Spread the love

Po sto letech Švédové vyřešili příčinu záhadné nemoci, kdy lidé každodenně ze sebe vyloučili až patnáct litrů moči.

Pod vedením doktora Johana Jendleho byla studována skupina lidí v západním Švédsku, kde byla touto nemocí sužována v rodinách někdy i dokonce polovina členů domácnosti.

Díky častému močení jsou lidé nuceni tomuto přizpůsobit i svůj životní režim. Nemohou vykonávat všechny možné práce a zaměstnání a neustále musejí být v blízkosti toalet.

Běžně člověk vymočí 1,5 litru denně. Neustálé močopudné nutkání u těchto pacientů vede pochopitelně k dehydrataci, což je nutí více pít, a tím se dostávají do uzavřeného kruhu.

Švédský lékař Johan Jendle zjistil příčinu, která byla identifikována v dosud neznámé zmutované dědičné variaci diabetes insipidus. Toto onemocnění je velmi závažné a může být až smrtelné. Jendle prohlásil, že ho ani tak moc netěší, že objevil příčinu, ale že je šťasten, že nyní může těmto lidem konečně pomoci.