Spread the love

Zapsat dítě do mateřské školy nebo shánět chůvy či prarodiče na hlídání? Dobrým  řešením může být dětská skupina třeba právě na vašem pracovišti. Nebude stát mnoho, dítě budete mít blízko a postarají se o ně vaši spolupracovníci s potřebným vzděláním. Motivací pro zřízení dětské skupiny může být kromě spokojených rodičů-zaměstnanců také dotace z Evropského sociálního fondu. Ode dneška se mohou nejen firmy hlásit do právě zveřejněné výzvy.

S dětskou skupinou přímo ve firmě se rodičům mohou zmírnit určité obavy, až výčitky, že s dítětem po nástupu do práce, netráví tolik času. „Firmy a organizace, které se rozhodly vytvořit dětské skupiny, získají nejen zajímavý a žádaný zaměstnanecký benefit, ale především spokojené a loajální zaměstnance,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09). Právě MPSV se dětská skupina osvědčila, funguje už druhým rokem a prošlo jí 38 dětí. Inspirovat se přišli i lidé z jiných resortů či firem – třeba z ministerstva průmyslu a obchodu či resortu zahraničních věcí.

MPSV chce plošně podpořit vznik dalších skupin. Proto prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v pátek 15. března 2013 vypsalo další výzvu. V ní mohou nejen firmy žádat o finanční podporu na projekty zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona. Žádosti o dotace mohou neziskové organizace, územně samosprávné celky a samozřejmě také soukromé firmy posílat do konce května. Podpora je určena na zařízení s kapacitou od 7 do 24 míst, která budou fungovat mimo Prahu nejméně rok a půl.

Nově se o dotace mohou přihlásit i organizace s menším počtem zaměstnanců. „Takto mohou dotaci využít i neziskové organizace, a to je dobře,“ vysvětluje Ludmila Müllerová.

V předchozím kole, které MPSV vyhlásilo na začátku letošního roku, předložilo své projekty 35 firem a organizací. Zájem projevily jak soukromé společnosti, tak například zdravotnická zařízení. Jedním z nich je jihlavská nemocnice. „Oslovili jsme zaměstnance dotazníkem, který potvrdil, že o dětskou skupinu je u nás obrovský zájem. Většinu našich zaměstnanců tvoří ženy, často pracují na směny, proto vítají možnost hlídání dětí přímo v areálu nemocnice,“ říká tisková mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Pytlíková.

Dotace se vztahuje na vytvoření zařízení péče o děti typu dětské skupiny a jeho celkový provoz, projekt předpokládá i vytvoření pracovního místa pro pečovatele. Na jedno vytvořené místo v zařízení péče o děti je poskytována podpora ve výši cca 24 tisíc Kč, na následný pololetní provoz jednoho místa dosahuje podpora až 35 tisíc Kč, podmínkou přitom je dostatečná docházka dítěte. Minimální výše podpory je 721 686 Kč, maximálně lze získat až 2 474 352 Kč. Celkem je na projekty vyčleněno 190 milionů Kč.

Požadavky na zařízení

Požadovaná kapacita 7 až 24 dětí

Odborná způsobilost pečovatele

Stanoveny minimální hygienické požadavky na prostorové a provozní podmínky

Zajištění stravování

Elektronický docházkový systém

Pojištění odpovědnosti za škodu (přesné specifikace lze dohledat v Projektové příručce – http://www.esfcr.cz/file/8449/ )

Požadavky na žadatele

Všechny osoby pečující o děti v podpořeném zařízení musí mít zaměstnanecký poměr u žadatele

Žadatelé nemusí prokazovat vlastní zdroje, musí ale uhradit veškeré náklady spojené s provozem zařízení vzniklé nad rámec podpory

Důležité odkazy:

http://www.esfcr.cz/vyzva-b5 – webová stránka, kde jsou uveřejněny všechny důležité informace pro úspěšné předložení žádosti o dotaci

TZ MPSV

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words‘]