Knihy,  Lucie Fusková

Pátráme po svých předcích aneb jak si sestavit svůj rodokmen.

Spread the love
Share

Blanka Lednická, Sestavte si rodokmen. Nakladatelství Grada, 2012.

Víte, čím se živil váš praprapradědeček, nebo kde bydleli vaši prapraprapraprarodiče? Zkuste vypátrat zajímavosti z vašeho rodu a snad si i sestavit vlastní rodokmen.

Sestavte si rodokmen – pátráme po svých předcích je novou knihou z nakladatelství Grada. Autorkou je profesionální genealožka, která se této problematice věnuje již dvanáct let. (Nahlédněte na její webové  stránky).

Blanka Lednická upozorňuje na současné možnosti, které se nám nabízejí při konstruování rodokmenů. Pátrání po svých předcích je nyní podstatně „jednodušší“, než bylo v minulosti. Napomáhají nám běžné technologie, jako digitální fotoaparát, nebo stále častěji digitalizované informace na internetu.

Genealogie, rodokmen, rozrod, vývod

Co je genealogie, to všichni víme. Ne každý však dokáže od sebe odlišit nejzákladnější termíny jako rodokmen, vývod a rozrod.

Vytvoření rodokmenu značí dohledání všech předků v linii výchozí osoba – otec – děd – praděd – a tak dále do minulosti, jak jen to jde. Přičemž o jejich manželkách jsou zde uvedeny jen základní informace (jméno a data).

Dále (nebo současně) je možné pokračovat vývodem. Vývodem je myšleno pátrání po všech předcích (mužských i ženských). Tento způsob bádání je jeden z nejčastější a nejoblíbenějších, přesto jeden z těch složitějších. Právě vývod bývá nejčastěji vyobrazen v „rodokmenových stromech“ (např. rod Šternberků na hradě Český Šternberk).

Za nejsložitější způsob pátrání po svých předcích je považován rozrod. Při tomto způsobu bádání se postupuje od nejstaršího dohledaného předka do současnosti. Jsou vyhledáváni všichni potomci nesoucí stejné příjmení, tedy jak potomci synů, tak i nemanželské děti neprovdaných dcer (ale, ne již potomci provdaných dcer).

Zajímavosti a doporučení

Publikace však není vůbec pouhým výčtem termínů a definic, ale je plná neuvěřitelných zajímavostí. Jednou z nich je třeba na první pohled velmi (možná) zvláštní oblíbenost úterků pro konání sňatků.

Blanka Lednická radí: „První pravidlo rodopisného bádání je všechno zaznamenávat, fotit nebo nahrávat.“

Autorka díky svým mnohaletým zkušenostem popisuje čtivou formou způsoby a metody, jak efektivně pátrat po svých předcích a sestavovat vlastní rodokmen. Na konkrétních případech vysvětluje i složitější formy hledání. Knihu provází ukázková rodina „Kohoutkova“.

Nápady na otázky pro rodiče, prarodiče a příbuzné:

  • kde se narodili, zda v porodnici nebo doma
  • kolik měli sourozenců a jak se jmenovali, jaké byly jejich další osudy
  • kde rodina žila, zda v bytě, v domku, na statku, kam jezdily děti na prázdniny
  • kde pracovali, co bylo náplní jejich práce, na co nejraději vzpomínají“

Publikace je rozdělena do patnácti přehledných kapitol. V nich se Blanka Lednická věnuje jak rodinným dokumentům, matrikám, tak i archívům. Dozvíme se, jak jednotlivé informace vhodně uspořádat, jak následně pokračovat v hledání při vyskytnutí nějakých problémů či jak pátrat po příbuzných v různých geografických oblastech. Hodně užitečné jsou přílohy a tabulky. Nalezneme zde církevní kalendář (s daty a latinskými názvy), česko-německo-latinský slovník nejčetnějších povolání, latinské a německé zkratky a jiné. Publikace je doplněna tematickými ilustracemi a hodnotnými vyobrazeními.

Věřím, že vás “Sestavte si rodokmen” zaujme a “svede” k zaznamenání vlastní rodové linie.

Lucie Fusková

Nejnovější příspěvky na webu:

[srp srp srp_number_post_option=’2′ srp_thumbnail_wdg_width=’120′ srp_thumbnail_wdg_height=’120′ srp_wdg_excerpt_length_mode=’words’]

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy