zdraví

Ministerstvo zdravotnictví vydává doporučení ohledně úhrad na operace pro ženy s PIP.

Zdroj: Asren

Ministerstvo zdravotnictví vydává oficiální doporučení ženám, kterým byl implantován PIP. Zdravotnická zařízení nejsou však povinna držet se tohoto „právně nezávazného názoru“ a  v případě že nedojde ke smíru, musí se klientky obrátit na příslušný soud.

Připojte se k nám na Facebook. Hledáme zajímavé fanoušky, kteří se nebojí říci svůj názor. Sledujte nové informace, užijte si články a soutěže.  Superrodina je na Facebooku

Podle občanského zákoníku nese zdravotnické zařízení, které voperovalo PIP do těla žen, odpovědnost za škodu (§ 421 obč. zákoníku), jíž se nemůže zprostit.

Ačkoliv zdravotnická zařízení nemohla předem tušit, že se jedná o nekvalitní produkt, neboť postupovala přesně podle instrukcí a nejlepší vůle, měly by nést veškeré náklady spojené s operací, tj. i náklady na nový implantát. Zdravotnická zařízení tyto náklady mohou uplatňovat vůči výrobci či distributorovi PIP. Navíc mohou některé náklady pokrýt ze svého pojištění.

Pacientky by měly nárok na náhradu vzniklé školy uplatnit ve dvouleté lhůtě.

„MZ nejsou dostupné informace o délce záruční lhůty poskytované na implantáty PIP, která může být odlišná od obecné záruční lhůty. I kdyby však záruční lhůta již uplynula, pacientky mohou škodu, která jim vznikne v souvislosti s tím, že jim byly voperovány zdravotně závadné implantáty, uplatňovat z titulu odpovědnosti zdravotnického zařízení za vzniklou škodu.“

V případě, že zdravotnické zařízení bylo již zrušeno, měly by pacientky navštívit jiné zdravotnické zařízení.

Pacientky, které podstoupily operaci ze zdravotních důvodů, lze z veřejného zdravotního pojištění poskytnut i nový implantát. Z kosmetických důvodů může být ženám hrazena operace vyndání  implantátu ze zdravotního pojištění také v případě, že jsou ohroženy na svém zdraví či životě. Nový implantát však z těchto důvodů z pojištění hrazen nebude.

„Pacientky by se neměly obávat nutnosti vynaložit další vlastní náklady v souvislosti s nutností vyjmout zdravotně závadné implantáty PIP. I pokud by se nechaly reoperovat v jiném než původním zdravotnickém zařízení a musely tedy náklady nové operace a implantátu uhradit, budou mít právo náhradu těchto nákladů žádat po zdravotnickém zařízení, které je operovalo původně.“

Celá tisková zpráva se nachází zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanovisko-mz-k-problematice-hrazeni-vymeny-zdravotne-nevyhovujicich-prsnich-imp_5916_1.html

Share

Píši do několika médií a chci udělat maximum pro www.superrodina.cz, která by se měla stát jedním z nejčtenějších médií na českém internetu. Věřím, že i mnozí čtenáři se rádi budou spolupodílet na tvorbě tohoto specifického média.

Share
error: Obsah je chráněný autorskými právy