějným zoufalým pocitem dodává leden 2017 i čas, klid a náležitost k řešení této situace. Prostor vážně vyhodnotit to, co prožíváte a v průběhu měsíce pocítíte i příval energie k tomu to řešit. Píle a prozíravost, snaha završit  a dokončit nějakou fázi ve svém životě. Nebo začít novou.

A především – minimálně vidět svou situaci jiným, reálnějším pohledem, který v sobě skrývá také náznaky řešení nebo potenciál další budoucnosti. Ideální doba na změny, na plánování změn, na ukončování i začínání nových záležitostí v oblastech, ve kterých cítíte nutkavou potřebu změny.

Leden je pro Váhy měsícem, který až nestydatě ukáže na to, co nefunguje, nechá vás to odsmutnit a potom navrhne řešení, ke kterému vám, a to je dobrá zpráva, dá i spoustu energie.

5 pohárů – 7 mincí – Mág

stir-free-image-pixabayŠtír: Buďte prozíravý mimo svou ohnivost

Štíři mohou leden začínat nepříliš přívětivě, protože co mohlo, se pokazilo. Nebo alespoň oni mají ten pocit. Je to znamení, o kterém se nebojím v lednu říci, že je v těžké nepohodě a zcela mimo svoji rovnováhu. Roli v tom mohou hrát věci různé, od přetížení a únavy až po předimenzovanou energii a snahu někoho manipulovat ve svůj prospěch. A cokoliv mezi touto extrémní škálou. Buď se vám opravdu nedaří a cítíte se chyceni v síti něčeho, co tak úplně nechcete, nebo se v této síti vyžíváte se škodolibostí nebo sebetyranstvím sobě vlastním, či něco takového kolem vás je a vy to ještě nevidíte. Určitě si dávejte pozor na to, aby vás v lednu někdo nepodvedl nebo se o to nepokusil. Dejte si pozor také na to, abyste nechtěli po lidech víc, než jsou vám schopni dát.  Na jistý zkreslený pohled na svět. Abyste se tomu vyhnuli, je dobré zpomalit, nebo se na své cestě úplně na chvíli zastavit. Když se totiž podíváme na druhou polovinu vašeho výkladu na leden 2017, tak je už pozitivní a ukazuje možná i řešení těchto situací. Skrze druhé lidi. Skrze přátele. Kolem vás mohou být v lednu lidé, kteří vás cíleně nebo mimoděk navedou na jinou cestu a tím vám ukáží správné řešení.

Také je to o tom, že leden pro některé Štíry může být měsícem, ve kterém dostanou, někdy ne přes moc dobré lekce, šanci pochopit souvislost mezi minulostí a současným děním. A spíše než příjemné, to bude nepříjemné, protože vás to postaví na zcela novou křižovatku. K nutnosti udělat nějakou změnu nebo vyrovnat dvě zdánlivě nesrovnatelné veličiny ve svém životě. Cokoliv v lednu ztratíte, to vám uleví… ač emoce kolem toho mohou být vyloženě vyhrocené. Asi by bylo vhodné se od toho, co vás v lednu trápí a bere vám dobrý spánek úplně odvrátit a jít si svou cestou…. Ale to lze až ve chvíli, kdy plně pochopíte význam minulosti a událostí, které vás trápí. Dříve ne…

Ďábel: 7 mečů – 3 pohárů – 2 mincí

strelec-free-image-pixabayStřelec: Pozor na svody a vášně

Střelci, vám bych tedy v průběhu ledna do cesty přijít nechtěla! Až příliš, nebo konečně  – to záleží na situaci každého z vás, si budete chtít v lednu chránit své hranice. Své dosažené, své úspěchy, svůj domov, prostě své hranice. Dokonce je možné, že budete cítit nějaké ohrožení. Z velké části může být pouze zveličené ve vaší hlavě, ale ať je reálné ohrožení jakékoliv, vy ho budete cítit jako obrovské. Společně s impulsivním pocitem, že musíte přilít olej do ohně, aby se to hezky rozhořelo a byla vidět vaše vlastní záře, je to celkem nebezpečná kombinace.

Na druhou stranu tato kombinace může znamenat i jiné:

  • Někdo vám šlápne na kuří oko
  • Budete konfrontováni se svými zlozvyky nebo ulpělými názory, lpěním.
  • Ukáže se vám ve vší nahotě, kde je vámi manipulováno nebo kde naopak vy máte sklony manipulovat se svým okolím.

Je to celkově nepříjemná a nebezpečná kombinace pocitu ohrožení nebo svodům k tomu zneužít svoje postavení k tomu, abyste si přilepšili, či jednou provždy zatočili se svým nepřítelem. Také to může být měsíc, který zpětně budete hodnotit jako chaotický, nepřehledný a může-li být pro vás nějaká rada – pak v takovém chvíli zastavte, nekonejte. Vraťte se k tomu svému pomyslnému krbu klidu a hojnosti a nenechte se strhnout do žabomyších sporů. K výsledkům by to opravdu nevedlo.

Král pentaklů – Ďábel – 5 holí

kozoroh-free-image-pixabayKozoroh: Lebedění si v představě budoucnosti

Vy, milí Kozorozi, daleko dojdete se svojí trpělivostí a pílí. Leden je pro vás měsíc, ve kterém se budete mimořádně rádi a s úspěchem věnovat své hmotné stránce. Zabezpečení, pocitu domova, pocitu budoucnosti. Snad i budete ve zvýšené míře potkávat lidi nebo události, které vás v tomto směru podpoří. Ukáží cestu, nabídnou řešení, nabídnou nějakou formu pomoci. Je to ideální doba pro novou práci, pro upevnění práce, pro spolupráci, budování, tvoření.

Cokoliv, co se bude týkat domova, růstu, zabezpečení a pokračování toho, co jste v minulosti začali, to se bude vysloveně dařit pod rukama.

Jediné varování, které tu je, se týká přetížení. Abyste ve své horlivosti nedošli stavu, kdy se přetočíte na druhý břeh do úplné únavy nebo strachu o budoucnost. To, co jste vybudovali, nebo co vám nyní přijde tak cenné, se může najednou stát obrovskou přítěží a pocítíte strach, abyste právě o toto nepřišli. Ale v tuto chvíli si vzpomeňte na minulost, na to, co vám v těchto chvílích pomáhá a věřte, že právě tam byste teoreticky našli opět podporu v případě, že by došlo na vaše nejhorší obavy. Ale v každém případě na tyto obavy v lednu nedojde.  Celý měsíc je pro vás vystavěn na stabilitě a na energii tvoření budoucnosti. Využijte ji.

Král pentaklů – 3 mincí, 9 holí

vodnar-free-image-pixabayVodnář: Řešení ještě potřebují promyslet

Ze všeho nejvíc v lednu budou Vodnáři potřebovat klid a nadhled. Budou mít potřebu se do tohoto stavu dostat a bude to mít rozhodně dobrý důvod. Leden též může být dobou, kdy máte pocit, že jste došli k nějakému závěru, řešení, kdy se situace ve vašem životě uklidnila, ale postupem času se ukáže, že to byl klid jen zdánlivý. Že to byla jen další meta, za kterou je postavena situace méně přehledná, než by bylo milo. Nebo se zbortil domeček z karet. Vaší motivaci totiž bude dominovat touha zvítězit, touha dokončit, touha se konečně postavit někam, kde máte pocit, že vám to patří, že si to zasloužíte. Jenže na straně druhé se může všechno začít hroutit, protože okolnosti budou těžší, než jste si mysleli. Najednou vyvstane kolem nějak příliš moc závazků nebo ztížených situací.

Chcete-li nadále zachovat to vítězné tažení na začátku roku, tak zachovejte klid, zachovejte ten pocit smíru, který v sobě máte a využijte zkušenosti z minulosti. Ty vás mohou vyvést z pocitu přetížení, protože vy už vlastně víte, jak je řešit, nebo vám pomůže náhoda, která vám přinese ten správný nápad. Možná to jsou také zkušenosti nebo situace, které se vám do života vrací, které dobře znáte (a mysleli jste si, že jste s nimi již zatočili), ale opět jsou tady a opět mohou působit minimálně zmatek v životě, v horším případě znatelně zhoršit spánek nebo způsobit noční můry. Leden také se svou energií může pro Vodnáře být velmi intuitivním měsícem, dejte si pozor nejen na své sny, ale i na to, co vás mimoděk sem tam napadá, on by v tom mohl být velký kus pravdy.

S koncem měsíce si hlídejte také zdraví z hlediska nemocí pramenících z únavy nebo přetížení psychiky.

6 holí: Mírnost – 10 holí – Měsíc

ryby-free-image-pixabayRyby: Spravedlnosti bude učiněno zadost!

Ryby si pro leden sáhli pro žolík. Mají nejlepší a snad až nejspravedlivější výklad ze všech znamení zvěrokruhu. Leden vám může hodně dát, přinést to, nač jste dlouho čekali nebo uvolnit situaci, do které jste pomalu investovali a stále nebyl žádný výsledek. Tak nyní se dočkáte! Stejně tak se vám budou v lednu mimořádně dařit záležitosti, u kterých je třeba trpělivě čekat na výsledek – čas ideální pro nové začátky – protože prvních výsledků, a to velmi dobrých, se můžete dočkat už v průběhu tohoto měsíce. Všechno by Rybám mělo v lednu nahrávat do té hmotné noty, do reality, které se bude stávat pevnější, stabilnější, dalo by se bez nadsázky říci, že kam se podívají, tam mohou slavit úspěch. Především však v oblasti hmotné, pracovní a v pocitu zázemí a domova. S láskou a vztahy mezi lidmi to může být jiné, protože tam vás osud může postavit na křižovatky, které už mohou být pro každého jiné. Svatba, zasnoubení, posunutí vztahu o úroveň výš, dohodnutí se na rozchodu, rozchod, rozvod… konečné vypořádání.  To může být cokoliv, jisté je však jen to, že půjde o dlouhodobě promyšlené rozhodnutí. Dozrálé rozhodnutí. Spojené s pocitem úlevy a snad i štěstí, s pocitem, kdy si jste jisti, že jste už všechny dluhy splatili a můžete se vydat svou cestu už zcela bez závazků.

Čas skvělý pro další plánování, pro budování zázemí, pro nové zavedení řádu v životě!

6 mincí – Císař – Milenci

Zdroj: www.umodrekocky.blog.cz

Share
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HOROSKOP: LEDEN 2017 pro jednotlivá znamení
Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy