Share

„Tatínku, a jak vzniknul svět?“ „Inu, Kubíku, to bylo tak. Kdysi nebylo nic, jen pustoprázdno a Bůh. I ten si jednou řekl, že je to pěkná nuda, zamyslel se, vykasal svůj sněhobílý hábit a svým božským pyjem pleskl do prázdna. A tu najednou se objevila krásná modrá planeta. Řekl si ‚Je to dílo ze mě, říkejme jí Země‘ a pak dalších šest dní odpočíval. Od té doby mluvíme o Teorii velkého plesku.“ A bylo to dobré.

Procházejíce Facebookem jsem se proklikáním přes oblíbené stránky svých přátel a přátel přátel, jak to znáte, dostala až na „hustokrutě“ pikantní název skupiny. Až se rdí má líčka, když píši název této stránky: Pleskání penisem přes obličej. Nicméně, (ne)bojte se, obsah nepřekračuje etické meze Marka Zuckerberga, kterýž by pak s radostí stránky zablokoval.

Jakýsi vtipálek, který pro mne z neznámých důvodů vložil profilovou fotografii nijakého samce, ale krásné Andrey Hepburnové, založil v listopadu 2009 tuto groteskní skupinu s „žádnými“ velkými cíli, nejspíš jen tak – pro zábavu – a už po pár měsících měl na 20 000 fanoušků.

Motto stránky je však zřejmé:  „Pleskání penisem přes obličej je bohulibá činnost, při které dochází k uvolňování napětí mezi dlouhodobými partnery i náhodnými známostmi,“  jak uvádí základní informace.

K dnešnímu dni má skupina téměř 32 000 nadšenců, leč autorova poetická múza o pleskání již dávno utichla.

U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo. „Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty: a mně hasne u vaření pro tebe, ty zlobo, ty!“ Klika cvakla, dvéře letí, táta vchází do dveří rozhlédne se po světnici, matku drsně udeří Malým, hnědým, koule divé, zpod poklopce obuškem, olezlý je, chlupy křivé, jak to plesklo za ouškem! (Karel Jaromír Erben – Poplesknice)

Zakladatel nejspíš opustil Facebook, neboť jinak snad není možné, že by setrvával na sociální síti a nechal by přitom své fanoušky, kteří o jeho řízných hláškách stále ještě hovoří a sdílejí je, napospas marnému čekání. Poslední pleskací kousky napsal v dubnu loňského roku a od té doby nic. Je to škoda, snad nejsou důvody krutější než trvalé vzdání se závislosti na globální sociální síti soukromého šikovného miliardáře, ježto takto kulišácky s naším laskavým svolením získal informace o různých jednotlivcích po celém světě.

Takže – jestli nás čte zakladatel stránky PPPO, nechť na znamení přihodí nějakou další šťavnatost na svou zeď.

Facebook potřebuje další bláznivé protřepání. Smysluplnost života občas uniká, je tedy čas i na trochu nesmyslu-plnosti.

 Křeček křečka pleská vkleče, až maj z toho oba křeče.